Učimo AutoCAD

Učimo AutoCAD

 
Učimo AutoCAD
petak, 25. maj 2012, 13:55

a) Izabrati jednu karakterističnu komandu ili postupak u AutoCAD-u i detaljno je objasniti i ilustrovati. Pri izboru komande proveriti da li je komanda već obrađena u forumu. Koristiti Help sistem koji se nalazi u okviru programa.

b) U vezi sa izabranom komandom, napraviti jedno pitanje tipa multichoice (više ponudjenih odgovora), eventualno ilustrovati ili dati link na referentan resurs. Ovo pitanje biće verifikovano i ubačeno u centralni sistem za testiranje.

Slika Dimitrije Kojić
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Dimitrije Kojić - petak, 16. mart 2012, 18:26
 

a)Line komanda 

Command: l / LINE Specify first point: /Specify next point or [Undo]: 100

b) Koji je shortcut na tastaturi za komandu line?

                  1. A

                  2. L

                  3. DL

Tacan odgovor: Pod 2.

 


Slika stevan lazic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la stevan lazic - subota, 17. mart 2012, 00:33
 

opcija-OFFSET

A.)sluzi da neki deo koji nacrtamo umnozimo vise puta na odredjenom rastojanju*istom ili razlicitom) od pocetnog crteza(primer pravougaonika).

-u padajucem meniju modify se nalazi opcija offset

kliknem na opciju,autocad nam onda zada da ukucamo vrednost za distancu udaljenosti od postojeceg crteza(ukucamo npr 5) pritisnemo enter pa potom selektujemo ono sto hocemo da umanjimo ili uvecamo,pa potom kliknemo na prazno polje u kom pravcu hocemo da se taj crtez duplira

primerom za pravougaonik ako nakon selektovanja kliknemo unutar njega u prazno polje konstruisacemo slican pravouganik kome su sve ivice smanjenjene,od pocetnih ivica pravougaonika bice kontruisane nove na udaljenosti od 5(zavisi od razmere cm,m...)

u slusaju da kliknemo na drugu spoljnu stranu dobicemo uvecani pravougaonik cije su sve nove 4 ivice konstrisane na rastojanju od (5) od pocetnih ivica pravougaonika

kad zavrsimo sa opcijom offset pocetni pravouganik se nece obrisati

B.)koja ja precica na tastaturi za opciju offset?

1.)of-enter

2.)o-enter

3.)off-enter

tacan odgovor je pod 2.Slika lazar todorovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la lazar todorovic - subota, 17. mart 2012, 10:55
 

SPLINE

SPLINE komandu koristimo kada zelimo a nacrtamo neku zakrivljenu liniji,sto se najvise koristi kada zelimo da nacrtamo neku amorfnu formu(Neki zid koji ce imati talasastu formu,ili neki deo objekta)
Do komande dolazimo na 2 nacina
1 Preko toolbar-a koji se nalazi sa leve strane
2 Preko padajuceg menija draw/spline
Crtanje je krajnje jednostavno,kontinualno od tacke do tacke,moze se pomeranjem tacke menjati oblik linije

Pitanje :

Da li je moguce crtanje linije samo preko tacaka koji se nalaze na istoj?

1 Nije moguce
2 Moguce je uz pomoc ctrl i f8
3 moguce je preko control verticesSlika lazar todorovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la lazar todorovic - ponedeljak, 19. mart 2012, 21:24
 

Zaboravio sam da stavim,tacan odg je pod 3 :) 

Slika Marko Nikolic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Marko Nikolic - četvrtak, 29. mart 2012, 20:38
 

Komanda EXTEND se koristi za precizno produzavanje objekata od odabranih granica produzavanja (boundary edges), ili do prividne tacke preseka sa granicama. Komanda za extend je EX zatim se selektuju sve granice produzavanja i selektyuje se objekat koji se produzava. Moze da se produzi na obe strane.Slika Aleksandra Najdanovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Aleksandra Najdanovic - četvrtak, 22. mart 2012, 02:46
 

a) Opcija DRAWORDER se koristi za promenu redosleda objekata na radnoj povrsini. Postoje 4 nacina za primenu pomenute opcije na objekte:

1. Iznad - pomera selektovan objekat iznad ostalih prisutnih objekata.

2. Ispod - pomera selektovan objekat ispod ostalih prisutnih objekata.

3. Napred - pomera selektovan objekat ispred celokupnog redosleda ostalih objekata.

4. Nazad - pomera selektovan objekat iza celokupnog redosleda ostalih objekata.


b) Na koji nacin se putem shortcut-a pokrece opcija DRAWORDER?

1. skracenicom DO

2. desnim klikom na selektovan objekat

3. dvoklikom na objekat

Tacan odgovor je pod 2.Slika Katarina Stojkovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Katarina Stojkovic - četvrtak, 26. april 2012, 21:45
 

Merilo ( geometrije) kota (overall scalle) ( dimenzion-style-modify-rit) definise velicinu geometrije kota (  velicinu strelica, prepusta pomocnih kotnih linija i dr.) Ovo merilo propocionalno zumira geometriju kota definisanu na kartici LINES AND ARROWS, i visinu brojki na koti. Ne menja iskazanu vrednost razmera u modelarnom prostoru. Izbor opcije SCALE DIMENZIONS TO  LOYOUT (papir space) dace ispravne mere pri kotiranju objekta u papirnom prostoru.


Slika Nevena Masovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Nevena Masovic - četvrtak, 22. mart 2012, 04:03
 

a) External Reference - opcija koja omogucava unos podloge (konekcionog fajla) kojom se povezuje nekoliko istorodnih crteza (npr. osnove istog osovinskog rastera). Predstavlja lejer koji je u trenutku manipulacije objektima koji se 'lepe' preko podloge zakljucan i nije podlozan promeni. Ovim se umanjuje mogucnost greske i povecanje preciznosti. Vazno je odrediti identicnu poziciju objekata u koordinatnom sistemu u svakom pojedinacnom fajlu. Istovremeno External Reference predstavlja link za sve fajlove u kojima se nalazi, pa tako promena izvrsena na podlozi u jednom fajlu, vidljiva je i u ostalim fajlovima u koje je uvezena ista. U okviru jednog fajla moguce je uvesti vise External References.

b) Koji shortcut pokrece kompleksan niz opcija u okviru komande External Reference?

1. EX

2. EXTR

3. XREF 

Tacan odgovor je 3.Slika Ana Kontic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Ana Kontic - četvrtak, 22. mart 2012, 16:40
 

-opcija PROPERTIES

Pomocu opcije properties podesavamo ono sto smo nacrtali,bilo to linija,geometrijsko telo,kotni stil,text...

Opcija se nalazi u padajucem meniju MODIFY

u opciji properties mozemo podesavti boju necega sto smo oznalici,njegovu debljinu linije,layer,tip linije,materijal,poziziju po x,y,z kordinatama,visinu...

Primer za podesavanje visine( Thickness) nacrtanu linuju u 2D prikazu oznacimo pomocu opcije properties joj mozemo promeniti visinu tako sto u polju thickness zadatmo njenu visinu npr:20 ili -20 u zavisnosti ona ce doci na -20 ili +20(visine) samo sto u 2D prikazu necemo videti njenu promenu ali u 3D pogledu preko npr 3D orbit videcemo da je linija spustena ni kotu -20 ili podignuta na +20 

postoji li jos neki nacin da nadjemo opciju properties sem preko padajuceg menija i preko komandne table?

A.)moze

B.)ne moze

tacan odgovor je pod A. moze i to obuhvatanjem zeljenog crteza i desnim klikom pri dnu ponudjenih opcijaSlika Irina Pop-Manic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Irina Pop-Manic - petak, 30. mart 2012, 00:38
 

Break komanda sluzi kako bi se obrisao deo linije, luka (arc), ili kruga, ili kako bi se podelio na 2 dela.Slika Aleksandra Milosevic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Aleksandra Milosevic - četvrtak, 22. mart 2012, 20:55
 

Ako imamo zadatu liniju koju zelimo spojiti sa horizontalnom kao na slici posle odabrane prve tacke kucamo u komandu Specify next point or (Undo):

a) @-1.5,0

b) @0,1.5

c) 0,-1.5

tacan odgovor je pod a)


Slika Natalija Bjekic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Natalija Bjekic - petak, 23. mart 2012, 12:21
 

SPLINE

Komandom spline se crtaju savitljive krive linije,ciji oblik definisu segmenti izmedju zadatih tacaka i faktor tolerancije.Spline se pokrece iz draw menija kao sto je prikazzano na slici.Spline alatka omogucava korisniku da slika neke apstraktne objekte,kao i neke detalje enterijera npr.Do ove alatke mozemo doci i preko toolbara koji se nalazi sa leve strane.

pitanje:

Moze li preko ove opcije da se nacrta prava linija?

1 Moze samo stavljamo tacke koje su na istoj pravoj
2 ne mozeSlika Milena Stefanovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Milena Stefanovic - petak, 23. mart 2012, 14:17
 

a)   DIMENSION STYLE MANAGER   (precica: D)

Prozor u kome se definise kotiranje,od jedinica kojima se vrsi kotiranje, do izgleda i velicine kotne linije.

Komanda DIMLINEAR ( precica: DLI)

>u pitanju je komanda koja omogucava linearno kotiranje. Za nju je karakteristicno da vrsi kotiranje iskljucivo po pravcima koordinatnih osa.

Za njeno izvrsavanje koristimo sledeca dva nacina:

  SELECT

  > biranjem komande DIMLINEAR, pritiskom desnog klika na pocetak i kraj linije koju zelimo da kotiramo - nastaje zeljena kota.

  LINE ORIGIN

  >koristimo u slučajevima kada rastojanje koje je potrebno iskotirati obuhvata više nacrtanih elemenata ili njihovih segmenata. Tada je potrebno prvo pokrenuti komandu za kotiranje dužina - Linear, a potom pokazati tačku od koje treba započeti meranje. Zatim, na isti način odredimo i mesto do koga je potrebno izmeriti rastojanje, a AutoCAD će zatim automatski iscrtati kotnu liniju. Njenu konačnu poziciju možemo dalje odrediti pomeranjem miša u pravcu na buduće kote i unosom numeričke vrednosti njenog rastojanja od kotiranog elementa.

* kod linearnog kotiranja je korisna i komanda DIMCONTINUE

       > ovu komandu koristimo kada treba da kotiramo vise linija jednu za drugom. Ovom komandom cemo nakon desnog klika na kraj kote jedne, automatski aktivirati kotiranje prve naredne linije ciji kraj treba obeleziti jer je pocetna tacka te druge linije zapravo kraj prve (dakle, pocetna druge je vec obelezena). Time dobijamo kontinualno kotiranje zeljenih elemenata.

b)  Pitanje:  Koja je precica na tastaturi za linearno dimenzionisanje?

     1.    DL

     2.    DLI

     3.    DIML

     4.    DIMLI

Tacan odgovor:   2.  DLI

 

 
Slika Jelica Živulj
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Jelica Živulj - nedelja, 25. mart 2012, 11:15
 

Komanda: ORTHO

Ogranicava crtez tako da linije koje su u istoj ravni ili imaju iste koordinate u ravni se mogu nacrtati – to obicno znaci samo horizontalne ili vertikalne linije, medjutim, ako je krstic zarotiran kroz ”snap”, ”rotaciju”, komande sekvence, ucrtane linije su ogranicene i moraju da budu paralelne sa crosshair rotacijom. Ogranicenje se moze ponistiti tako sto cete kliknuti jednu tacku, ili tako sto ce te uneti tacne koordinate krajnih tacaka.

Moze li komanda Ortho da bude transparentna?

1. NE
2. DA

Tacan odgovor pod broj 2. DAОбрни туру Јелена
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Stefan Gavrilovic - četvrtak, 29. mart 2012, 22:35
 

funkcija TRIM sluzi za brisanje(skracivanje linija),koristi se tako sto da bi obrisali neku liniju kao na datom primeru moramo oznaciti sve linije izmedju kojih vrsimo secenje(brisanje,skracivanje) nakon sto oznacimo krajnje linije(granice) potvrdimo funkcjiu na desni klik ili na enter pa potom kliknemo na zeljenji deo linije koji nam ne treba.

Da li mozemo da brisemo presecne linije razlicitih layera ?

1.) Da

2.) Ne

tacan pod br. 1Slika Jelena Jankovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Jelena Jankovic - nedelja, 18. mart 2012, 16:01
 

a) JOIN komanda / J /

Ukoliko pozelimo da kombinujemo linije ili lukove, ili primetimo da su linije na crtezu iz vise delova, to mozemo resiti komandom JOIN.

Ona je veoma jednostavna za upotrebu. Prvo selektujemo objekat, a zatim druge objekte, koji ce biti povezani sa prvim, selektovanim. Jedno pravilo je da selektovani objekti nisu identicni i nalaze se na istoj putanji.

Treba se obratiti paznja da objekte selektujemo u pravcu suprotnom od kretanja kazaljke na satu. Objekte koje mozemo da upotrebimo sa ovom komandom su linije, polilinije, luk, elipticni luk, splajn kriva i helix.

b) Da li pri upotrebi komande JOIN selektovani objekti moraju biti identicni ?

1. DA

2. NE


Slika Veljko Dinic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Veljko Dinic - sreda, 21. mart 2012, 10:32
 

DIST

Primenom komande “dist” dobijamo podatak o rastojanju
izmedju dve izabrane tačke. Možemo je pokrenuti sa
komandnog nivoa unosom komande “dist”, da bi potom
AutoCAD zahtevao odredjivanje položaja tačaka na krajevima
željenog pravca (specify first point i second point).

U okviru ove opcije postoji opcija Multiple points(Arc/Length/Undo,Total), pomoću koje možemo sa podopcijom Arc izmeriti i dužunu kružnog luka.

Radi postizanja potpune preciznosti
preporučuje se primena nekog od Osnap kriterijuma, kao što
su pogadjanje krajnjih (ENDpoint) ili drugih karakterističnih
tačaka na elementima. Izmerena veličina će biti prikazana na
komandnoj liniji a pored nje, će biti pokazani i podaci o
rastojanjima po sve tri koordinatne ose i uglovi.

Slika Veljko Dinic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Veljko Dinic - četvrtak, 22. mart 2012, 20:03
 

Zaboravio sam da postavim pitanje...Ako dopustate napisacu ga van posta jer je za editovanje omoguceno 30min.

Pitanje: 

Kojom skracenicom pokrecemo opciju dist(distance) iz komandne konzole:

a) ''d''

b) ''di'' 

c) ''dist''

Tacan odgovor pod slovom c.

Slika Nataša Radić
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Nataša Radić - četvrtak, 22. mart 2012, 20:59
 

Veljko moze da se koristi i "DI"...tako da imas dva tacna odgovora u pitanju....

Slika Aleksandra Paunic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Aleksandra Paunic - četvrtak, 22. mart 2012, 20:02
 

Komanda: 3DFACE

Ucrtava ravne ravni u prostornom 3D obliku koji ima 3 ili 4 ugla (oblik sa 3 ili 4 ravni). Korišćenjem komande možemo da sakrijemo objekte iza ravni koje se nalaze u prostoru da bi stvorili iluziju čvrstog objekta. Bez korišćenja hide ili shade komande, 3Dfaceovi su transparentni, što znači da objekti koji se nalaze iza njih u prostoru su vidljivi i oni se pojavljuju kao ”wireframes”.

I ”Invinsible”. se koristi tako što ćete uneti slovo ”I” neposredno pre odabiranja ugaone tačke za 3Dface, i to će učiniti ivicu 3Dfacea pisanu od jedne tačke do druge ”nevidljovo” (koja neće biti prikazana kao linija na crtežu). Ovo je važno kada želis da spojis više 3Dfaces zajedno tako što će pokriti kompleksnu, raznovrsnu površinu, kada ne želite da se ”šavovi” na 3Dfaceu pokažu u poslednjem crtežu.

Da bi ponekad mogli da podesimo, premestimo, protegnemo ili kopiramo 3Dface ivice, nevidljive ivice moraju postati vidljive. Koja opcija kontroliše vidljivost i nevidljivost 3D face ivica?

1. SPLFRAME
2. SPLFRAME ”on”/”off”
3. PLSFRAME ”on”/off

tačan odg pod broj 2.

Odg: Vidljivost ivica od 3Dfacea može da se uključi i isključi sa Autocad promenljive ”SPLFRAME”. Kada je Splframe podešen na 1 ”on”, obe ivice koje su napravljene kao nevidljive, takođe i normalne, vidljive ivice su prikazane na crtežu. Kada je splframe postavljen na 0 ”off”, nevidljive ivice nisu prikazane. Svrha toga što ponekad želimo da vidimo nevidljive ivice jeste to što ponekad želimo da premestimo, protegnemo ili kopiramo 3D face i ako su njene ivice nevidljive, nemožes ih selektovati za modifikaciju. Možes jedino da selektujes 3Dface birajući vidljivu ivicu.
Slika Danilo Nikic
Odgovor: Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Danilo Nikic - četvrtak, 22. mart 2012, 12:44
 

BLOCK (B)

*Nakon pokretanja komande BLOCK prikazace se dijalog prozor Block Definition na kojem se definisu parametri bloka-korisnickog simbola.

*U polju Name se unosi ime bloka.

*U odeljku Base point zadaju se koordinate tacke umetanja bloka.Zadaju se pomocu tastera Pick point koji vraca u crtez da bi se pomocu osnap kriterijuma pokazala tacka umetanja na samom crtezu bloka.Slika Marija Pavlovic
Re: Odgovor: Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Marija Pavlovic - četvrtak, 22. mart 2012, 13:54
 

KOMANDA FORMAT-COLOR

komanda color omogucava razlicite varijacije u pogledu koriscenja kolorita prilikom iscrtavanja odredjenih sadrzaja. kada se izabere opcija color, otvori se polje select color u kome se dalje vrsi izbor boje. Boja se moze birati u polju index color gde su odredjene nijanse date u vidu pravougaonika. Sledeca mogucnost je izbor u polju true color koja pruza vise razllcitih nijansi odredjene boje. U slucaju koriscena HSL Color model-a a vecu preciznost odredjene nijanse koriste se opcije Hue, Saturation, Luminance. Ukoliko se pak radi sa RGB odredjenu boju dobijamo   podesavanjem zastupljenosti  odredjene boje ( crvena, zelena, plava). Treci vid izbota je polje color books gde su boje date na paleti sa desne, a njihove nijanse sa leve strane. Izbor odredjenih boja vrsi se opcijom color book u ovom polju.

Nakon izvrsenog izbora boje i pritiskom na opciju ok moze se nastaviti se crtanjem sadrzaja u izabranoj boji.

pitanje za test:

Podesavanje risutnosti  crvenog, plavog i zelenog kolorita izvrsava se u polju

a) index color

b) true color

c) color books

Tacan odgovor je pod b)
Slika Milos Acamovic
Re: Odgovor: Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Milos Acamovic - četvrtak, 22. mart 2012, 14:33
 

Komanda CUT

Komanda pomocu koje izabrane kopije objekata smestemo u Clipboard i uklanjamo ih sa crteza. pomocu ove komande mozemo i da crteze koristimo u drugim aplikacijama ili da prenosimo objekte iz jednog u drugi crtez.

pitanje: Koriscenjem koje precice mozemo aktivirati komandu Cut?
           a) Ctrl+X
           b) Ctrl+C
           c) Ctrl+T
           d) Ctrl+W
tacan odgovor je pod a)

:)
Re: Odgovor: Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Jelena Polic - četvrtak, 22. mart 2012, 23:46
 

A.)   opcija CHAMFER

-opcija “chamfer” služi da spojimo u jednoj tački dve linije koje stoje međusobno pod pravim uglom, ali se ne dodiruju. Koristi se tako što se izabere u meniju opcija CHAMFER ili tako što se na tastaturi otkuca odgovarajuća prečica, a zatim se klikne na jednu, pa na drugu liniju koje hoćemo da spojimo.

B.) koja je prečica na tastaturi za opciju chamfer ?

1. chm

2. cam

3. cha

Tačan odgovor je pod 3: CHASlika Ivan Sekulić
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Ivan Sekulić - četvrtak, 22. mart 2012, 20:45
 

Komanda SCALE

     Komanda SCALE omogucava smanjenje ili povecanje selektovanih objekata. Nalazi se na Modify meniju, a ikona na Modify toolbaru,

postupak: SCALE Enter ( precica SC )

                select objects: ( selektujemo objekat )

                select objects: Enter ( zavrsili smo selektovanje )

 I - preko referentne tacke                

                specify base point: ( program trazi referentnu tacku, koja ostaje na istom mestu na crtezu i posle uvecanja- umanjenja )

                specify scale point or (Reference): ( zadaje se numericki faktor uvecanja- umanjenja. Ako su faktori veci od 1 selektovani objekat bice uvecan toliko puta, za faktore manje od 1 objekti ce biti umanjeni. ) 

II - Preko referntne duzine 

                 specify scale point or (Reference): R Enter( ovom opcijom program trazi polozaje dve tacke koje daju  referentnu duzinu, a zatim i novu duzinu u odnosu na koju se proracunava faktor razmere i na osnovu toga, uvecava ili smanjuje objekat.)

                  specify reference length <1> : ( Ponovo selektujemo istu tacku )

                  specify reference point: ( selektujemo drugu krajnju tacku te duzi )   

                  specify new length: ( upisemo duzinu stranice koja nam je potrebna i automatski umanjuje- povecava svaku stranu objekta u ovom slucaju petougla )

 

b. PITANJE

    Da bi umanjili selektovani objekat potrebno je da upisemo faktor koji je?

    a)   veci od 1

    b)   manji od 1

tacan odgovor je pod b) manji od 1

 
Slika Bojana Pucar
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Bojana Pucar - četvrtak, 22. mart 2012, 21:08
 

Komanda EXTRIM je jedna od najkorisnijih i slabo koriscenih komani  AutoCAD-a. Pruza veliku ustedu vremena narocito kod kompleksnih geometrijskih oblika. Ukoliko se dobro koristi ima dosta prednosti u odnosu na komandu trim. Za razliku od komande trim koja sece linije ponaosob, extrime komandom se selectuje linija i obrisu se nepotrebni delovi ma od koliko se linija sastojali.

kao primer nacrtala sam komandom circle krug, zatim komandom polyline iscrtala linije koje izlaze van okvira kruznice. Zatim sam komandom extrime selectovala i u jednom potezu izbrisala sve delove linija koje se nalaze van kruznice. Slicnim postupkom  mogu da izbrisem i linije unutar nje.

 

pitanje:da li selektovanjem a.linija

                                       b.kruznice , brisem linije izvan nje.

tacan odgovor je pod b.

Slika Filip Mamula
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Filip Mamula - četvrtak, 22. mart 2012, 20:52
 

A) Komanda PAN služi za pregled crteža u relanom vremenu. 

Komandna linija: P, PAN

Meni: View > Navigate panel > Pan

Komanda se koristi tako što se kursor levim klikom na mišu postavi na početnu poziciju i prevuče na novu. Takođe se može koristiti i 'wheel button' na mišu, kada kliknemo na njega određujemo početnu poziciju a onda klikom određujemo završnu. Tokom upotrebe komande PAN desnim klikom otvaramo meni sa prečicama (shortcut menu).

B) Desnim klikom pri korišćenju komande PAN:

1) postavljamo početnu poziciju pregleda

2) otvaramo meni sa prečicama (shortcut menu)

(tačan odgovor je pod 2)Slika Aleksa Cvejic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Aleksa Cvejic - četvrtak, 22. mart 2012, 23:20
 

3D Array komanda se koristi za kreiranje i kopiranje objekata po nekakvom sablonu koja nam daje ritmicne prikaze zeljenih oblika. Naime 3d Array je komanda po istom principu kao is am Array samo sto se bazira na 3d formi. Komanda se nalazi na modify kartici tj. Mozemo je pokrenuti kucajuci “3darray” kao komandu.

3d Array nam omogucava da krairamo pravougaoni ili polar array tj. Ponavljanje oblika po pravougaonoj osnovi ili oko centralne tacke. Omogucava nam kopiranje po x,y,z osi. Ukoliko pri koriscenju ove komande pozelimo veliki broj ponavljanja redova i kolona moze doci do cekanja reakcije programa i do nekoliko minuta. Broj elemenata koji mogu biti kreirani pomocu array komande je limitiran na 100,000 i to je oznaceno ka “max array”.

Koriscenje 3DArray komande i podesavanje parametara:

3DArray - Rectangular

Command:3darray

Select objects:

Enter the type of array [Rectangular/Polar] : R

Enter the number of rows (---) :

Enter the number of columns (|||) :

Enter the number of levels (...) :

Specify the distance between rows (---):

Specify the distance between columns (|||):

Specify the distance between levels (...):

3DArray - Polar

Command:3darray

Select objects:

Enter the type of array [Rectangular/Polar] :P

Enter the number of items in the array:

Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw) :

Rotate arrayed objects? [Yes/No] :

Specify center point of array:

Specify second point on axis of rotation: 

 

pitanje: U kom panelu se nalazi komanda 3darray?

1. Draw

2. Modify (tacno)

3. Annotation 
Slika Aleksandra Perić
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Aleksandra Perić - četvrtak, 29. mart 2012, 20:04
 

1) AutoCAD koristi komandu ISOPLANE da bi končice rotirao za ugao koji je potreban za izometrijsko crtanje. Zatim se redom prebacijete iu jedne u drugu izometrijsku ravan da biste u njima crtali.
F5 – postavlja tekuću izometrijsku ravan (Isoplane, zatim biramo  Top, Right ili Left) 
<RET> Toggle to next plane in series, Left, Right, and Top 
 
2) Kojom komandom se menjaju izometrijski planovi za komandu isoplane?
   a) F1
   b) F9
   c) F5

 Odgovor je F5.Slika Stefan Jovanovic
Odgovor: Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Stefan Jovanovic - četvrtak, 29. mart 2012, 22:28
 

Opcija:   FILLET

a)  Opcija Fillet sluzi da spaja i zaokruzuje ivice objekta.

Koristi se vrlo lako: Prvo kliknuti na opciju Fillet koja se nalazi u Modify alatima koji se nalaze na Home stranici AutoCad-a, zatim kliknuti na prvu ivicu objekta koju zelimo, zatim drugu i program ce spojiti te dve ivice.

b)  Ako dva linijska elementa spaja luk, da li ce se dogoditi nesto tom luku podvrgavanjem tih linija opciji Fillet?

1. Da

2. Ne

3. Zavisno od polozaja Luka i njegovog ugla

 

Tacan odgovor je pod 1.   Ako jedan lucni segment razdvaja dva linijska segmenta,  Fillet opcija uklanja lucni segment i menja ga fillet lukom i produzuje ili skracuje te linije po potrebi.Slika Vanja Aškrabić
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Vanja Aškrabić - petak, 16. mart 2012, 18:25
 

a) Move

Command: l

LINE

Specify first point:

Specify next point or [Undo]: 100

Specify next point or [Undo]: 50

Specify next point or [Close/Undo]: *Cancel*

Command: m

MOVE

Select objects: 1 found

Select objects: Specify base point or [Displacement] <Displacement>: Specify second point or <use first point as displacement>:

Command: Specify opposite corner:

 

b) Shortcut za opciju MOVE je:

1. MI

2. M

3. MV

Tacan odgovor je pod 2.


Slika Tijana Simikic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Tijana Simikic - ponedeljak, 19. mart 2012, 02:39
 

SUBTRACT

Da bi smo dosli do ove funkcije treba najpre uci u modify, potom, solid editing i na kraju u ciljnu funkciju subtract. Ovu funkciju koristimo za oduzimanje jednog tela od druog. Oduzimanje se dobija tako sto selektujem jedan objekat pa pritisnemo desni klik , potom selektujemo drugi objekat pa opet pritisnemo desni klik. Uglavnom je koristimo u arhitekturi za pravljenje vrata i prozora kako bi napravili otvor gde cemo smestiti odredjeni element. Funkciju subtract mozemo koristiti samo kada radimo u 3d modeovanju. 

Koju funkciju koristimo da bi oduzeli jedan objekat od drugog?

1. Union

2. Intersect

3. Subtract

4. Section plane 

 Slika Tijana Simikic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Tijana Simikic - ponedeljak, 19. mart 2012, 03:16
 

SUBTRACT

Da bi smo dosli do ove funkcije treba najpre uci u modify, potom, solid editing i na kraju u ciljnu funkciju subtract.Ovu funkciju koristimo za oduzimanje jednog tela od druog sto sam i pokazala na primeru.

Oduzimanje se dobija tako sto selektujem jedan objekat pa pritisnemo desni klik , potom selektujemo drugi objekat pa opet pritisnemo desni klik. Uglavnom je koristimo u arhitekturi za pravljenje vrata i prozora kako bi napravili otvor gde cemo smestiti odredjeni element. Funkciju subtract mozemo koristiti samo kada radimo u 3d modeovanju. 

Koju funkciju koristimo da bi oduzeli jedan objekat od drugog?

1. Union

2. Intersect

3. Subtract

4. Section plane 

 Tacan odgovor je pod broj 3. subtract.Slika Tijana Simikic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Tijana Simikic - ponedeljak, 19. mart 2012, 03:21
 

Zaboravila sam da napisem tacan odgovor pa sam zato postavila dva puta,a sad ne mogu da obrisem prvi rad.

Slika Angelina Jokic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Angelina Jokic - ponedeljak, 19. mart 2012, 15:00
 

SLICE

command: SL

Ova komanda sluzi zelimo da podelimo(odsecemo) neku figuru na dva dela. Pokrecemo je kucajuci SL ili SLICE. Zatim selektujemo zeljeni objekat, oznacimo pocetnu tacku razdvajanja, pa drucu tacku i onda nam nudi opciju da li da zadrzimo odseceni deo ili ne. Ako ne, obelezimo tacku na delu koji zelimo da zadrzimo, i onaj drugi nestane.Ako da, samo kliknemo ENTER.

Pitanje:

Koliko opcija nam je ponudjeno kada pokrenemo komandu SLICE i selektujemo zeljeni objekat?

a) 5

b) 8

c) 9

Tacan odgovor je pod b.

 

Slika Danica Jovanovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Danica Jovanovic - petak, 16. mart 2012, 18:29
 

a) Komanda LINE koja se pokrece tako sto kucamo L zatim enter,onda kliknemo tamo gde zelimo da linija pocne ili zadamo koordinate pocetne tacke te linije (npr: 0,0 ili 0,150).Kraj te linije mozemo dobiti obicnim klikom ako nam njena duzina nije bitna,a mozemo ukucati i njenu duzinu i zadati pravac kursorom(ukoliko ukljucimo opciju ortho-pravci ce biti ortogonalni).Komandu zavrsavamo sa ENTER. Ovu komandu mozemo pronaci i u meniju(prilozena ilustracija).

b)Ukoliko pri trazenju krajnje tacke linije(komanda line) ukucamo @5,150:

  1.Duzina te linije bice 150

  2.Duzina linije bice 5

  3.To ce biti nove koordinate kraja linije(end point)

   4.End point(krajnja tacka)pomerena u odnosu na start point za 5 po x i 150 po y osi

Resenje: 4Slika Danica Jovanovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Danica Jovanovic - petak, 16. mart 2012, 18:43
 

Nisam videla jer su kolege postavile dok sam kucala post.

a)komanda Polyline -pokrece se komandom PL,zatim enter,bira se pocetna i krajnja tacka(start i end point).Za razliku od komande line,ova komanda nam omogucava da sve linije nacrtane u jednom potezu ostanu zajedno(kao komponenta).Ukoliko u nekom trenutku ne zelimo vise da ove linije budu grupa,sa komandom explode(X),zatim klikom na taj polyline mozemo da ih rastavimo na obicne zasebne linije.

b)Da li pri odredjivanju duzine jednog elementa polilinije(polyline) moramo eksplodirati tu poliliniju tj rastaviti je na pojedinacne elemente?

1.DA

2.NE (T)


Slika Sasa Dimitric
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Sasa Dimitric - nedelja, 18. mart 2012, 22:39
 

UCS- USER COORDINATE SYSTEM

UCS je tekuca ravan crtanja, ona je najcesce horizontalna kao horizontalnica u nacrtnoj geometriji.njen polozaj moze da se menja kako u okviru jedne crtne ravni  tako i  u prostoru. UCS predstavlja neku vrstu  3D ravni u AutoCad-u, olakasava crtanje objekata po uglom.

Ucs se moze pozvati jednostavnom ukucavanjem UCS kao komanda ili se moze pozvati preko ikonice koja se nalazi u tool baru UCS

Pravljenje novog UCS-a:

1. Na paleti alata UCS izabrati ikonicu 3 point

2. Biramo pocetu tacku koordinatnog sistema

3. Odredjujemo ugao X ose i ugao Y ose

4. Koordinatni sistem dobija novi polozaj

 

Cuvanje stvorenog UCS-a

1. UCS (enter)

2. Za verziju 2007 kucamo NA(enter) 

3. S(enter)

4. Dajemo ime sistemu po sopstvenom izboru

Pozivanje stvorenog UCS-a.

Na paleti alatala UCS nalazi se prozorcic, u kojem kad se otvori moze odrediti tj. izabrati zeljeni UCS pa cak i onaj vas koji ste prethodno stvorili. Izborom World opcije u padajucem meniju UCS-a, vraca na standardni kordinatni sistem, na koji smo svi navikli.

Pitanja:

Koliko paleta alata postoji koje su neophodne za korscenje i pravljenje UCS-a?

1) 1 paleta

2) 2 palete

3) 3 palete

 

slika predstavlja stvoreni UCS koji sam konstruisao tako da je X osa 10stepeni a Y OSA 100 stepeni.


Slika Aleksandra gigov
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Aleksandra gigov - sreda, 21. mart 2012, 00:45
 

Rotate- pomocu ove funkcije mozemo da okrenemo nacrtani element. Padajuci meni Modify/ Rotate
1. RO- enter
2. Biramo elemente koje zelimo da rotiramo- enter
3. Biramo tacko u odnosu na koji rotiramo
4. Zadajemo ugao rotacije.

Precica na tastaturi?
RO- enter. Slika Milica Belić
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Milica Belić - sreda, 21. mart 2012, 20:48
 

Komanda DDPTYPE

Meni  Format->Point Style

a)nakon pokretanja komande prikazuje se dijalog prozor Point Style na kojem se definiše IZGLED I VELIČINA TAČKE. Klikom na kvadrat odabraćemo izgled-stil tačke,a u nošenjem broja u polje POINT SIZE njenu veličinu.

Opcija Set size relative to screen omogućava zadavanje veličine prikaza tačke u skladu sa veličinom radnog prostora, a, Set size in absolute units omogućava zadavanje veličine tačke u apsolutnim jedinicama.

Podešavanje završite klikom na ekranski taster OK.

b)Tačka nacrtana komandom Point precizno se pogadja OSNAP kriterijumom Node je:
1) tačan iskaz

2) nije tačan iskaz

(tačan odgovor je pod 1) 


Slika Katarina Zlatic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Katarina Zlatic - petak, 16. mart 2012, 18:31
 

a) Command MIRROR

Command: l

LINE

Specify first point:

Specify next point or [Undo]: 100

Specify next point or [Undo]: 50

Specify next point or [Close/Undo]: 50

Specify next point or [Close/Undo]: *Cancel*

Command: mi

MIRROR

Select objects: 1 found

Select objects: 1 found, 2 total

Select objects: 1 found, 3 total

Select objects:

Specify first point of mirror line:

Specify second point of mirror line: 

b) Pitanje: Shortcut za komandu MIRROR, na tastaturi je:

1. M

2. MR

3. MRR

4. MI

5. MX

(tacan odgovor je obelezen crvenom bojom)


Slika Kristina Azarić
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Kristina Azarić - petak, 16. mart 2012, 18:36
 

a) ROTATE

 Command: l

LINE

Specify first point:

Specify next point or [Undo]: 100

Specify next point or [Undo]: 100

Specify next point or [Close/Undo]: 30

Specify next point or [Close/Undo]:

Command: ro

ROTATE

Current positive angle in UCS:  ANGDIR=counterclockwise  ANGBASE=0.00

Select objects:

Specify opposite corner: 3 found

Select objects:

Specify base point:

Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0.00>:

b) Pitanje:

Precica za komandu rotate je:

1) R

2) RT

3) RO

4) ROT

Odgovor je: RO


Slika Anja Milojevic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Anja Milojevic - petak, 16. mart 2012, 18:49
 

1) Komanda TRIM 

Oznacimo liniju ili oblast DO koje zelimo da trimujemo (select objects: Click on entity or entities that the element should be trimmed back to or between), zatim je vrlo vazno da pritisnemo enter na tastaturi (Press the Enter key to tell AutoCad you through selescting boundary entities), pa onu liniju ili oblast koju zelimo da trimujemo!

 

2) Koje dugme na tastaruri je potrebno pritisnuti nakon oznacenja oblasti do koje zelimo da secemo ili produzavamo nesto (TRIM i EXTEND)?

1. Ctrl

2. Enter

3. Ctrl+Delete

4. Shift

 

Resenje 2.


aleksandra
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la aleksandra dzuverovic - petak, 16. mart 2012, 20:09
 

komanda:Scale

keyboard:scale

scale alias:sc

Selektujemo objekat i ukljucimo komandu scale,(slika 1 i 2)zatim ukucamo faktor skaliranja.(slika)Ako je faktor manji od 1 ,smanjujemo objekat,a ako je veci povecavamo ga.Na kraju pritisnemo enter i dobijemo skalirani objekat.

 

pitanje:Ako je faktor skaliranja 1,skaliran objekat ce biti:

1)manji 

2)jednak

3)veci

od postojeceg.

Tacan odgovor:2
Slika Nada Cekic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Nada Cekic - petak, 16. mart 2012, 23:09
 

U sastavu auto cada nalazi se oko 70razlicitih srafura. One su zapisane u bibliotekama acad.pat i acadiso.pat. Srafiranje je takodje moguce i korisnickim srafurama, rasterskim slikama, simbolima....Komanda za srafiranje, odnosno oznacavanje raznih materijala u arhitekturi poput armiranog, nabijenog betona, sljunka, opeke...Ovo je radjeno u autocadu 2007 jer taj imam instaliran od ranije, medjutim uglavnom se u svaku novu verziju prenose i iste komande..Komanda za srafuru je hatch (h). Ona se moze i skalirati u zavisnosti od razmere u kojoj radimo. Vazno je takodje da forma koju srafiramo bude zatvorena sa svih strana i jos nesto sto sam primetila je da se velike povrsine ne mogu srafirati ukoliko na ekranu ne vidimo ceo oblik koji zelimo da srafiramo. Ovde sam postavila sve prozore u programu koji se pojavljuju pri koriscenju ove komande. Srafura se definise u zasebnom layer-u

Pitanje:

Kada zelimo da srafiramo neku formu kliknemo:

a-na jednu od linija koja je zatvara

b-na povrsinu unutar forme

 

tacan odgovor-b


Slika Dragana Bogojević
Одговор: Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Dragana Bogojević - petak, 16. mart 2012, 19:53
 

- Команда COPY

Овом командом копирамо објекте на цртежу. Поступак копирања нпр. линије:

- нацртамо линију

- селектујемо исту са дужим левим кликом и превлачењем у леву страну

- ENTER

- десни клик

- опција COPY

- клик на тачку у односу на коју копирамо

- померимо мишем линију на место где желимо да је ископирамо

-ENTER за крај команде.

Или:

- CO

- ENTER

- селектујемо линију

- ENTER

- затим нађемо тачку у односу на коју копирамо

- померимо миш и копирамо линију

- ENTER за крај команде.

 

ПИТАЊЕ: Која два слова су пречица за команду COPY?

1/ CО

2/ CР

3/ CY

 

 

Тачан одговор:1


Slika Milos Nikolic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Milos Nikolic - petak, 16. mart 2012, 20:18
 

Komanda CIRCLE


Crtanje kruznice u AutoCad-u, vrsi se pomoci komande CIRCLE.

Skracenica za ovu komandu je C.

Postupak konstruicanja kruznice:

- izaberemo komandu C
- odredimo koordinatu centra kruga

- unesemo zeljeni poluprecnik (ili precnik)

* Kruznicu mozemo nacrtati i sa jos 3 karakteristicna nacina, a to su:

3P (3 points):

- tako sto cemo definisati 3 tacke kruznice

2P ( 2 points):
- tako sto cemo definisati 3 tacke kruznice

TTR (tangent tangent radius):

- oznacicemo jednu, pa drugu tangentu, pa zatim uneti zeljeni radius kruznice


PITANJE:

Pomocu koje komande konstruisati kruznicu odredjenog poluprecnika, ukoliko imamo zadato samo dve prave i vrednost poluprecnika?

1. komandom 3P

2. komandom 2P

3. komandom TTR

Tacan odgovor je KOMANDOM TTR


Slika Nataša Radić
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Nataša Radić - petak, 16. mart 2012, 21:17
 

a) Komanda Dimension Style Manager (skracenica "D")

Pomocu ove komande odredjujemo kotni stil koji cemo da koristimo prilikom izrade projekta.
Ova komanda je drugacija od ostalih i malo komplikovanija za podesavanje i preporucljivo je podesiti je prilikom pocetka izrade crteza.
Kada ukucamo "D" u komandnu liniju izacice nam novi prozor na kome vidimo koji je trenutni kotni stil aktiviran (slika 1)kao i koji su jos kotni stilovi napravljeni za odgovarajuci crtez. Pored tog spiska sa desne strane vidi se prikaz odgovarajuceg kotnog stila koji smo selektovali. U tom prozoru imamo i opcije da:
1. Podesimo zeljeni stil kao trenutni (Set current)
2. Napravimo novi stil (New)
3. Da izmenimo zeljeni stil (Modify)
4. Da unesemo odgovarajuce izmene na odredjenom stilu pritom stvarajuci novi "podstil" (Override)
5. Da uporedimo stilove (Compare)

U narednih nekliko koraka pokazacu kako da kreirate novi stil.

 

Za pocetak kliknete na New i otvorice vam se novi dijalog prozor koji od vas trazi da ukucate ime novg stila (New style name), gde ce vam AutoCad automatski napisati Copy of Standard ili Copy of Razmera 1.100 ako je on bio prethodno selektovan. Ispod cete imati padajuci meni gde vas AutoCad (u daljem textu AC :D) pita sa kojim stilom zelite da pocenete. Obicno ce to biti stil koji je stavljen u ono copy of standard (razmera 1.100 u mom slucaju) ali vi to mozete da promenite. Ukoliko zelite potpuno novi stil,stavicete standard, ukoliko zelite da na vec postojeci stil nadogradite nesto i pritom stvorite novi stil izabracete neki od ponudjenih koji ste vec pravili. Posto je sve novo mi biramo Standard. Ovo ispod annotative nemojte da stiklirate,to je neki AC-ov stil i trenutno je nebitan. Ispod toga je padajuci meni koji nas pita za sta cemo da koristimo taj stil (Use for) i uglavnom birate All dimensions. Ukoliko zelite samo za linije biracete linear,ukoliko samo za uglove birate angular itd. Sve to vidite na slici 2. I kliknete na continue...

Posto ce biti previse texta ispisacu ono sto je najbitnije prilikom pravljenja stila.

Otvorice vam se novi prozor sa nekoliko kartica.

1.Lines - tu uocavate da je AC podelio to na 2 odeljka, prvi je Dimension lines a drugi extension lines. I narvno sa desne strane prikaz kako ce izgledati vas stil kad unesete odgovarajuce podatke.

Dimension lines: Comande Color,Linetype i Lineweight uvek ostavite pod By block,jer cete za kotiranje uvek praviti poseban layer koji ce imati svoju boju,tip linije i debljinu. Extend beyond tick ce vam se otvoriti tek kad u kartici Symbols & Arrows izaberete oblque ili arch. tick i to je zapravo duzina linije koja sledi posle one vase kose crtice. Tu unesete zeljeni broj (pazite za koju razmeru radite i kako ce to izgledati kad se stampa). Baseline spacing vam je razmak izmedju dve kotne linije. Suppres ne znam da prevedem ali nikad ne stiklirajte Dim line 1 i 2 jer to zapravo gasi polovinu kotne linije.(Slika 3)

Extension lines: Sve padajuce menije kao i u prethodnom stavite By block(isti razlozi). Supress takodje isto znacnje samo sto su sad u pitanje linije koje "vire" iznad i ispod kotne linije. To su vam zapravo crtice koje stavljate kada kotirate da oznacite odakle dokle kotirate. Extend beyond dim lines je duzina crtice koja je na samoj kotnoj liniji, tzv. prepust linije.
Offset from origin podesava distancu crtice koja je ispod kotne linije od objekta i po mom misljenju to izbegavajte da ista pisete neka samo ostane 0 a u sledecem koraku oznacite kvadratic Fixed lenght extension lines i jednostavno sami ukucajte duzinu svoje crtice ispod kotne linije.

 2. Symbols and arrows - u ovoj kartici birate oblik sa kojim cete da zavrsite kotnu linju. U svim padajucim menijima morate da izaberete isti oblik (oblique, architectural tick, dot itd). U arrow size unosite duzinu te strelice,crtice velicinu tacke ili sta god da ste izabrali. Center marks se odnosi na prikazivanje centra kruznica i lukova. None - nista, Mark - oznacice centar i pritom sami unostie velicinu te oznake, Line - linijski ga definise. Ostala polja necu objasnjvati jer su za pocetak manje vaznja i ne uticu mnogo na podesavanja kotnog stila. (Slika 4). 

3. Text - Podesavanja texta koji ce se naci na kotnoj liniji. Text style je uvke sam podesen na standard ali ukoliko ste pravili svoj kotni stil mozete njega da izaberete u padajucem meniju. Sledece opciju preporucujem da ostavite By block ali ukoliko imate svoj layer za text mozete slobodno i u taj da stavite. To je vec stvar estetike :D Fill color naravno none ko hoce bira. Sad dolazimo do jedine bitne stvari u ovoj kartici - text height. Gledajte da se uvek slaze sa cifrom koju ste uneli u prvoj kartici za one linije, jer ce tada sve da izgleda nekako u proporciji i uredno. Napomena da pazite opet sta kucate zbog razmere! Draw frame around text je ram oko texta koji jos nisam videla ni na jednom tehnickom crtezu. Zaboravite na tu opciju :D Text placement - pozicioniranje texta na kotnim linjama. Za vertical stavljate above,da vam text bude iznad kotne linije, horizontal je pozicioniranje u pravcu horizontalne ose i tu se koristi centered, view direction je zapravo redosled citanja i posto mi citamo s leva na desno stavicete Left-to-Right. Offset from dim line je odstojanje od kotne linije,nemojte nikad da prilepite text za kotnu liniju vec ga malo odaljite. Tu isto pazite sta kucate zbog razmere! I text aligment je druga vrsta pozicioniranja texta, i moj savet da uvek koristite aligned with dimension line. (Slika 5)

 4. Fit - Kao sto vec pise u kartici,ukoliko nema mesta za kotne linije i text AC ce automatski nesto da izdvoji sa strane. To vam je ono kad kotirate 1cm hidroizolacije pa uvek taj 1 pisete iznad ili pored. Od ponudjenih opcija sami birate sta zelite, AC uglavnom automatski bira best fit jer je ona zaista najbolja opcija. Text placement - kada text nija na odgovaracjucem mestu onda nas AC pita kako zelimo da ga smestimo i oznacimo. Beside dimension line je pored kotne linije, Over dimension line with leader je iznad kotne linije sa linijom koja spaja taj text i kotnu liniju i Over dimension line without leader je opcija koja samo napise text iznad kotne linije bez dodatne linije koja ih spaja. Ova opcija ako se izabere moze da predstavlja problem ako imate previse iskotiranih stvari sa textom koji nije stao pa posle nagadjate sta je iskotirano. Ostale opcije manje bitne. (Slika 6)

5. Primary units - Biranje jedinica za kotiranje. Unit format imate ponudjeno nekoliko opcija u padajucem meniju,moj savet birajte decimal. Precision,ovo je bitno. Ukoliko stavite 0,imacete okrugao broj na koti, sto znaci da ako je nesto duzine 37,5 AC ce da pise 38! U padajucem meniju imate ponudjen broj decimala,gledajte da to bude max 0,00. Ako stavite vise na kotice da pise 37,50001 sto nema potrebe da bude. Decimal separator je biranje separatora koji ce da bude. Dal je to zarez,tacka,vas je izbor. Preskocicu ovde par stvari i fokusirati se na najbitnije. Scale factor - ova opcija je veoma pogodna kad radite nesto u drugoj razmeri na crtezu,pa umesto da pravite novi stil sa sve novim kotama,jednostavno napravite isti ovaj novi i ubacite scale factor i zavrsili ste posao. Pogodno je za kotiranje detalja u vecoj razmeri. Units format,posto mi uglavnom koristimo stepene,u padajucem meniju birate decimal degrees, a sto se preciznosti tice mozete 0 da koristite. (Slika 7).

Ostale dve kartice su za sada nepotrebne za pravljenje kotnog stila s toga posle cele ove price kliknete na OK i imate vas novi kotni stil. Da bi on bio aktivan morate da ga selektujete i kliknete Set current.

Da bi ste kotirali nesto kucate DLI i jednostavno oznacite gabarite objekta koji kotirate. (Slika 8).

Posto ima previse texta necu vise da sirim pricu o kotiranju.

 

 

b) Moguce pitanje na testu:

Prilikom pravljenja novog kotnog stila,da bi text bio iznad kotne linije u kartici Text,opciji vertical potrebno je izabrati sledecu opciju:

1.Centered
2.Above
3.Outside
4.JIS
5.Below

Tacan odg je 2. Above.

Drugo moguce pitanje je u kojoj kartici podesavamo poziciju texta ukoliko na kotnoj liniji ne mogu da stanu i text i simobli:


1.Text
2.Lines
3.Primary units
4.Symbols and arrows
5.Fit

Tacan odgovor je 5. Fit. 

Za ovu pisaniju koristila sam svoje znanje iz AC-a i Help za prevod nekih reci. Nadam se da sam kolko-tolko pomogla kolegama koje su novajlije u AC-u. Slika Nataša Radić
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Nataša Radić - petak, 16. mart 2012, 21:36
 

Slike su malo prevelike ispale a vise mi ne da da editujem post :S

Tamo gde pise by block svuda treba da bude by layer,sto znaci da i u AC-u tako treba da podesite. Omaklo mi :S

I vrlo su moguce greske u textu zbog kucanja,poznata sam vec po tome,pa se unapred izvinjavam ako ih ima.

Slika Bojana Zavađa
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Bojana Zavađa - petak, 16. mart 2012, 21:01
 

Menu: Modify - Array

Toolbar: ARRAY

Array stvara više kopija objekta u paternu. Rectangular Array opcija se koristi da se stvori array redova i kolona kopija odabranog predmeta. Polar Array se koristi da se stvorila matrica kopiranjem selektovanih predmeta oko centralne tačke.

Nacrta se željeni oblik, selektuje, a zatim se ide na opciju array u kojoj se dalje po želji biraju komande. U primeru je prikazana komanda Polar Array.

Rectangular array komande: Rows (ako odredite jedan red, morate odabrati više od jedne kolone); Columns (određuje broj kolona u matrici), Row offset/Column offset (određuje daljinu i pravac redova i kolona); Angle of array (ugao rotacije)...

Polar array komande: Center point (određivanje centra); Method and values (specificira metode i vrednosti korišćene da se odredi pozicija objekata); Method (određuje metodu korišćenu u pozicioniranju), Angle to fill (određuje veličinu definisanjem uključene uglove između osnovnih tačaka prvog i poslednjeg elementa), Angle between items (određuje uključujući ugao između baznih tačaka objekata i centra grupe)...

Koja komanda se kroisti kako bi se napravila kopija objekata na određenim razmacima i pod određenim uglovima:

1. Array

2. Trim

3. Rotate

4. Mirror

(odgovor: 1.)
Slika Andreja Sikimic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Andreja Sikimic - petak, 16. mart 2012, 21:22
 

Komanda OFFSET(kotisti se uz komandu Line): skracenica na tastaturi za ovu komandu je slovo O. Koristi se za ponavljanje linija u zadatom rastojanju. Postupak u koriscenju: selektovati liniju koju zelimo da ponovimo, ukucati rastojanje i pomeriti kursor u pravcu u kojem zelimo da linija bude ponovljena.

Najcese se koristi pri crtanju stepenisnih gazista u osnovi, zidova, ili pri crtanju nekih specificnih srafura. 

 

Koja skracenica na tastaturi se koristi za komandu Offset?

1. OF

2. OFF

3. O

(tacan odgovor: 3)


Slika Marija Jeremic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Marija Jeremic - petak, 16. mart 2012, 22:17
 

Komanda MATCH PROPERTIES:

Koristi se kada hocemo da kopiramo neke karakteristike sa jednog objekta na drugi. Karakteristike koje mogu da se kopiraju su izmedju ostalog boja,lejer,tip linije,stil teksta, debljina linije itd.. Skracenica na tastaturi je: MA 

Koja skracenica na tastaturi se koristi za komandu match properties?

a: MP

b: MA

c: MPR

d: M

(tacan odgovor b)

Slika Lidija Ivkovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Lidija Ivkovic - subota, 17. mart 2012, 15:55
 

a) LAYER
Layer komanda sluzi za podesavanje debljine linija, boje linija i tipa linija. Postoje i opcije koje se privremeno  mogu skloniti, iskljuciti, zakljucati sa podloge, a to su prepoznatljivo sunce, sijalica ili katanac. Opcijom na New Layer u gornjem levom uglu na prozoru biramo svaki sledeci, kako sama rec kaze, novi layer. Takodje postoji i mesto za promenu imena layera, gde se moze dati odredjeni naziv linije, kom tipu pripada (kote, debela linija, tekst, termoizolacija...). Po zavrsetku odredjivanja koja linija ce kako izgledati, obavezno kliknuti Set Curent da bi odabrane opcije ostale sacuvane. Biranje se vrsi u padajucem meniju Layer Control.
Napomena, Layer 0 ne sluzi za crtanje, jer se prilikom stampe nece odstampati, on sluzi za izvlacenje pomocnih linija koje mogu biti od koristi za onoga ko crta.

b) Da li postoji skracena komanda Layera?
- Da, pritiskom na tastaturi LA_enter. Slika Marija Lukic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Marija Lukic - četvrtak, 22. mart 2012, 19:51
 

CONE

Komanda Cone nam omogucava preciznu konstrukciju kupe. Kucanjem reci Cone, Auto Cad nam prvo ponudi da zadamo duzinu poluprecnika baze,zatim to potvrdimo enterom, a nakon toga zadajemo visinu kupe. I tako se dobije trazena forma. 

Da li postoji skracenica za komandu Cone?

a: da

b: ne, kuca se cela rec.

Tacan odgovor je pod ``b``.


Slika Ivana Janosevic
Odgovor: Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Ivana Janosevic - petak, 16. mart 2012, 22:21
 

Crtanje lukova (komanda ARC)

ARC komanda omogućava korisniku da crta lukove tj. delove kružnice. Auto Cad dozvoljava konstrukciju lukova na devet različitih načina. Tih devet načina su:

-3 point- crta luk pomoću tri zadate tačke

- Start, Cen, End- crta luk gde su zadate početna i krajnja tačka i centar luka

-Start, Cen, Angle- crta luk gde je zadato: početna tačka, centar luka, i ugao

- Start, Cen, Lenght- crta luk gde je zadato: početna tačka, centar luka, i rastojanje izmedju početne i krajnje tačke

-Start, End, Radius- crta luk gde su zadate početna i krajnja tačka i poluprečnik

-Start, End, Dir- crta luk gde su zadate početna i krajnja tačka i pravac početka merenja ugla

-Cen, Start, End- crta luk gde su zadate koordinate centra luka, početne i krajnje tačke

-Cen, Start, Angle- crta luk gde je zadato: centar luka, početna tačka i ugao

-Cen, Start, Legth- crta luk gde je zadato: centar luka, početna tačka i rastojanje izmedju početne i krajnje tačke.

 

pitanje:

Koja se skraćenica koristi za komandu ARC na tastaturi?

a) A

b) AR

c)AC

d) nema skraćenicu

 

tačan odgovor je:  a) A

Na slikama su dati primeri korišćenja ove komande. :)Slika Bogdan Nikolicic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Bogdan Nikolicic - petak, 16. mart 2012, 22:26
 

OSNAP

Osnap kriterijumi sluze za precizno pogadjanje karakteristicnih ili znacajnih tacaka objekata, umnogome olaksavaju rad, smanjuju kucanje u komandnoj liniji i uz to su najprecizniji i najjednostavniji nacin za zadavanje koordinata tacke. 

Primenjuju se kada se na komandnoj liniji to trazi npr: Specify first point, Specify next point i sl.

Pokrece se ukucavanjem osnap ili skreceno os u komandnoj liniji. Posle aktivacije pojavljuje nam se ovakav prozor . U njemu mozemo videti sve osnap kriterijume koje nam Autocad nudi. Svaki osnap kriterijum ima svoj simbol - osnap marker koji je u dijalog prozoru prikazan levo od njegovog imena. Na prilozenoj slici se moze videti da su neki osnapi ukljuceni tako sto se pored njih nalazi stiklirani kvadrat.

Da bi Auto cad mogao da radi sa osnap kriterijumima potrebno je aktivirati osnap pritiskom na taster F3 ili klikom na osnap taster na statusnoj liniji prozora autocad-a.

Analiza svih kriterijuma:

1. Endpoint lroterijum precizno pogadja krajne tacke objekta. Vizuelni simobl ili osnap marker je kvadratic.

2. Midpoint precizno pogadja srednju tacku - sredinu objekta.  Vizuelni simbol je trougao.

3.  Center kriterijum precizno pogadja centar kruznice kruznog luka ili drugo objeka. Vizuelni simbol je kruznica.

4. Node kriterijum precizno pogadja tacku nacrtanu komandom point. Osnap marker kriterijuma je kruznica sa krstom pod uglom od 45o

5. Quadrant precizno pogadja kvadrantnu tacku objekta tj tacku na elipsi ili kruznici. Vizuelni simbol je romb.

6. Intersection  precizno pogadja tacku dodira ili preseka dva objekta. Marker ovog kriterijuma je simbol X.

7. Extension zadavanje tacke duz vec zapocete linije ili putanje te linije. Marker je isprekidana linija sa X simbolom na njenom kraju. Kriterijum se koristi tako sto se preko npr. linije koju zelimo da produzimo prevuce(ne klikne se) koncanica preko endpoint-a a zatim treba nastaviti u datoj putanji dok se ne pojavi marker ovog kriterijuma.

8. Insertion sluzi za precizno pogadjanje tacke umetanja nekog objekta. Vizuelni simbol su dva spojena kvadrata.

9. Perpendicular sluzi za crtanje normale pa postojeci objekat. Vizuelni simobl su dve duzi pod pravim uglom i kvadrat izmedju njih.

10. Tangent  se koristi za precizno zadavanje tacke koja se nalazi na tengenti objekta. Marker je duz koja tangira kruznicu sa gornje strane.

11. Nearest zadaje tacku najblizu koncanici. Simbol su dva vrhovima spojena trougla koja lice na pescani sat.

12.  Apparent intersection kriterijum precizno pogadja prividnu tacku doodira ili preseka dva objekta. npr dve linije su pod uglom ne dodiruju se ali se prividno seku i ova komanda pomaze da se utvrdi tacka njihovog preseka. Marker je X na mestu prividnog preseka.

13. Parrallel kriterijum pomaze da se jednostavno nacrta objekat paralelan postojecem objektu. Kriterijum ne fukncionise ako je ukljucen ortho sistem rada.

 

pitanje?

Pritiskom na koji taster se aktivira osnap?

1. Pritiskom na "o"

2. Pritiskom na taster F3 (T)

3. Pritiskom na taster 3

(Mislim da je za ovo najbolje pitanje kao sto smo imali za probni test is Sketch up-a da se ponudi pet osnap kriterijuma i da se u padajucem meniju oznaci koji su njihovi vizuelni simboli tj markeri. Ukoliko mislite da je bilo potrebno vise slika za prezentaciju ovog kriterijuma napomenite mi to)

Slika Milena Stanojevic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Milena Stanojevic - petak, 16. mart 2012, 22:23
 

Komanda: Hatch

Ako zelimo neki predmet ,povrsinu srafirati,obojiti koristimo komandu HATCH.

Nacrtala sam osnovu kao primer,srafiracu njene zidove pomocu pomenute komande.

Precica: H

Na meniju ce se pojaviti tip srafure.Izaberemo neki od ponudjenuh i kliknemo na svoj crtez tj.povrsinu koju zelimo da srafiramo i ona ce se automacki srafirati.Postoji mogucnost da se srafura uvecava ,smanjuje,to mozemo postici dvoklikom na srafuru (otvara se prozor Hatch,slika 3)na kartici scale,takodje tu mozemo menjati boju,ugao ,vrstu linije ,lejer...srafure.

Napomena:Mogu se srafirati samo zatvorene povrsine !!

Pitanje: Da li osim ponudjenih srafura postoji solid varijanta??

1. Da

2. Ne

Tacno: Da


Slika Jelena Krstic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Jelena Krstic - petak, 16. mart 2012, 22:35
 

Komanda EXTEND

 Pomocu ove komande mozemo produziti vec odredjene elemente do nekog novog.

Postupak komande extend:

1) komanda ex 

2) enter

3) oznaciti liniju do koje zelimo da produzimo postojece linije

4) enter

5) oznaciti linije koje zelimo da produzimo

6) enter za kraj komande

PITANJE:

Kako zapocinjemo komandu EXTEND

1) E

2) ED

3) EX - tacno 
Slika Jovana Marinkovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Jovana Marinkovic - petak, 16. mart 2012, 22:25
 

1. OSNAP

Funkcija Osnap pruža mogućnost da se primenom nekog od raspoloživih kriterijuma za unos položaja nove tačke iskoristi neka od geometrijskih osobina ranije nacrtanih elemenata. To konkretno znači da se AutoCAD može da analizira postojeći element crteža i u skladu sa tim ponudi vezivanje za npr. krajnju tačku linije, centar kruga itd.

 Za pokretanje ove funkcije potrebno je iz Tools menija izabrati Object Snap Settings, da bi se potom mogao izvršiti izbor nekog od ponuđenih kriterijuma.

ENDpoint - za pogađanje krajnjih tačaka elementa. (zuti kvadrat kao marker)

MIDpoint - omogućava navođenje na tačku koja se nalazi tačno na sredini odabranog elementa. (Marker koji se pri tome pojavljuje je u obliku trougla.)

CENter - u sutuaciji kada želimo da novu tačku pozicioniramo u centar kružnice ili kružnog luka. ( marker pojavljuje kružić.)

NODe - za precizno pogađanje tačke kao elementa crteža (marker su ukrštene linije u kombinaciji sa krugom.)

QUAdtrant - precizno locirati tačke na zamišljenom krstu koji deli kružnicu na 4 dela (kvadranta). (marker je romb.)

INTersection - precizno pogađati tačke u kojima se presecaju dva ili više elemenata crteža. (marker je znak u obliku ukrštenih linija.)

INSertion - služi za pronalaženje referentne (insertne) tačke za neki od simbola (blokova) koje smo uneli na crtež. .(marker pravougaonik sa manjim kvadratom i krugom u njegovim donjim tackama)

PERpendicular - vrlo jednostavno odredivanje ortogonalnog pravca na neki od elemenata crteža. ( marker oznaka za normalne prave, sa kvadratom u preseku linija)

TANgent - nudi mogućnost izbora tačke na elementu, kao što je npr. kružnica stim da pri tome bude zadovoljen uslov pri kome nacrtani pravac predstavlja tangentu na odabrani element. (marker kruznica sa tangentom

NEArest - postići pozicioniranje nove tačke tako da se ona nalazi na odabranom elementu. To neće biti ni kraj, ni sredina, niti neka od drugih karakterističnih tačaka elementa, već će jednostavno biti izabrana tačka koja zadovoljava uslov da se nalazi na njemu, a najbliža je trenutnom položaju kursora.

APParent intersection -Za razliku od kriterijuma INTersection koji omogućava pogađanje tačke na mestu preseka elemenata i pri čemu mora biti zadovoljen uslov da se ti elementi i fizički seku, APParent intersection nudi mogućnost pronalaženja presečne tačke i u situacijama kada se elementi fizički mimoilaze, dok se njihov zamišljeni presek nalazi udaljen negde na crtežu.

QUIck -Kriterijum Quick se koristi samo u kombinaciji sa nekom od prethodno pomenutih, jer je njegova uloga u tome da se, ako je setovan, pronalaženje tačke koja zadovoljava osnovni kriterijum ubrza pogotovu u situacijama kada se na maloj površini crteža, znači veoma blizu jedno drugome nalazi više elemenata čiju geometriju treba analizirati.

Clear All -Ukoliko nam  pomoć više nije potrebna za njihovo isključivanje koristimo opciju Clear All

.Upotreba srednjeg tastera miša na ekranu se pojavljuje dodatni meni koji u sebi sadrzi navedene Osnap kriterijume. .

Ukoliko vam primena podešenih kriterijuma nije neophodna u daljem radu, lako ih možete neutralisati dvoklikom na polje Osnap u ukviru statusne linije. Naravno, za njihovo ponovno aktiviranje je takođe dovoljan samo dvoklik na isto polje.

2. Koju od funkcija OSNAP-a koristimo ako zelimo da precizno odredimo mesto gde se presecaju dva elementa crteza

a) ENDpoint

b)NEArest

c)INTersection

d)NODe

tacan odgovor je pod c - INTersection

 

moguce je i postaviti pitanje u vidu povezivanja funkcije sa njenim markerom u pomocnom meniju za OSNAP gde bi tacni odgovori bili

ENDpoint - kvadrat

MIDpoint - trougao

CENter - kruzic

QUAdrant - romb

INTersection - dve ukrstene linije
Slika Biljana Pavlovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Biljana Pavlovic - petak, 16. mart 2012, 23:21
 

CHAMFER

Ribbon: home tab > modify panel > chamfer and fillet drop-down > chamfer

Menu: modify > chamfer

Toolbar: modify

Namena komande Chamfer je slična komandi fillet s tim što se ovde umesto kružnog luka za spajanje elemenata koristi kratak linijski segment. Pri tome možemo koristiti sledeće opcije:

Distance

Pri pokretanju komande Chamfer AutoCAD će na komandnoj liniji ispisati podatke o aktuelnim vrednostima prve i druge distance za koje će biti izvršeno skraćivanje linija pre njihovog povezivanja novim segmentom. Za izmenu tih vrednosti potrebno je pritiskom na taster D na tastaturi pokrenuti opciju Distance i potom uneti nove veličine. Komanda Chamfer će se time završiti, a promenjene distance se mogu primeniti pri njenom ponovnom pokretanju.

Angle

Opciju Angle takođe koristimo u funkciji podešavanja parametara za buduću primenu osnovne komande. Potrebno je da pritiskom na taster A na tastaturi aktiviramo opciju a AutoCAD će nam omogućiti da prvo odredimo distancu za koju će biti skraćen prvoodabrani element a potom i ugao pod kojim će se iscrtavati spojni segment.

Ponovljena komanda Chamfer će ove parametre koristiti pri spajanju odabranih elemenata.

Polyline

Kod složenih objekata, kao što su npr. polilinije, moguće je pritiskom na taster P na tastaturi primeniti Polyline opciju i na taj način izvršiti obaranje svih ivica elementa.


zadatak:

Ako želimo da nam se selektovane linije objekta spoje od uglom od 90 stepeni, koristimo taster D sa koordinatama (0,0)

1) Tačno;        (T)

2) Netačno.

 

1)
Slika Petrija Rajic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Petrija Rajic - petak, 16. mart 2012, 23:48
 

komanda EXPLODE

Ribbon: Home Tab > Modify panel > Explode

Menu: Modify > Explode

Toolbar: Modify

Uz pomoć komadne Explode možemo poliliniju ili neki drugi složeni element crteža pretvoriti u skup prostih objekata odnosno običnih linija. Pokrećemo je izborom iz Modify menija i po selekciji polilinije koji želimo da "eksplodiramo" AutoCAD će bez vidljivih promena na ekranu u budućem radu sve njene segmente tretirati kao obične elemente, koje možemo pojedinačno brisati, pomerati itd.

Jedina specifičnost pri "eksplodiranju" polilinija koje su imale definisan faktor širine je u tome što se njihovim pretvaranjem u proste linije ta karakteristika neizbežno gubi.

zadatak:

Da li je moguće u isto vreme koristiti komandu EXPLODE i menjati osobine pojedinačnih elemenata tog objekta?

1) nije moguće;

2) moguće je sa komandom XPLODE;

3) moguće je pritiskom tastera CTRL+X.

tačan odgovor je 2)
Slika Boba Sekaric
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Boba Sekaric - četvrtak, 29. mart 2012, 23:24
 

TRIM

ova komanda omogucuje nam da razbijemo obijekat,liniju u jednom delu, tj. omogucuje nam da stvorimo rupu na liniji.

Prvo se selektuje,obijekat(linija) koju zelimo da trimujemo,nakon cega se oznacava i mesto gde zelimo da presecemo.Kada postignemo zeljeno,komandu zavrsavamo sa ENTER

Da li sa komandom trim mozemo seci krive linije?

DA

NE


Slika Milos Milicevic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Milos Milicevic - petak, 16. mart 2012, 22:50
 

1)POLYGON sluzi za pravljenje poligonalnih oblika

Ovu opciju mozemo izabrati takosto cemo ukucati istoimenu komandu ili naci ikonicu polygon u draw meniju. Zatim se pojavi prompt Enter number of sides <4>: i potrebno je ukucati broj strana koji zelimo (petougao, sestougao...) zatim nas pita Specify center of polygon or [Edge] i mi izaberemo gde zelimo centar naseg  oblika... Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] izaberemo jedno od dva tj da li zelimo da je oblik upisan ili opisan u/oko kruga i poslednje sto se od nas trazi je da definisemo radijus kruga Specify radius of circle.

2) Kada koristimo opciju polygon potrebno je da prvo definisemo:

 1. broj stranica
 2. radijus upisanog/opisanog kruga
 3. centar poligona

(zaokruziti tacan odgovor)

Slika Tijana Atanasijević
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Tijana Atanasijević - subota, 17. mart 2012, 00:28
 

RENDER


"rendering" представља процес стварања слике од модела, додавањем одређеног осветљења, сенке, текстуре, материјализације. Резултат рендеровања је растер слика ( raster graphics image file). Представља завршну обраду нашег 3Д модела, односно прецизан 2Д приказ који ћемо корисити у графичкој презентацији нашег рада.

RENDER команда почиње процес рендеровања и приказује рендерован цртеж у рендер прозору (Render Window) или у изабраном погледу (viewport - стандардни погледи су вертикални, хоризонтални, с десна, с лева, одозго, испод).

Могуће га је покренути на неколико начина:

1. Button - помоћу дугмета "render" који се налази изнад радне површине, са сличицом сивог чајника.

2. Ribbon - из траке
Render tab  -> Render panel ->  Render drop-down ->  Render
Menu: View ->  Render -> Render
Toolbar: Render

По подразумеваним поставкама, сви објекти у тренутном приказу на цртежу су рендеровани. Ако именовани поглед (view) или поглед камером (camera view) није наведен, дакле ако га по укључивању програма нисмо променили, тренутни приказ ће бити рендеровани.


Render Window - подељен је на три панела:
Image pane. Приказује рендеровану слику.
Statistics pane. На десној страни; показује тренутне поставке које се користе за рендеровање.
History pane - На дну - обезбеђује недавну историју рендеровања тренутног модела, и " progress meter" који приказује напредаг процеса рендеровања (прогрес).За сваки нови цртеж који рендерујете, отвара се по један нов рендер прозор (Render Window). Дакле, сваки објекат се рендерује за себе и приказује у свом рендер прозору.
Из рендер прозора (Render Window) можете:
- сачувати слику у датотеци (фајлу) који обрађујете.
- пратити прогрес тренутног рендеровања.
- прегледати поставке које се односе на актуелни рендеринг.
- пратити историју рендеровања модела.
- чистити, обрисати или чистити и обрисати ( purge, delete) слику из историје рендеровања.
- увећати део рендероване слике (Zoom into a section), камером обилазити око слике (pan) и удаљити камеру, то јест вратити се на почетну тачку гледања ( zoom back out).

Чување датотеке : као  bitmap file. Не можете корисити SAVEIMG команду када рендерујете у Render Window-у. Ова команда се примењује једино када рендерујете у viewport-у.

Постоје многе додатне опције које побољшавају изглед рендероване слике, те је чине реалистичнијом. Неке од њих су:

Material Adjustments - додавање материјала објекту које у великој мери утиче на реалистичност приказа. У контексту рендеровања, материјали описују како објекат рефлектује или пропушта светлост. Ова опција се бира из Advanced Render Settings palettе, где ју је могуће укључити или угасити.

2-Sided Rendering - двострано рендеровање. Током стандардног рендеровања обрађују се само спољне, видљиве стране објекта. Има ситуација када су нам неопходне обраде и унутрашњих страна, што је могуће омогућити овом опцијом.

Texture Filtering - омогућава контролу филтрирања текстуре, изједначења пиксела (  pixel
averaging) које се користи за  "anti-aliasing" којим је могуће избећи проблеме рендеровања модела ( ефекат ниске резолуције и "крупних" пиксела).

У току рендеровања могуће је применити и сенке - Shadow-Mapped Shadows ( благих прелаза и меких ивица) и Ray-traced Shadows ( остављају јасан траг).

Рендеровање је важан и сложен процес који је потребно подробније изучити, с тога завршавам своје излагање уз предлог да потражите још објашњења и упутстава на интернету.

 

ПИТАЊЕ :

Шта омогућава опција render?

1. Дводимензионалну слику претвара у тродимензионални објекат - слично оцији Extrude

2. Тродимензионални објекат преводи у дводимензионални приказ, уз материјализацију, додавање текстуре и сенке ради што реалистичнијег приказа.

3. Прави видео демонстрацију изабраног објекта, кретајући се по задатим тачкама.

Тачан одговор је под 2.

Slika Jovana Jelisavac
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Jovana Jelisavac - sreda, 21. mart 2012, 22:36
 

Komanda List

a) Komanda List daje informacije o izabranom objektu u crtezu. Informacije se prikazuju u tekstualnom prozoru. Vrsta dobijenih informacija zavisi od objekta koji ste izabrali. Mozete izabrati jedan ili vise objekata da biste dobili informacije kao sto su:

-Vrsta objekta

-Prostor modela ili prikaza za stampanje

-Sloj

-Jedinstveni identifikator objekta u bazi podataka crteza

-Geometrijski podaci (lokacija, velicina itd.)

 

Zadavanje komande (Slika 01)

Komandna linija: LIST;LI

Padajuci meni:Tools>Inquiry>List

Linija sa alatkama: Inquiry

 

Primer ( Slika 02)

Sledeca slika predstavlja objekat kreiran komandom Polygon. Informacije koje prate sliku predstavljaju informacije dobijene komandom List kada je izabrana ovakva vrsta objekta.

Napomena: Ako izaberete vise objekata osobine svakog objekta bice izlistane redom u tekstualnom prozoru. Objekat se bira selekcijom.

 

b) Komanda List sluzi za:

1.) Odredjivanje distanci izmedju dve tacke na crtezu

2.) Dobijanje povrsine izabranog objekta ili skupa tacaka

3.) Prikaz informacija o izabranom crtezu u tekstualnom prozoru


-tacan odgovor je pod 3.)Slika Aleksandar Plazinic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Aleksandar Plazinic - četvrtak, 22. mart 2012, 19:55
 

DELAY

Delay (zakasniti) komanda sluzi da odlozi vrsenje sledece funkcije za vreme u milisekundama, koje prethodno unesemo.

PITANJE

Sa kojim fajlovima mozemo koristiti opciju DELAY?

1) jpeg

2) pdf

3)SCRIPT

Tacan odgovor- 3- Script

Slika Andrijana Zivanovic
Odgovor: Učimo AutoCAD
napisao/la Andrijana Zivanovic - petak, 16. mart 2012, 23:52
 

Zapisivanje korisnickog simbola- bloka u file

Komanda: WBLOCK (W)

Nakon pokretanja komande, prikazuje se dijalog prozor Write Block  na kojem se definisu parametri potrebni za zapisivanje bloka u file.

Odeljak Source:  obeleziti opciju

Block-zapisivanje bloka u file

Entire drawing- zapisivanje celog crteza u file

Object- zapisivanje selektovanih objekata u file.

U padajucem meniju bira se ime vec kreiranog bloka.
U odeljku  Destination treba zadati putanju (lokaciju) na kojoj ce blok biti upamcen. Moze se prihvatiti ponudjena, u padajucem meniju File name and path, odabrati neka od ponudjenih putanja, ako se padajuci meni otvori, ili zadati klikom na ekranski taster sa tri tacke. Polje- padajuci meni Insert units trebalo bi da pokazuje istu mernu jedinicu u kojoj je blok kreiran I koja je koriscena na crtezima na kojima ce blok biti umetnut.

 

Da li u odeljku Source, obelezena opcija  Block sluzi za zapisivanje selektovanih objekata  u file?

a)      Da

b)      Ne

Tacan odgovor je Ne.Slika Jelena Skerovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Jelena Skerovic - subota, 17. mart 2012, 00:04
 
 
 
 

a) Komanda MEASUREGEOM omogucava merenje rastojanja, poluprecnika, ugla, površine i zapremine odabranog objekta ili niza tacaka. Ovim alatima se može pristupiti sa Utilities panela Home kartice Ribbon-a. Pocetna opcija je Distance (rastojanje). Medjutim, izbor drugog alata za merenje ce postaviti taj alat za pocetni do kraja AutoCAD sesije ili  dok se ne izabere drugi alat.

Alat Distance  omogucava merenje rastojanja izmedju dve tacke. AutoCAD prikazuje rastojanje, rastojanje u X pravcu,rastojanje u Y pravcu i ugao u XY ravni u okviru prozora  za crtanje. Ako se izabere Multiple opcija, može se nastaviti sa izborom tacaka i sa svakom novoizabranom tackom, AutoCAD prikazuje zbirni rezultat rastojanja. Ostale  opcije  u okviru Distance alata su slicne Polyline komandi, omogucavajuci u toku rada prelaženje izmedju  linijskog  i lucnog (Line and Arc) nacina  merenja.

Radius alat se koristi za prikazivanje poluprecnika odabranog luka ili kruga.

Angle alat meri ugao odabranog luka,kruga, linije ili temena.

Area alat omogucava izracunavanje obuhvacene površine unutar izabranih tacaka ili odabranog objekata.

Add ili Substract opcije se koriste da bi se odredile zbirne površine. Dok se biraju tacke  ili objekti, obuhvacena površina se dinamicki osvetljava, da bi se vizuelno naglasila odabrana površina.

Dodatne opcije u okviru Area alata takodje omogucavaju prelzak izmedju linijskog i lucnog alata za merenje, tako da se lako može  izmeriti prostor ogranicen krivim kao i pravim linijama.

Volume alat se može koristiti da bi se odredile granicne tacke sa vizuelnom povratnom informacijom slicno kao kod opcije Area, a zatim se upisuje visina da bi se odredila zapremina. Tako e se može prikazati zapremina odabranih solida ili regiona.

 

b)za merenje neke izabrane povrsine koristimo alat:

     1) radius

     2)distance

     3)area

     4)angle

tacan odgovor 3)area

Slika Bojan Balević
Odgovor: Učimo AutoCAD
napisao/la Bojan Balević - subota, 17. mart 2012, 00:27
 

Komanda STRETCH omogućava pomeranje objekata na crtežu - razvlačenje ili sabijanje, bez prekidanja veze sa susednim objektom. Ovu komandu možete naći u alatima Modify ili tastaturom na (S) Enter. Obeležavanje linija se mora izvesti u jednom potezu, a neželjene linije odkloniti sa Shift i pređete ponovo, da nebi došlo do nekontrolisanog  pomeranja. Linije koje su prilikom obeležavanja bile cele obeležene  pomeraće se, a koje su presečene razvlačiti i sabijati. Nakon toga treba zadati vektor pomeranja.

Koja je skraćenica za komandu stretch:

1) SC

2) C

3) S

 

 

Tačan odgovor je pod 3.
ja
komande
napisao/la Maja Udilovic - subota, 17. mart 2012, 03:42
 

EXTEND

Komandi extend mozemo pristupiti na vise nacina u AutoCAd-u. Primeri:

1. Kliknemo na Trim dugme u Modify meniju i selektujemo Extend komandu iz padajuceg menija

2. Ukucamo Extend u komandnoj liniji i pritisnemo enter

3. Ukucamo skracenicu ex sto Auto Cad automatski prepoznaje kao komandu extend

Komanda extend nam omogucava da omogucimo nekom entitetu (prava, kriva linija...) da dodirne drugi entitet crteza.

kada posle izbora komande pritisnemo enter sve linije na crtezu postaju granicne linije-tj linije do kojih mozemo produziti zeljenu liniju.

 

Pitanje:

komandom EXTEND produzavamo liniju:

1. za odredjenu duzinu sa obe strane

2. za odredjenu duzinu sa gornje,donje, leve ili desne strane linije

3. do prve sledece linije sa kojom se imaginarni produzetak selektovane linije (one koju zelimo da produzimo) sece

tacan odg-3

u prilogu-linku je pored extend komande opisana i trim, s obzirom da imaju komplementarne funkcije, i pored toga jos neke mogucnosti koje nude ove dve komande.

Slika Jelena Žurić
Re: komande
napisao/la Jelena Žurić - nedelja, 18. mart 2012, 15:12
 

opcija: filter

u slucaju da nam rad sadrzi mnogo detalja, a trenutno su nam potrebni samo odredjeni elementi(kao na primer ovi kruzici sa prve slike), koje bi bilo tesko samo rucno izdvojiti, koristi se filter command.

prvo treba ukucati rec filter, i pojavi se filter dialog box(druga slika). U opciji select filters moguce je izabrati nacine filtriranja crteza. U ovom slucaju potrebni su kruzici, pa selektujemo circle. Zatim treba pritisnuti add to list, da bi element dodali u listu koja je prikazana iznad, i na koju treba pritisnuti, da bi izmenili element (edit item), i apply, da bi se prikazala izmena.

posle izlaska iz filter dialog box-a slektujemo deo crteza na kom postoje zeljeni elementi (kruzici) i automatski su jedino oni selektovani( treca slika, ovo plavo su selektovani kruzici). sad se mogu pomerati, kopirati, menjati po zelji, brisati..

pitanje: za ulazak u opciju filter, taster F je shortcut za ulazak u opciju?

1. tacno

2.netacno

odgovor: 2. (za shorcut se kuca filter u dialog box-u)
Slika Suzana Petrović
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Suzana Petrović - subota, 17. mart 2012, 08:51
 

ORTHO

a) Ortho je opcija koja ogrinacava crtez, tako da povucene linije moraju biti upravne, tj. paralelne glavnim osama koordinantnog sistema. Medjutim ako je krstic rotiran pomocu 'snap' 'rotate' komandi, pomocne linije ce biti paralelne sa rotiranim linijama krstica. Ogranicenja se mogu ponistiti komandom snap do odredjene tacke ili tako sto cete uneti tacne koordinate krajnje tacke.

b) Komandom ortho linije koje povlacimo su paralelne glavnim osama koordinantnog sistema:

1.da

2.ne

tacan odgovor je pod 1.


Aleksandra Ugrinovic
Odgovor: Učimo AutoCAD
napisao/la Aleksandra Ugrinovic - subota, 17. mart 2012, 10:18
 

Komanda Lenghten

Komandu Lenghten koristimo kada želimo da promenimo dužinu linija i kružnih lukova jer za kružne zatvorene oblike poput elipse komanda nema nikakvo dejstvo. Da bi precizno odredili nove dužine objekta onda koristimo sledeće opcije:

Delta- omogućava promenu na osnovu zadate dužine. Kada pokrenemo komandu Lenghten (pritiskom skraćenice DE na tastaturi)  Auto Cad od nas zahteva da unesemo numeričku vrednost za koju je potrebno produžiti ili skratiti liniju uzavisnosti da li je uneta pozitivna ili negativna vrednost.

Percent- omogućava da se dužina objekta povećava ili smanjuje za određeni procenat. Za promenu dužine nakon pokretanja komande Lenghten unosimo skraćenicu P na tastaturi čime zadajemo željeni procent izduženja.

Total- omogućava promenu dužine elementa na tačno određenu vrednost. Po pokretanju komande Lenghten pritiskom na taster T unosimo novu ukupnu dužinu koja se potom primenjuje na određene elemente.

Dinamich- omogućava interaktivnu promenu dužine elemenata jednostavnim pomeranjem miša. Opcija se pokreće pritiskom na taster DY na tastaturi, a potom omogućava da za odabrani element iteraktivno odredimo novu dužinu.

Koji taster koristimo na tastaturi za opciju koja omogućava promenu dužine elementa za određeni procenat:

a) DY

b) DE

c) P

d) T

Tačan odgovor je c) P


Slika Aleksandra Kračunović
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Aleksandra Kračunović - subota, 17. mart 2012, 10:48
 

Rectangle

Komanda Rectangle služi za crtanje pravilnih četvorostranih elemenata (kvadrata i pravougaonika). Možemo je pokrenuti izborom iz Draw menija dok je za određivanje položaja i veličine budućeg elementa potrebno uneti tačke koje se nalaze na njegovimsuprotnim uglovima. To se može postići interaktivno, pokazivanjem tačaka na ekranu uz pomoć miša, ili u slučaju da su nam poznate tačne dužine stranica, (npr. širina 2000 a visina3000 jedinica) pozicioniranjem drugog ugla primenom relativnih koordinata tako što na prompt AutoCAD-a "Other corner:" odgovorimo sa Ž2000,3000. Takodje, mozemo uneti odgovarajuce duzine stranica tako sto cemo ukucati duzinu stranice a, zatim pritisnuti taster "," na tastaturi, uneti stranicu b i pritisnuti Enter. Tako automatski dobijamo pravouganik trazenih dimenzija. 

Sličan efeket smo mogli postići i upotrebom komande Line i crtanjem četiri segmenta linije,ali se na ovaj način zadatak obavlja brže i efikasnije. Osim toga i eventualne izmene je lakšeizvesti nad pravougaonikom kao celinom nego kada su u pitanju nezavisni linijski elementi.

Pitanje:
Da bismo aktivirali opciju Rectangle potreno je da ukucamo komandu:
1. 'R'
2. 'Rectangle" ili "Rectang"
3. "Pravougaonik"

Tacan odgovor: 2.


Slika Natasa Petkovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Natasa Petkovic - subota, 17. mart 2012, 12:28
 

EXTRUDE (EXT)

je opcija koja se koristi kada zelimo da nekom obliku damo visinu tj pretvorimo ga u 3D formu.

Pr. Nacrtamo kvadrat(polyline,polygon),pomocu konande UCS zadamo pravac x , y i z koordinate,selektujemo oblik,potvrdimo pritiskom na enter i onda misem navodimo pravac u kome zelimo da izdignemo visinu.Visinu mozemo odrediti odokativno(pritiskom na enter kada dostignemo zeljenu visinu) ili ukucavanjem tacne visine.

Ova komanda se moze koristiti za bilo koji oblik,kvadrat,krug,trougao,mnogougao,neki nepravilan geometrijski oblik sve dok je nacrtan kao jedan deo,jedna linija.

 

Pitanje!

Kada trougao nacrtamo pomocu komande LINE da li je moguce koristiti komandu EXTRUDE ?

a) Da,moguce je.

b) Ne,to nije moguce.Slika Jovana Zoric
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Jovana Zoric - subota, 17. mart 2012, 12:51
 

Ucimo komande AutoCAD-a

Komanda Block

Kako od nacrtanog, naprimer kvadrata napraviti blok ?

1. Pokrenuti komandu Rectangular ( skraceno rec)...Ukucati rec pa zatim pritisuniti enter

2. Nacrtati kvadrat ( samo kao primer, inace blok se moze napraviti od bilo kog crteza)

3.Zatim u komandnu liniju ukucati rec Block i stisnuti enter ( malim velikim slovima, svejedno je) skracenica B...

4.Otvorice se prozor Block Definition
U prazno polje pod nazivom Name, dati bilo koji naziv bloku
Kod Base pointa kliknuti na  pick point...tada ce se prozor zatvoriti i ponovo ce se pojaviti kada izaberete tacku na kvadratu , naprimer levo teme kvadrata.
Ovaj pick point ce vam sluziti kasnije kada budete ubacivali blok i da tacka bice tacka umetanja bloka.
Zatim kod opcije Object kliknuti na select objects
Tada ce se prozor opet zatvoriti i tada je potrebno da selektujete ceo kvadrat ( tj. celu figuru koju zelite da pretvorite u blok). Nakon selektovanja pritisnuti enter . Posle entera prozor ce se ponovo otvoriti. Pod opcijom block unit podesite jedinice koje su vam potrebne. Zatim kliknete ok.

5. Napravili ste svoj blok

6. Idite u meniju na padajuci meni Insert (cetvrti po redu) i klinite Block..(prvi ponudjeni)
Otvorice se prozor Insert....Gde ce se pojaviti vas blok..ili ga u Browse mozete naci pod imenom kojim ste ga nazvali. Zatim kliknuti ok. Vas blok ce se pojaviti i mozete ga postaviti gde zelite.

Pitanje :

Kada pokrenete opciju Block sta obavezno morate uraditi?

a. Podesiti jedinice

b. Napisati opis ( description )

c. Izabrati pick point i selektovati objekat

Tacan odgovor pod c

Nadam se da je jasno i da se kolege mozete lako snaci u opisu :)

 

 

Slika Anastasija Simovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Anastasija Simovic - subota, 17. mart 2012, 13:21
 

command: ellipse / el 

[ako pravimo elipsu preko centra]:

1. specify center of ellipse:

2. specify endpoint of axis:

3. specify distance to other axis or [rotation]:

[ako pravimo elipsu preko 3 tacke]:

1. specify axis endpoint of ellipse or [ arc/centre]:

2. specify other endpoint of axis:

3. specify distance to other axis or [rotation]:

 

pitanje: ako pravimo elipsu preko 3 tacke, prva komanda kojom je odredjujemo je:

a) centre

b) first point

c) endpointSlika Nikola Solunac
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Nikola Solunac - subota, 17. mart 2012, 14:18
 

Command break / br

Komandu koristimo kada zelimo da prekinemo neku liniju, a nemamo mogucnost da koristimo opciju trim

 1. BREAK select object:      (enter)
 2. Specify second break point or [first point]:

Ako samo kliknemo on ce sam odseci deo, ako izaberemo f [first point] onda mi odredjujemo koju duzino zelimo da odstranimo

 1. Specify first break point:
 2. Specify second break point: 

pitanje:

kada koristimo opciju break:

1) kad hocemo da nastavimo liniju koja je prekinuta

2) kada zelimo da prekinemo liniju, a nemamo mogucnost da iskoristimo opciju trim

 

tacan odgovor je pod 1


Slika Mirjana Devetakovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Mirjana Devetakovic - ponedeljak, 19. mart 2012, 12:54
 

Tačan odgovor??? Trebalo bi da je 2?

Slika Katarina Tomić
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Katarina Tomić - četvrtak, 22. mart 2012, 21:53
 

DIMENSION STYLE komanda (stil pravljenja kotnih linija)

u okviru ove alatke biramo dimenziju kotne linije,razmere u kojoj kotiramo, visinu slova kao i završetak kotnih linija-(linije, kružići, strelice) -dimension style menager, new, text.

nalazimo je u <  format < dimension style gde ulazimo u podesavanja navedena gore.

potom alatkom linear povlačimo od tacke do tacke dela koji kotiramo.

pitanje: kako povlačimo kotu jednu za drugom?

1. svaki put koristimo linear.

2. pri završetku komande linear prelazimo na komandu continue.

3. ne postoji ta opcija.

tačan odgovor je  pod 2.


Slika Mihajlo Petkovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Mihajlo Petkovic - subota, 17. mart 2012, 14:11
 

Komanda mirror / mi

Ovu opciju koristimo kada neki postojeci element zelimo da uradimo kao ‘’odraz  u ogledalu’’

1.Select objects:       (enter)

2.Specify first point of mirror line:

   Specify second point of mirror line:

3.Erase source objects? [yes/no] 

 

koja je skracenica za opciju mirror?

1.mr

2.mi

3.mo

4.m

 

tacan odgovor : pod 2. - mi


:)
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la aleksandra urosevic - subota, 17. mart 2012, 14:44
 

command:  fillet  / 

komanda  koja omogucava spajanje (povezivanje) dva objekta u prav ugao ili kruzni luk. Objekti mogu I da se seku, da imaju moguci presek, a mogu biti I paralelni, odnosno da nemaju zamisljeni presek. Objekti na koje utice ova komanda su: duz, kruznica, kruzni luk, prava I poluprava.

 1. Select first object or [ undo / polyline / radius / trim / multiple]:

(ukoliko zelimo da ih spojimo pod pravim uglom samo izvrsimo selektovanje, a ukoliko zelimo da ih spojimo kruznim lukom biramo radius)

 1. Specify fillet radius:

Kada unesemo  koliko zelimo da nam je radius opet nas vraca na selektovanje objekata koje zelimo da spojimo

 1. Select first object or [ undo / polyline / radius / trim / multiple]:
 2. Select second object or shift-select to apply corner:

 

 

Pitanje:

Koja je skracenica za opciju fillet:

1) fl

2) fi

3) f

4) fil

 

Tacan odgovor je pod 3


Slika Bojan Jovancevic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Bojan Jovancevic - četvrtak, 22. mart 2012, 23:55
 

comand_FILLET_AutoCad_

Primenom komande Fillet mogu se povezati dva elementa (npr. linije, lukovi itd.)
na taj način da se kao element koji ih povezuje iscrta kružni luk zadatog poluprečnika.
Ovo je zgodan način da se npr. zaoble ivice nekog nacrtanog elementa. Po pokretanju
ove komande potrebno je jednostavno pokazati dva elementa za koje se želi izvršiti
spajanje i odmah će se videti rezultati. Za bolju kontrolu ovog postupka mogu se
upotrebiti sledeće opcije:

Select first object or [ undo / polyline / radius / trim / multiple]:

_RADIUS_

Prilikom pokretanja komande Fillet na komandnoj liniji će biti ispisan podatak o
trenutno podešenoj vrednosti za poluprečnik zaobljavanja spojeva. Ako korisniku ta
vrednost ne odgovara pritiskom na taster R na tastaturi može odrediti novu veličinu
ovog parametra. Komanda će time biti okončana, a novi poluprečnik će biti na
raspolaganju u momenu kada se ponovo pokrene komanda Fillet.
Predviđena je i mogućnost da se za veličinu poluprečnika luka unese vrednost
jednaka nuli. U tom slučaju efekat primene komande Fillet će biti prosto spajanje dva
elementa u njihovoj presečnoj tački.

_TRIM_

Pri tretmanu komandom Fillet linije obično moraju da se produže ili skrate kako bi
se vezale za luk zadate veličine. Trim režim omogućava da se taj zadatak obavi
automatski, a ukoliko to nije potrebno može se prvo pritiskom na T taster izabrati
promena Trim režima a potom pritiskom na N taster izabrati "No Trim" odnosno režim u
kome se dužine linija neće menjati već će samo biti nacrtan odgovarajući luk na mestu
njihovog mogućeg spoja.

_POLYLINE_

Za istovremeno zaobljavanje svih uglova koje imaju složeni elementi kao što je
npr. polilinija može se poslužiti opcijom Polyline. Pritiskom na taster P po startovanju
komande AutoCAD će omogućiti izbor elementa i izvršiti zaobljavanje svih uglova
odjednom.

_PITANJE_

precica do fillet komande se ostvaruje:

-fi-

-fl-

-f-

-ft-

_tacan odgovor-markiran_

Slika Uroš Pajović
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Uroš Pajović - subota, 17. mart 2012, 14:35
 

Učimo AutoCAD

Podešavanje Grida i Snapa

Podešavanjima Grida (rastera/mreže koja se može nalaziti u pozadini crteža) i Snapa (pravila po kojem se kursor "hvata" za Grid) pristupa se desnim klikom na ikonicu na slici 1, koja se nalazi u traci ispod komandne linije.

Nakon odabira opcije Settings iz padajućeg menija, otvara se novi prozor sa podešavanjima (slika 2). U njemu se mogu namestiti rastojanje između linija rastera po x i po y osi (Grid Spacing), raspored podebljanih (Major) linija, način prikaza Grida, učestalost Snapa kursora (Snap Spacing), kao i da li će se Snapovanje vršiti po x i y osi ili po izometriji ili se uopšte neće vršiti po gridu, nego po nekom zadatom rastojanju (Polar Snap i Polar Spacing).

Pitanje: Ukoliko se Snap vrši po Gridu, Snap X Spacing i Grid X Spacing moraju biti isti. (Priložiti sliku 2)

a) moraju

b) moraju ukoliko su Snap Y Spacing i Grid Y Spacing različiti

c) ne morajuSlika Nina Jotanović
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Nina Jotanović - subota, 17. mart 2012, 14:57
 

Komanda REGION:

Region je dvodimenzionalna površina iz koje AutoCAD može da izvuče više podataka nego iz Polyline-a. Ova komanda može biti korisna kod izračunavanja težišta, momenata inercije poprečnog preseka itd.

Za formiranje Region-a mogu se upotrebiti Polyline, zatvorene krive, krugovi itd. Da bi se napravio Region, potrebno je odabrati alatku Region sa palete Draw. AutoCAD će tražiti da se odaberu objekti. Nakon toga potrebno je pritisnuti Enter da bismo završili biranje.

Da bi pogledali podatke o stvorenom Region-u otvoriti Inquiry Toolbar i izabrati Region/Mass Properties. Potom selektovati Region i pritisnuti Enter. Pojaviće se svi podaci o tom Regionu.

 

Pitanje:

Da li se Region može formirati od otvorenih objekata (linija) koje se presecaju i tako grade zatvorene površine?

a) Ne.

b) Da, ukoliko se izvrši komanda Explode.

c) Da.

 

 
Slika Jovana Milojković
Odgovor: Učimo AutoCAD
napisao/la Jovana Milojković - subota, 17. mart 2012, 15:04
 

Komanda ZOOM - (Z)

a) Pomoću ove komande mi definišemo pogled na crtež. Omogućava uveličavanje ili umanjenje prikaza crteža na ekranu. Ovom komandom se ne uvećavaju ili umanjuju objekti, njihove dimenzije na crtežu, već se samo odabrani deo crteža približava ili udaljava. Komanda ZOOM ima nekoliko argumenata i oni se koriste tako što se ukuca ono slovo koje je u nazivu argumenta veliko. 

- All (a) - prikazuje se deo koji je definisan granicama radnog prostora.

- Extends (e) - prikazuje sve elemente crteža maksimalno moguće uveličane.

- Previous (p) - omogućava zoomiranje na prethodno izabrani način.

- Window (w) - zahteva da prevlačenjem obeležite pravougaonik, tj. prozor u čijoj će unutrašnjosti sve biti prukazano uveličano ili umanjeno.

- Real time - prevlačenjema prema sebi objekti se umanjuju, a prevačenjem od sebe, objekti se uveličavaju. 

b) Da li zoom-iranje crteža možemo da postignemo pokretanjem Scroll točka na mišu:

1. Da (T)

2. NeSlika Ljubica Perisic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Ljubica Perisic - subota, 17. mart 2012, 15:22
 

Komanda  LIMITS

- Ova opcija definiše granice radnog prostora-crteža (dakle, podešavamo format papira). Granice se definišu zadavanjem koordinata donjeg levog i gornjeg desnog ugla radnog prostora.

- Pokretanje komande:

Meni     Format-Drawing Limits

ili unosimo limits u komandu liniju

Command: limits

Specify  lower left  corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>: 0,0

(Donji desni ugao uvek ima koordinate 0,0)

Specify upper right corner <420.0000,297.0000>: 210,297

(Unosimo koordinate od kojih zavisi veličina crteža, npr. 210,297 ukoliko želimo format A4)

 

Pitanje

Pomoću koje komande podešavamo  da li ćemo npr. za format crteža A4 da unosimo 210,297 ili 21,29.7 ili... ?

a)      Template options

b)      Dimension style

c)       Units

Tačan odgovor je c) Units


Slika Olga Savic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Olga Savic - subota, 17. mart 2012, 16:21
 

Chamfer

a)Chamfer je alatka koju koristimo ukoliko zelimo da izvrsimo zarubljenje odredjenog oblika. Opcija se poziva iz panela Home/Modify, ili upisivanjem cha ili chamfer u komandnu liniju.

U komandnoj liniji ce se pojaviti:

'Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/Multiple]:', gde definisemo nacin zarubljena. Odabirom Disrance(d), pojavljuje se nov zahtev: 'Secify first chamfer distance  <1>:', a zatim i 'Secify second chamfer distance  <1>:', gde unosimo zeljenu distancu. Zatim se pojavljuje 'Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/Multiple]:', i 'Select second line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/Multiple]:', onda biramo stranice koje zelimo da zarubimo.

Na fotografijama su prikazi koriscenja Chamfer alatke uz koriscenje opcije Trim/No trim.


b) Koliko je parametara potrebno uneti prilikom koriscenja opcije Chamfer?

 1) 1

 2) 2

 3) 3


Slika Jelena Memarovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Jelena Memarovic - subota, 17. mart 2012, 18:24
 

Komanda Mirror

Uz pomocu komande Mirror mozemo da pravimo :sike u ogldalu:.

Prvo je potrebno nacrtati jednu stranu zeljenog objekta.

Zatim pisemo :mirror: ili skracenicu :mi:

Zahvatimo [oznacimo] ceo objekat ili samo delove koje zelimo da preslikamo.

Enter ili desni klik na misu

Zatim stisnemo dve tacke oko kojih zelimo da preslikam delove

Pojavice se pitanje :Erase source objcect?:, i u zavisnosti da li nam je pocetni objekat potreban, pisemo N [No] ako jeste, tj Y [Yes] ako nije i zelimo da ga obrisemo.

 

Pitanje

Koja je precica za komandu Mirror?

1.M

2.Mi

2.Mirr

 

Tacan odgovor je pod 2, :Mi:Slika Jelena Memarovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Jelena Memarovic - subota, 17. mart 2012, 18:51
 

Tek sam sad primetila da postoji objasnjena Mirror komanda..

Komanda ViewPoint

ViewPoint nam ponaze da iz 2D predjemo u 3D

VP enter

Izacice novi prozor u kome definisemo ugao pod kojim cemo posmatrati [biramo koji nam je najlaksi]

Zatim stisnemo enter i prelazimo u aksonomtriju.

Dalje zeljene eleente mozemo dizati uz pomoc komande extrude

 

Ako izaberem da nam je ugao za X Axis 180 a za XY plane 0, dobicemo:

1. Pogled odozgo

2. Pogled odozdo

3. Pogled sa strane

 

Odovor je pod tri, pogled sa stane.
Slika Danilo Ciganovic
Одговор: Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Danilo Ciganovic - sreda, 21. mart 2012, 01:19
 

CHAMFER
padajuci meni Modify- Chamfer
Ovom funkcijom/ komandom mozemo da formiramo oborenu ivicu izmedju dve duzi.
1) CHA, enter
2) biram jednu, zatim drugu duz buduceg ugla (vazno je da distance budu 0)
1* CHA, enter
2* D, enter
3* Zadajemo prvu meru obaranja ivice
4* Zadajemo drugu meru obaranja
5* Biramo prvu, pa drugu duz koje formiraju ugao

Da li se ova komanda moze naci na toolbar paleti alata?
Da. 


Slika Danilo Ciganovic
Одговор: Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Danilo Ciganovic - sreda, 21. mart 2012, 12:04
 

slika na proslom domacem je pogresna.
Slika Ana Popovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Ana Popovic - subota, 17. mart 2012, 18:59
 

a) ERASE - komanda kojom se uklanjaju objekti sa crteža. Možemo je aktivirati pomoću dugmeta koje se nalazi na Home Modify, ili upisivanjem slova 'e' u komandnu liniju - pojaviće se zahtev :'Select objects', i tada kliknemo na objekat koji želimo da uklonimo i pritisnemo Enter, ili desni klikErase. Ukoliko želimo da obrišemo više objekata istovremeno, kliknemo u prazan prostor levo od objekata koje želimo da obrišemo i držeći miša prevučemo plavi pravougaonik koji će se pojaviti preko svih objekata koje želimo da obrišemo (na taj način smo selektovali sve objekte koji se u potpunosti nalaze unutar tog pravougaonika) i pritisnemo Enter, ili kliknemo desno od objekata i prevučemo zeleni pravougaonik na levo (tako se selektuju svi objekti koje taj pravougaonik preseca) i pritisnemo Enter.

 

b) Da li opcijom 'erase' možemo obrisati više objekata istovremeno?

    A. Da. (Tačan odgovor)

    B. Ne.
Slika Jovana Radujko
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Jovana Radujko - subota, 17. mart 2012, 19:56
 

CONSTRUCTION LINE sluzi za postavljanje linija beskonacnih duzina na crtezu koje nam mogu koristiti za orjentaciju npr.

Ikonicu za ovu opciju mozemo naci u toolbaru draw ili prosot mozemo uneti komadu XLINE.

Potom se od nas trazi da unesemo 2 tacke kroz koje ce ova linija proci. Moguce je uneti komandu HOR i onda je linija horizontalna, VER i linija je vertikalna, ANG i onda je potrebno uneti ugao pod kojim zelimo da je nasa linija. Ako ukucamo komandu BISECT onda ce linija proci kroz neki ugao i podeliti ga na dva jednaka ugla, a ako ukucamo OFFSET nasa beskonacna linija bice paralnelna nekom objektu koji izaberemo.

Pitanje:

Komanda XLINE kada izaberemo komandu ANG stvara bekonacno dugu liniju:

 1. paralelnu nekom postojecem objektu
 2. koja je vertikalna
 3. koja preseca ugao na 2 jednaka dela
 4. koja je pod neki odredjenim uglom u odnosu na koordinatni sistem
Slika Miloš Šćekić
Učimo AutoCAD
napisao/la Miloš Šćekić - subota, 17. mart 2012, 20:45
 

Komanda DIVIDE omogućava podelu i markiranje (ne presecanje) selektovanog objekta na zadati broj jednakih segmenata. Broj segmenata može biti od 2 do 32767, a svaki segment označen je objektom point - tačka. Umesto tačke, marker može biti i korisnički simbol - blok.

Postoji mogućnost da zadata komanda ne bude vidljiva, tada vidljivost možemo podesiti komantom DDPTYPE.

Koja je skraćenica komande Devide:

1. D

2. DAV

3. DIV

Tačan odgovor je pod rednim brojem 3.
Slika Jelena Stojic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Jelena Stojic - subota, 17. mart 2012, 20:45
 

Komanda BLEND CURVES

Formira spline (krivu) u praznom prostoru izmedju dve selektovane linije ili krive.
Do ove komande mozemo doci na 3 nacina:
1) Ribbon: Home tab -> Modify panel -> Chamfer and Fillet (drop-down) -> Blend Curves
2) Menu: Modify -> Blend Curves 
3) Toolbar: Modify

Aktiviramo komandu blend curves. Selektujemo svaku od linija koje zelimo da povezemo i to na mestima gde zelimo da kriva pocne odnosno da se zavrsi. Oblik nastale krive zavisi od kontinuiteta linija koje smo povezivali. Nakon povezivanja, duzina linija se ne menja.

PITANJE
Upotreba komande blend curves menja duzinu povezanih linija.
a)tacno
b)netacno


 Slika Aleksa Radovanovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Aleksa Radovanovic - subota, 17. mart 2012, 22:01
 

a)

Helix

To je zapravo spirala kojoj mozemo podesavati osnovu, visinu, broj namotaja, gustinu namotaja...takodje je moguce napraviti i spiralu koja se suzava ili prosiruje menjajuci vrednosti 'top radius' i 'base radius'

Bira se iz menija 'draw' i prvo se postavlja centar njene osnove, zatim se zadaje vrednost 'base radius', 'top radius' i 'height'.

Ovaj video ukratko prikazuje razne mogucnosti ove komande: http://www.youtube.com/watch?v=FR64uw7NIVk

b)

Na koji nacin se bira smer zavrtanja spirale?
Podesavanjem vrednosti:
1) Turns
2) Twist
3) Axis endpoint

Slika Iva Mihaela Babkova
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Iva Mihaela Babkova - nedelja, 18. mart 2012, 01:28
 

Sacuvati i namestiti sliku u pdf.

Nakon sto ste nacrtali projekat,odete na opciju print.kad vam se otvori ovaj obrazac u printer ploter: name namestite DWG to PDF,zatim odaberete paper size.U donjem levom uglu plot area-what to plot odaberete window,pa kad vam se pokaze vas projekat treba da obelezite svoj pecat da bi vam ceo projekat bio u pdf-u.Kada to namestite u plot scale namestate razmeru.Nakon toga u desnoj kartici imate opciju Plot style table tu odaberete monochrome,zatim u kartici drawing orientation namestite portret ili landscape,sve zavisi kakav vam je projekat i na kakvom papiru ce se stampati.i zatim opcija u donjem levom uglu prewiew da biste videli da li je sve u redu i na samom kraju opcija apply to layout.Vas projekat je spreman za stampanje. P.S. posto ne mogu sve slike da stanu,stavila sam samo nekoliko,ali u tekstu je sve lepo razjasnjeno.


Slika Aleksa Radovanovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Aleksa Radovanovic - nedelja, 18. mart 2012, 16:53
 

Zaboravio sam da kazem tacan odgovor, resenje je 2)

Slika Aleksandra Aleksic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Aleksandra Aleksic - nedelja, 18. mart 2012, 20:36
 

EXTEND

Uz pomoć komande EXTEND vršimo produžavanje linija, ili lukova, tako da dodirnu neki od drugih nacrtanih elemenata. Pri pokretanju komande EXTEND, važno je odrediti granične elemente,odnosno odabrati one linije ili neke druge elemente crteža do kojih vršimo produžavanje. U nastavku komande treba levim tasterom miša pokazivati linije koje želimo da se produže sve dok se za kraj ne pritisne desni taster miša.
U svom osnovnom obliku komanda EXTEND podrazumeva da će se odabrani elementi posle produžavanja i fizički dodirivati odnosno da se u pravcu produženog nalazi odabrani granični element. U situacijama kad se elementi mimoilaze, neophodno je prvo odabrati opciju Edge da bi se aktivirao režim koji će dozvoliti realizaciju komande.

Pitanje:

Po startovanju komande EXTEND i potvrdi izbora graničnih elemenata, pritiskom na taster E na tastaturi biramo opciju Edge. Zatim se, da bi se aktivirao EXTEND režim, pritiska na tastaturi:

a) EX
b) E
C) ED 

Tačan odgovor: b) E Slika nemanja zlatanovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la nemanja zlatanovic - nedelja, 17. juni 2012, 03:19
 

Rezim rada Osnap omogucava da se objekti dodaju na crtez na preciznu poziciju u odnosu na druge objekte koji se vec nalaze na ekranu.Kada je rezim rada Osnap aktiviran ,objekti mogu da se dodaju na krajnje tacke , sredisnje tacke ili na preseka objekata, na centre  i kvadrante kruznica i tako dalje.Rezim rada Osnap takodje omogucava ponistavanje pojedinih tacaka vezivanja , cak i kada si one aktivirane.

Kada je rezim rada Osnap ukljucen , prilikom izrade skica prikazuju se osnap markeri i njihova kratka objasnjenja.

Slika nemanja zlatanovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la nemanja zlatanovic - nedelja, 17. juni 2012, 03:24
 

   


Slika Viktor Dukovski
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Viktor Dukovski - nedelja, 18. mart 2012, 20:43
 

Clean Screen

Ova komanda se nalazi u meniju Tools i omogucava prvomenu velicine radne povrsine uklanjanjem traka sa alatkama kao i naslovnu traku i taskbar. Ostaje prikazan jedino meny bar. Pomocu Clean Screen maksimalno koristimo velicinu ekrana. Ovu komandu mozemo da pokrenemo i pomocu dugmeta Cleanscreenon/Cleanscreenoff koje se nalazi u donjem desnom uglu kao i iz padajuceg menija View.

Pitanje:

Koja je precica na tastaturi za komandu Clean Screen?

1)CTRL+9

2)CTRL+C

3)CTRL+0

Tacan odgovor je pod 3.Slika Jelenko Simovic
Odgovor: Učimo AutoCAD
napisao/la Jelenko Simovic - nedelja, 18. mart 2012, 01:17
 

DTEXT-TEKST U JEDNOM REDU

Komandna linija: Dtext

Skraćenica: dt

Padajući meni: Draw - Text - Single Line Text

Komanda DTEXT koristi se za ispisivanje teksta, odnosno svaki upisani red se ponaša kao nezavisni objekat. Opcije Justify i Style koriste se za preciznije podešavanje teksta koji se unosi. Ako se pri pokretanju komande DTEXT izabere opcija Justify, pojavljuje se sledeća poruka:

Current text style: current Current text height: current

Specify start point of text or (Justify/Style): j

Enter an option (Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR):

Align i Fit - opcije koje se koriste za smeštanje teksta na ograničeno mesto razvlačenjem i skupljanjem teksta. Potrebno je izabrati početnu i krajnju tačku da bi tekst zbijanjem ili rastezanjem stao tačno između ove dve tačke. Opcijom Fit dolazi do izobličenja teksta zato što visina ostaje ista dok se širina menja, dok se opcijom Align postiže ravnomerno prilagođavanje visine i širine teksta prostoru namenjenom za tekst.

Opcije Center, Middle, Right, TL(Top Left), TC(Top Center), TR(Top Right), ML(Middle Left), MC(Middle Center), MR(Middle Right), BL(Bottom Left), BC(Bottom Center), i BR(Bottom Right) odnose se na položaj teksta u odnosu na tačku početka unosa teksta.

Postupak pisanja horizontalnog teksta je sledeći:

Command: DTEXT

Current text style: "Standard" Text height: 5.0000

Specify start point of text or (Justify/Style): izabrati tačku od koje počinje unos teksta

Specify height <5.0000>: 5 (uneti veličinu teksta)

Specify rotation angle of text <0>: 0 (uneti ugao pod kojim ide tekst)

Enter text: (uneti željeni tekst)

Enter text: (pritisnuti enter za izlazak iz komande)

Postupak pisanja teksta pod uglom je isti, samo se menja ugao. Na priloženim slikama prikazani su karakteristični koraci pisanja teksta pod uglom. Koraci bi bili sledeći:

1) Komanda DTEXT - enter

2) J (Justify) - enter

3) BC (za opciju bottom center) - enter

4) Tačka Midpoint - početak teksta ( u ovom slučaju) - enter

5) Veličina teksta (5 - u ovom slučaju) - enter

6) Ugao pisanja (biramo tačku koja sa tačkom 1 zaklapa željeni ugao pisanja teksta) - enter

7) Upišemo željeni tekst i pritisnemo dva puta enter.

 

Pitanje:

Da li se korišćenjem komande DTEXT svaki  upisani red ponaša kao nezavisni objekat?

- Da.

- Ne.

- U nekim slučajevima.

Slika Milica Dukic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Milica Dukic - nedelja, 18. mart 2012, 13:33
 

Komanda DIMLinear

A) Komanda DIMLinear omogućava kotiranje elemenata crteža, ali je za nju karakteristično da se pri određivanju rastojanja merenje uvek vrši isključivo po pravcima koordinatnih osa, tj. ortogonalno. Ukoliko želimo da iskotiramo rastojanje koje se poklapa sa dužinom nacrtanog elementa, najlakši način za to je da ga odaberemo. Za primenu ovog metoda potrebno je da se po pokretanju komande DIMLinear pritiskom na desni taster miša aktivira režim za selekciju elementa i potom odabere željena linija. AutoCAD će odmah izvršiti merenje odabranog elementa i prikazati kompletnu kotnu liniju. Korisniku dalje preostaje samo određivanje njene konačne pozicije, a to radimo tako sto pomerimo misa u odredjenom pravcu da bi se obelezilo mesto na kom treba da se nadje konkretna kota, a potom se unosi zeljena dimenzija, odnosno belezimo koji segment crteza cemo kotirati i kojom vrednoscu.

U slučajevima da rastojanje koje je potrebno iskotirati obuhvata više nacrtanih elemenata ili njihovih segmenata, možemo primeniti sedeći postupak. Prvo je potrebno pokrenuti komandu za kotiranje dužina - Linear, a potom pokazati tačku od koje treba započeti meranje. Radi očuvanja preciznosti pri pogađanju tačaka je najbolje koristiti Osnap opciju, kao što je npr. ENDpoint Zatim, na isti način  odredimo i mesto do koga je potrebno izmeriti rastojanje, a AutoCAD će zatim automatski iscrtati kotnu liniju.

 

B) Da bismo iskotirali crtez po pravcu koordinatnih osa, koju opciju kotiranja treba da primenimo?

            a) Aligned dimensional constraints

            b) Radius dimensional constraints

            c) Linear dimensional constraints

 autoportret
Odgovor: Učimo AutoCAD
napisao/la Miloš Stojković - nedelja, 18. mart 2012, 14:14
 

U inženjerskoj praksi nije dovoljno samo precizno nacrtati tehnički crtež i odštampati ga u tačnoj razmeri. Veličine nacrtanih elemenata i njihova međusobna rastojanja se moraju eksplicitno iskazati, pa je zato na crtež neophodno dodati i kotne linije.

Iako praktično pretstavljaju ravnopravne elemente crteža, kote se u AutoCAD-u ne unose ručno (merenjem rastojanja između elemenata i dodavanjem potrebnih linija i brojeva) već se za to koriste posebne funkcije, čija je uloga da kotiranje učine jednostavnim i efikasnim postupkom. Zato se za kotiranje u AutoCAD-u kaže da je automatsko, jer se najveći deo posla (merenje rastojanja, crtanje kote i upis izmerene vrednosti) obavlja bez direktnog učešća korisnika, dok se ručno vrši samo izbor elementa koji treba kotirat

Komanda DIMContinue

DIMContinue je komanda koju možemo koristiti za crtanje niza kotnih linija koje treba da budu u istom nivou. Prvi korak po izboru stavke Continue bi trebalo da bude odabir kotne linije na koju je potrebno nadovezati nove segmente. U tom cilju se pritiskom na desni taster miša pokreće Select režim i pokazuje postojeća kotna linija (pri tome treba voditi računa da se odabir izvrši na mestu koje je bliže kraju za koji će se vezati novi segment).

Dalje je potrebno pokazati tačku do koje se vrši kotiranje (uz odgovarajući Osnap) i time AutoCAD-u staviti na raspolaganje sve potrebne parametre na unos nove kotne linije. Komanda DIMContinue se time ne završava već je moguće nastaviti dodavanje novih segmenata jednostavnim pokazivanjem na tačke za koje želimo da se izvrši kotiranje.

Command: DIMCONTINUE
Specify a second extension line origin or (Undo/<Select>): (pick P3)
Specify a second extension line origin or (Undo/<Select>): (pick another or Return to end)

pitanje:

sta potrebno uraditi da bi se konanda DIMContinue okoncala?

1. dva puta pritisnuti desni taster miša.

2. alt+F4

tacan odgvor je pod 1.

 

Slika Leona Mijic
Re: Odgovor: Učimo AutoCAD
napisao/la Leona Mijic - nedelja, 18. mart 2012, 15:12
 

a)

Komanda SELECT

Select ne pripada nijednoj od osnovnih grupa AutoCAD komandi, čak se može reći da je vec u  verziji R14 njeno prisustvo više posledica nasleđa nego konkretne potrebe. Ipak,na njenom primeru je najlakše razjasniti mehanizme koje AutoCAD nudi kada je odabir elemenata u pitanju.Komandu Select ćemo pokrenuti kucanjem njenog naziva na tastaturi, a po pritisku na taster Enter na komandnoj liniji će se pojaviti poruka Select Objects. Istovremeno će biti izmenjen i oblik kursora na ekranu - umesto koordinatnog krsta pojaviće se mali kvadrat. To su signali da AutoCAD u nastavku rada očekuje odabir jednog ili više elemenata crteža a da bi taj zadatak izvršili efikasnije možemo se poslužiti i nekom od sledećih opcija odnosno režima za odabiranje:

Single (podrazumevano)

Pojedinačni način odabira elemenata je osnovni i podrazumevani. Potrebno je samo pomeriti kursor (kvadratić) do željenog elementa i pritisnuti levi taster miša. AutoCAD će tada kao potvrdu izvršene funkcije odabrani element iscrtati isprekidanom linijom i u komandnoj liniji ispisati 1 found. Proces odabiranja elemenata se time ne završava. Naime, sve dok u komandnoj liniji zatičemo poruku Select objects možemo ponavljati postupak i u grupu odabranih dodavati nove elemente.Kada obuhvatimo sve željene elemente crteža proces odabiranja završavamo pritiskom na desni taster miša.

Window

Za odabir jednog ili samo manjeg broja elemenata crteža pojedinačni način možemo smatrati zadovoljavajućim, ali kada je potrebno da se obuhvate veće zone crteža i desetine ili stotine elemenata, najbolje je na njega odmah zaboraviti. Window opcijom ćemo taj zadatak obaviti lako, obuhvatajući polje oko svih elemenata koje treba selektovati.Za pokretanje Window režima odabira potrebno je pritisniti taster W na tastaturi, a potom i Enter. AutoCAD će nam omogućiti da pokazivanjem tačaka na suprotnim krajevima odredimo polje koje treba da bude dovoljno veliko da obuhvati sve željene elemente, i to u celinii. Na taj način će biti odabrani svi elementi koji celi uđu u naznačeno polje, a oni koje samo delimično obuhvatimo neće biti selektovani.

Crossing 

Način primene Crossing režima je u mnogome sličan prethodnom. Pokrećemo ga pritiskomna taster C (Enter ćemo nadalje podrazumevati) i omogućava određivanje polja koje treba da obuhvati željene elemente crteža. U ovom slučaju će biti izabrani svi elementi, oni koji su obuhvaćeni u celini kao i oni koji su samo presečeni.

WindowPolygon

Unosom znakova WP na tastaturi pokrećemo posebnu varijantu Window režima. Za razliku od standardnog oblika gde imamo mogućnost da odredimo samo polje pravougaonog oblika primenom WindowPolygon opcije možemo to polje oblikovati o želji određivanjem tačaka koje formiraju izlomljene ivice poligona. Pritiskom na desni taster miša završavamo formiranje polja i vršimo odabir elemenata. Pravilo da se Window režimom odabiraju samo elementi koji su celi obuhvaćeni i dalje važi.

CrossingPolygon

CPolygon režim pokrećemo unosom znakova CP na tastaturi. Sve je isto kao u prethodnom slučaju, stim što se u grupu odabranih elemenata ovde uključuju svi elementi koji poligonalno polje i obuhvati ili samo dodirne.

Last

Za izbor opcije Last potrebno je pritisnuti taster L na tastaturi. Primenom ove opcije se vrši automatska selekcija poslednjeg nacrtanog elementa.

Previous

Previous opciju aktiviramo pritiskom na taster P. Ovo je metod kojim ćemo se poslužiti da ponovimo izbor prethodno korišćenih elemenata u situacijama kada želimo da nad njima izvšimo neku novu transformaciju.

All 

Najjednostavniji način da odaberemo sve elemente koji su vidljivi na crtežu je da pritiskomna taster A na tastaturi naložimo AutoCAD-u da selektuje sve.

Undo

Pritiskom na taster U na tastaturi možemo poništiti eventualni pogrešan izbor nekog elementa. Ovaj korak neće poremetiti status ranije selektovanih elemenata, već će samo poslednji odabran biti izbačen iz te grupe, a korisnik će imati mogućnost da napravi novi izbor.

Remove

Svi do sada izneti režimi se odnose na različite načine da se izvrši odabir većeg ili manjeg broja elemenata crteža. U sitiaciji kada smo selektovali veći broj elemenata a želimo da neke od njih ipak izbacimo iz grupe odabranih, možemo se poslužiti sledećim postupkom.Pritiskom na taster R na tastaturi promenićemo podrazumevani Select Object režim u njemu suprotan Remove Object proces. Od tog trenutka će se umesto dodavanja novih elemenata u grupu odabranih vršiti njihovo izbacivanje iz nje i time željeni deo crteža ipak poštedeti dejstva nastupajuće komande.

Add

Ako ste prethodno promenili režim odabiranja u Remove, odnosno izbacivanje elemenata izgrupe odabranih a želite da se vratite u normalan način rada tj. odabiranje novih elemenata, pritisnite taster A na tastaturi. Time se uspostavlja Add režim odnosno normalan načinodabiranja.

 

Savet

Ako u trenutku kada AutoCAD očekuje odabir elemenata crteža kursor dovedete do mesta gde nema nacrtanih objekata i pritisnete levi taster miša automatski će se pokrenuti Window ili Crossing režim selekcije. Konkretnije, Window režim će važiti ako kursor dalje pomeramo sa leve da desnu stranu (iscrtava se puni okvir), a Crossing ako se polje širi sa desne na levustranu (linija okvira je isprekidana)

 

b)

Kojom opcijom komande Select mozemo oznaciti veliki broj elemenata, tako da polje koje oznacavamo ne bude pravougaonog oblika i da se odabiraju samo elementi koji su celi obuhvaceni?

a) Window

b) WindowPolygon

c) CrossingPolygon

d) Crossing

 

 

Na slici je prikazan nacin WindowPolygonal-nog selektovanja


Slika Jelena Jankovic
Re: Odgovor: Učimo AutoCAD
napisao/la Jelena Jankovic - nedelja, 18. mart 2012, 16:20
 

a) komanda JOIN / J /

Sta kada budemo pozeleli da kombinujemo linije ili lukove, ili ako primetimo da linije koje su nacrtane u crtezu se sastoje od delova?

Problem cemo resiti komandom JOIN.

Komanda JOIN je jednostavna za upotrebu. Prvo selektujemo objekat, a zatim druge objekte koji ce biti povezani sa prvim koji smo selektovali.

Jedno pravilo je da selektovani objekti nisu identicni i nalaze se na istoj putanji.

Objekte koje mozemo da upotrebimo sa ovom komandom su linije, polilinije, luk, elipticni luk, splajn kriva i helix.

b) Da li pri upotrebi komande JOIN objekti moraju biti identicni ?

1. DA

2. NE 


Marija Stanic
Re: Odgovor: Učimo AutoCAD
napisao/la Marija Stanic - četvrtak, 22. mart 2012, 21:53
 

1) Komanda DRAWING UNITS je komanda koja nam koristi da izaberemo da li cemo radimo u metrima, centimetrima ili nekim drugim mernim jedinicama.Druga opcija u ovom prozoru je precision i ona nam sluzi da podesimo koliko decimala ce nam pisati kada kotiramo tj sa kojom preciznoscu cemo crtati. Treca komanda je Angle type koja nam sluzi za odredjivanje uglova i to da li se da se  izrazavaju  stepenima radijanima decimalama itd...

2) Pritiskom koje precice na tastaturi mozemo otvoriti ovaj prozor?

a) ctrl+v

b) ctrl+m

c) un

Tacan odgovor je pod c pritiskom UN na tastaturi pa onada enter.Slika Marijana Milosevic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Marijana Milosevic - nedelja, 18. mart 2012, 19:00
 

Komanda AREA (AA)

komanda se koristi za izracunavanje povrsine i obima zatvorenog objekta(konture) ili povrsine definisane tackama.Komandom je moguce sabirati ili oduzimati povrsine vise zadatih kontura..

Command: aa 

pokretanje komande

Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:

pokazati prvu tacku koja definise zatvoreni objekat

Specify next corner point or press Enter for total:

pokazati sve tacke koje definisu zatvorni objekat (Endpointi svih duzi)

...

Area:141734.3084  Perimeter:1754.24

Prikazani su povrsina(Area) i obim(Perimeter) pokazanog zatvorenog objekta

Argument Object omogucava pokazivanje na zatvoren objekat (ceo objekat se pokazuje sa jednim klikom na ivicu objekta);Add znaci da se traze povrsine vise zatvorenih objekata,kao i njihov zbir;Subtract omogucava oduzimanje jedne povrsine od druge


pitanje: Da li koriscenjem komande Area moze da se izracuna povrsina i obim otvorenog objekta?

a) Da

b) Ne

 


Slika Ana Jovanovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Ana Jovanovic - nedelja, 18. mart 2012, 20:33
 

FREEZE

Uobicajno je da Layer bude odmrznut. To znaci da se objekti nacrtani na njemu vide, da ih je moguce selektovati, editovati i plotovati. Simbol odmrznutog Layera je ''sunce'', a zamrznutog ''pahuljica''. Layer se zamrzava tako sto se u layer listi u dijalog prozoru Layer Properties Manager klikne na ''sunce'' koje postaje ''pahuljica''. Isto se moze postici i na padajucoj listi Layera. Objekti na zamrznutom layeru se ne vide, njih nije moguce selektovati, ni editovati. Zamrznuti layer se odmrzava klikom na ''pahuljicu'', koja u ovom slucaju postaje sunce. Savetuje se za zamrzavanje layera radi: brzeg i preglednijeg rada na crtezu, lakse manipulacije objektima...Nije moguce zamrznuti tekuci- current layer

 

Da li se moze tekuci- current layer zamrznuti?

a) Da

b) Ne(T)


Slika Sandra Dusic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Sandra Dusic - nedelja, 18. mart 2012, 22:03
 

a)

LINEWEIGHT

-opcija prilično jednostavna za korišćenje, a smatram zaista bitna.

-nalazi se u dnu, ispod komandne linije/command line/ zajedno sa jos 8 kartica, i omogućava da se vide različite debljine linija, što je jako korisno pri crtanju preseka, jer želimo da se ono što je u preseku vidi kao markantnije, a linije u izgledu ostanu suptilnije.Te linije će se svakako pri štampanju prikazati kako smo odredili nezavisno od lineweight-a, ali za nas je bitno da u toku crtanja imamo vizuelni pregled i odnos debljih i tanjih linija na crtežu,tako da je korisno da se ponekad u toku rada uključi, a može biti aktivan i tokom celog procesa crtanja.Potrebno je samo kliknuti na karticu u dnu i debljine će se pojaviti,ponovnim klikom na isto mesto,sve linije su iste debljine

-unosenjem skraćenice "lw" otvoriće se prozor "lineweight settings" i u njemu se sa desne strane nalazi opcija "lineweights" koja bi trebalo da bude podešena na "by layer" (pri korišćenju lejera /"layer"/ mi za svaki biramo određenu debljinu u zavisnosti za šta ćemo ga koristiti; bitnije stvari će biti u debljem /npr 050/, a sporedne u tanjem /npr018/, pa je samim tim opcija lineweight uslovljena lejerima, koji su jako važni.

b)

Da li od opcije lineweight zavisi da li će se različite debljine linija štampati?

1) Da, ako je isključimo, neće se štampati različite debljine linija.

2) Ne, zato što debljina linija ne zavisi od lineweight-a, već lineweight samo služi da prikaze osobinu linije(debljinu) u toku crtanja.

tacan odgovor je pod 2)

Slika Elena Maksimovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Elena Maksimovic - četvrtak, 22. mart 2012, 15:57
 

Komanda  SPINE

komanda pomocu koje stvaramo krive linije,koja prolazi kroz ili blizu datom skupu tacaka.Omogucuju vecu fleksibilnost i kontrolu.Kada pocnemo crtanje mozemo birati izmedju dva metodaFIT(fit points)-linija prolazi kroz tacke ili CV(controle vertices)-linija prolazi pored tacaka.   Na ugao krivljenja linije sami uticemo i on savisi od udaljenosti tacaka kroz koje linija prolazi.Ako su tacke koje zadamo na istom rastojanju,onda stvaramo spiralu.

Koristenje:

Specify first point (or object) Izabrati tacku iz koje krece kriva linija

Specify next point (or Close/Fit tolerance) biramo razdaljinu do naredne tacke(krivljenja)

Kada postignemo sta smo zeleli i zelimo da zavrsimo sa ovom komandom , pritisnemo ENTER.Slika Elena Maksimovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Elena Maksimovic - četvrtak, 22. mart 2012, 16:54
 

*SPLINE

Da li se sa funkcijom spline moze nacrtati pravilna spirala:

DA

NE

Slika Sara Petrovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Sara Petrovic - nedelja, 18. mart 2012, 20:52
 

Polar Tracking

Опција ''Поларно праћење'' ограничава кретање курсора на одређеним угловима. Након укључивања ове опције (што се може урадити притиском на тастер F10 или кликом на иконицу Поларног праћења у доњем левом углу екрана) активира се помоћна (зелена испрекидана) линија на одређеном углу. Односно, ако изаберемо опцију ЛИНИЈА, једну тачку одредимо као коначну, а другу померамо по замишљеној кружници, на сваких 30, 45, 60 степени (у зависности од тога који је угао изабран) појавиће се помоћна линија.

Угао можемо изабрати ако десним кликом миша притиснемо већ поменуту опцију. Тада се појављује помоћни мени са понуђеним угловима (90, 45, 30, 22,5, 18 15, 10 и 5 степени). Угао можете променити кад из менија на иконици (добија се десним кликом на иконицу) изаберемо опцију подешавања одн. Settings-Aditional angles-New. Ту можемо уписати било који број.  Када је ова опција укључена линија се може померати под БИЛО КОЈИМ углом, ова опција није попут опције ОРТО која дозвољава да се линија креће само по угловима од 90, 180, 270 и 360 степени. Уколико је опција угашена помоћна линија се неће појављивати.

Ова опција је корисна, јер олакшава цртање линија под угом, не морамо сваки пут мерити одређени угао на различитим местима и тражити где нам је нпр. 30 степени, већ ће нам програм сам показати када треба да станемо. Такође је олакшица при повлачењу паралелних линија.

Питања: 1. Уколико је опција Поларно праћење укључена и подешен угао од 45 степени то значи да:

а) Линија коју повлачимо ће ''скакати'' за угао од по 45 степени и неће се моћи нацртати под неким другим углом

б) Моћи ћемо нацртати линију под било којим углом, а на сваких 45 степени ће се појављивати помоћна линија

в) Линија ће моћи да се помера под угловима од 15 степени, а на сваких 45 ће се појављивати помоћна линија

Питање 2: Опцију Polar Tracking можемо укључити

а) Притиском на тастер F7 или кликом миша на иконицу

б) Само притиском миша на иконицу

в) укуцавањем команде START POLAR TRACKING 

г) Притиском на тастер F10 или притиском на иконицу


Питање 3: Како се може укључити опција поларно праћење под углом који није понуђен у помоћном менију?

а) укуцавањем броја у командну линију

б) Десни клик-Settings-Aditional angles-new-... (БРОЈ СТЕПЕНИ)

г)Десни клик-Use icon-Angle-Insert number-... (БРОЈ СТЕПЕНИ)Ево и један видео туторијал, надам се да ће бити од помоћи... 


 
Slika Aleksandra Obradovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Aleksandra Obradovic - nedelja, 18. mart 2012, 21:04
 

Opcija Mesh Box

U Autocad-u se kreira vrsta 3D objekata koji se nazivaju 3D Mesh objects. Drugaciji su od drugih 3D objekata jer se njihove povrsine mogu oblikovati na drugaciji nacin. Za to koristimo opciju Mesh u okviru dela Mesh Modeling. Izaberemo Primitive koji nam omogucava da modelujemo: Box, cone, cylinder,sphere,wedge, torus. Pored ovih, u okviru Primitive mesh modeling postoji i komanda Settings, koja regulise nivo glatkosti i broj delova na koji je svaka stranica podeljena (tessellation).

Kada nacrtamo 3D objekat, box na primer, ako klinnemo na njega, selektovacemo celu objekat. Medjutim, drzanjem tastera ctrl, selektujemo posebne delove objekta, tako da mozemo da maniplulisemo svakim posebno.


Ikonicu "triad", koja oznacava pravac osa iz koordinantnog pocetka koristimo za pomeranje, rotaciju ili skaliranje odredjene strane objekta(biramo desnim klikom na osu po kojoj zelimo da vrsimo transformaciju). Kada ikonicu triad poklopimo sa odredjenom osom objekta, ta osa poprima zlatnu poju. Pomeranjem ose izvrsava se odabrana opcija. 3D mesh objekti se razlikuju od ostalih jer se susedne strane delimicno pomeraju sa izabranom.

Komanda Center smesta objekat oko izabrane tacke(tako da mu ona bude centar);

Komanda Cube kreira objekat jednakih strana, a komanda Lenght nam omogucava da sami izaberemo duzinu stranica( duz x ose). Height odredjuje visinu objekta( duz z ose). Width odredjuje drugu dimenziju osnove ( duz y ose). komanda 2point odredjuje visinu kao udaljenost dve izabrane tacke.

Pitanje za test:
kakav efekat ima drzanje tastera Ctrl na selektovanje 3D modela?
a)nema efekta
b)ceo model se selektuje
c)selektje se unutrasnjost modela
d)selektuje se individualna strana modela

Tacan odgovor je pod d)

 


Slika Jovana Filić
Odgovor: Učimo AutoCAD
napisao/la Jovana Filić - nedelja, 18. mart 2012, 22:55
 

Komanda POLYGON (pol) omogucava iscrtavanje pravilnih mnogouglova sa zadatim brojem temena (od 3 do 1024) i stranicama zadatih dimenzija.

Takodje se mnogougao moze upisati ili opisati oko vec postojece kruznice.

Moguce je odrediti i poziciju mnogougla u odnosu na pocetak koordinatnog sistema i ugao u odnosu na pozitivan kraj x ose.

 

Pitanje:

Upotrebom komande polygon mozemo iscrtati:

1) pravougli trougao;

2) jednakostranicni trougao;

3) jednakokraki trougao.
Slika Sanja Kostic
Одговор: Učimo AutoCAD
napisao/la Sanja Kostic - nedelja, 18. mart 2012, 23:56
 

POINT- tacka

jedan od elemenata koji se najvise koristi u geodeziji ali moze posluziti i u ostalim crtezima, zavisno od potreba.

Ako izgled tacke nije podesen ona se nece ni videti, njen izgled se podesava na sledeci nacin: FORMAT- POINT STYLE (prva slika)

 

Takodje prilikom rada sa koordinatama, polozaj tacke na radnoj povrsini moze se odrediti koordinatni sistem. Njen polozaj moze se kucati i videti na statusnoj liniji. (druga slika)

 

Tacka se crta tako sto se klikne na ikonicu POINT, kao sto je prikazano na drugoj slici, potrebno je ukljuciti OSNAP da bi se neka linija mogla spojiti sa tackom. Komanda se prekida pritiskom na dugme ESCAPE.

 

PITANJE:

koja je komanda za pokretanje komande POINT:

a) P

b) PO

 

(tacan odgovor PO)Slika Jelena Djokic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Jelena Djokic - ponedeljak, 19. mart 2012, 00:03
 

WIPEOUT

Komandu wipeout koristimo kako bismo prekrili deo crteza nekim drugim crtezom.Na primer,ako zelimo da unesemo tekst preko nekog slozenog crteza,koristimo wipeout radi bolje citljivosti.Tada se markira povrsina ispod teksta i on postaje uocljiviji.

Ova komanda se koristi slicno kao polilyne.Potrebno je izabrati pocetnu tacku mnogougla,a zatim onoliko tacaka koliko zelimo i na kraju pritisnuti enter,kako bi se ta mnogougaona linija zatvorila.

Sa ovom komandom je povezana opcija frames (F).Kada kliknemo na wipeout i ukucamo F,pojavice se dve opcije:on i off.Ukoliko pritisnemo off ,okvir nacrtanog oblika nece biti vidljiv.On ce izgledati kao isecen iz podloge.Suprotno je kada pritisnemo on.

 

Pomocu koje komande odredjujemo vidljivost objekta nacrtanog pomocu opcije wipeout?

a. offset

b.frame

c.mirror

Tacan odgovor je  frame.

Slika Jelena Djokic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Jelena Djokic - ponedeljak, 19. mart 2012, 00:22
 

WIPEOUT

Komandu wipeout koristimo kako bismo prekrili deo crteza nekim drugim crtezom.Na primer,ako zelimo da unesemo tekst preko nekog slozenog crteza,koristimo wipeout radi bolje citljivosti.Tada se markira povrsina ispod teksta i on postaje uocljiviji.

Ova komanda se koristi slicno kao polilyne.Potrebno je izabrati pocetnu tacku mnogougla,a zatim onoliko tacaka koliko zelimo i na kraju pritisnuti enter,kako bi se ta mnogougaona linija zatvorila.

Sa ovom komandom je povezana opcija frames (F).Kada kliknemo na wipeout i ukucamo F,pojavice se dve opcije:on i off.Ukoliko pritisnemo off ,okvir nacrtanog oblika nece biti vidljiv.On ce izgledati kao isecen iz podloge.Suprotno je kada pritisnemo on.

 

Pomocu koje komande odredjujemo vidljivost objekta nacrtanog pomocu opcije wipeout?

a. offset

b.frame

c.mirror

Tacan odgovor je  frame.

Slika Jelena Djokic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Jelena Djokic - ponedeljak, 19. mart 2012, 00:22
 

WIPEOUT

Komandu wipeout koristimo kako bismo prekrili deo crteza nekim drugim crtezom.Na primer,ako zelimo da unesemo tekst preko nekog slozenog crteza,koristimo wipeout radi bolje citljivosti.Tada se markira povrsina ispod teksta i on postaje uocljiviji.

Ova komanda se koristi slicno kao polilyne.Potrebno je izabrati pocetnu tacku mnogougla,a zatim onoliko tacaka koliko zelimo i na kraju pritisnuti enter,kako bi se ta mnogougaona linija zatvorila.

Sa ovom komandom je povezana opcija frames (F).Kada kliknemo na wipeout i ukucamo F,pojavice se dve opcije:on i off.Ukoliko pritisnemo off ,okvir nacrtanog oblika nece biti vidljiv.On ce izgledati kao isecen iz podloge.Suprotno je kada pritisnemo on.

 

Pomocu koje komande odredjujemo vidljivost objekta nacrtanog pomocu opcije wipeout?

a. offset

b.frame

c.mirror

Tacan odgovor je  frame.

Slika Jelena Djokic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Jelena Djokic - ponedeljak, 19. mart 2012, 00:28
 

WIPEOUT

Komandu wipeout koristimo kako bismo prekrili deo crteza nekim drugim crtezom.Na primer,ako zelimo da unesemo tekst preko nekog slozenog crteza,koristimo wipeout radi bolje citljivosti.Tada se markira povrsina ispod teksta i on postaje uocljiviji.

Ova komanda se koristi slicno kao polilyne.Potrebno je izabrati pocetnu tacku mnogougla,a zatim onoliko tacaka koliko zelimo i na kraju pritisnuti enter,kako bi se ta mnogougaona linija zatvorila.

Sa ovom komandom je povezana opcija frames (F).Kada kliknemo na wipeout i ukucamo F,pojavice se dve opcije:on i off.Ukoliko pritisnemo off ,okvir nacrtanog oblika nece biti vidljiv.On ce izgledati kao isecen iz podloge.Suprotno je kada pritisnemo on.

 

Pomocu koje komande odredjujemo vidljivost objekta nacrtanog pomocu opcije wipeout?

a. offset

b.frame

c.mirror

Tacan odgovor je  frame.

Slika Nikola Perisic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Nikola Perisic - ponedeljak, 19. mart 2012, 01:53
 

Komanda PAN / P

Pomoću komande PAN vršimo pomeranje vidnog polja u odnosu na crtež, pri čemu zadržavamo isti faktor razmere odnosno uvećanja.

Pokretanje komande PAN:

1) Menu: VIEW => PAN.

2) Shortcut menu: Kada objekat nije selektovan, pritisnemo desni taster misa na crtačkoj površini i izaberemo opciju PAN.

3) Command: P(PAN), a zatim pritisnuti enter.

PITANJE:

Koja je skraćena naredba na tastaturi za komandu PAN:

1) PR 

2) P

3) PA 

Tačan odgovor: 2) P.


Slika Aleksandar Cosic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Aleksandar Cosic - ponedeljak, 19. mart 2012, 02:10
 

Tabele i proračuni

 

 

- Tekst se na crtežima najčešće koristi za kreiranje tabela i rasporeda.

- Tabele su liste delova sa specifikacijom i brojem delova, kao što je prikazano na slici.

- U njima se nalaze osnovne informacije o projektu koje se ne mogu izraziti grafički

- Tabele se obično prave u nekom programu za rad sa radnim listovima

- Komanda Table u AutoCad-u omogućava da se na crtež lako ubacuju tabele, bilo da su direktno napravljene u AutoCad-u ili se uvoze iz drugih programa.

 

Kreiranje tabele

- Kreiranje tabele počinje pozivom Draw->Table, nakon čega se otvara panel sa slike, na kom se definiše broj vrsta i kolona, stil teksta i širine kolona.

- Na vrhu tabele se nalazi dodatna vrsta tabele za predviđena na naslov.

- Unos teksta u pojedinačne ćelije započinje se dvoklikom.

 

Spajanje susednih ćelija

-Prilikom formatiranja tabele moguće je spajanje susednih ćelija: držeći Shift izabrati ćelije koje se spajaju, desnim tasterom miša pozvati Merge Cells->All.

 

Podešavanje orijentacije teksta u tabeli

- Orijentacija teksta u ćeliji tabele se podešava u skladu sa različitim stilovima tabela

- Na primer, ako se želi efikasnije korišćenje prostora, u tabeli se mogu napraviti ćelije koje će imati vertikalnu orijentaciju teksta.

 

Formule

- Jedna od prednosti unakrsnih tabela je da na ćelije mogu da se primene formule, a ta funkcionalnost je omogućena i u AutoCad-u.

-Za ubacivanje formula se koristi poseban objekat field (polje).

-Ono može biti „vezano“ za objekte na crtežu, tako da se u njemu prikazuju osobine tog objekta

-Postoji više tipova polja koja se razlikju po svojoj nameni.

 

 

 Pitanje:

 

-Da li je omogućen izvoz i korišćenje tabela u drugim programima?

 

1)    Da.

2)    Da, korišćenjem komande Export.

3)    Ne.

 

 


Slika Jovana Jankovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Jovana Jankovic - ponedeljak, 19. mart 2012, 03:10
 

INTERSECT

Intersect je alatka koja se nalazi na paleti Solid Editing. Sluzi za dobijanje preseka neka dva tela.       

Rad: Napraviti 3d model zatim  ukljuciti opciju Intersect koja se nalazi u modify/ solid editing / intersect .   Da bi se dobio presek , treba selektovati jedan pa drugi objekat i zatim pritisnuti taster ENTER i pojavi se presek ta dva tela. Ova funkcija omogucava nam lakse dobijanje preseka dva objeka. 

Slika 1. : Dva tela -  Kupa i valjak koji se seku. 

Slika 2. :  Prsek kupe i valjka . 

 

Pitanje :

Pri koriscenju opcije Intersect , koje dugme treba pritisnuti da bi dosli do krajnjeg preseka. 

a) Caps Lock 

b) Enter 

c) Esc

d) Ctrl 


Tacan odgovor je pod b) Enter  . Slika Djordje Avramovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Djordje Avramovic - četvrtak, 22. mart 2012, 23:50
 

 Komanda: HATCH

Koristi se za srafiranje zadatih povrsina.......

Pitanje:

Koja se skracenica koristi za aktivaciju ove opcije

1.H

2.HA

Tacan odgovor: H


Slika Nikola Djukanovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Nikola Djukanovic - ponedeljak, 19. mart 2012, 12:33
 

Komanda: Hatch

Ako zelimo neki predmet ,povrsinu srafirati,obojiti koristimo komandu HATCH.

Nacrtala sam osnovu kao primer,srafiracu njene zidove pomocu pomenute komande.

Precica: H

Na meniju ce se pojaviti tip srafure.Izaberemo neki od ponudjenuh i kliknemo na svoj crtez tj.povrsinu koju zelimo da srafiramo i ona ce se automacki srafirati.Postoji mogucnost da se srafura uvecava ,smanjuje,to mozemo postici dvoklikom na srafuru (otvara se prozor Hatch,)na kartici scale,takodje tu mozemo menjati boju,ugao ,vrstu linije ,lejer...srafure.

Napomena:Mogu se srafirati samo zatvorene povrsine !!

Pitanje: Da li osim ponudjenih srafura postojid solid varijanta??

1. Da

2. Ne

Tacno: DaSlika Damjana Lojanicic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Damjana Lojanicic - ponedeljak, 19. mart 2012, 18:21
 

Komanda OOPS - koristimo je kad je potrebno prethodno obrisani element crteza ponovo vratiti na crtez.

Pitanje: Sta je potrebno ukucati prilikom koriscenja ove komande ?

1. Oo

2.Ops

3. OOPS (tacan odgovor)

Slika Anica Maksic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Anica Maksic - ponedeljak, 19. mart 2012, 18:33
 

Komanda Save As

a) Komanda Save As pruža mogućnost da aktivan crtež snimimo pod izmenjenim imenom. To je naročito pogodno u situacijama kada želimo da zadržimo i prethodnu verziju crteža, jer ona ostaje netaknuta dok pod novim imenom beležimo izmenjenu varijantu.

Do komande se dolazi tako što u gornjem levom uglu u padajućem meniju pronađemo "save as", a onda sa desne strane izaberemo u kom formatu želim da snimimo kopiju crteža. Zatim u prozoru koji se pojavi pronađemo lokaciju za novi fajl, i klikom na "save" ga sačuvamo.

b) Koji je shortcut na tastaturi za komandu SAVE AS:

1. Ctrl+ S

2. Ctrl + Shift + S

3. Shift + SSlika Ana Milićević
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Ana Milićević - ponedeljak, 19. mart 2012, 19:03
 

Selection (Selektovanje elemenata)

Da bi selektovalli više elemenata odjednom koristimo Selection.

Postoje dve vrste selekcije. 

1.  Kliknemo levim klikom bilo gde na "papiru". Kretanjem kursora sa leve na desnu stranu dobijamo mrezu za selekciju plave boje. Da bi ovim tipom selekcije selektovali neki element moramo ga celog obuhvatiti. Ukoliko označimo samo jedan deo elementa, on neće biti selektovan. (slika 1 i 2)

2. Kilknemo levim klikom bilo gde na "papiru". Kretanjem kursora sa desna na levo dobijamo mrezu zelene boje. Karakteristika ove vrste selektovanja je da prilikom markiranje nekog elementa nije potrebno selektovati ceo element već samo jedan njegov deo. (slika 3 i 4) 

Slika Ana Milićević
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Ana Milićević - četvrtak, 22. mart 2012, 20:37
 

Pitanje:

Kada krenemo selekciju sa desno na levo koji tip selekcije aktiviramo?

1. Onu koja selektuje elemente koji su celi zahvaćeni (plavu)  

2. Onu koja selektuje sve elemente koje zahvati (zelenu)

 

Tačan odgovor: 2. Onu koja selektuje sve elemente koje zahvati (zelenu)  

jelena_slovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Jelena Slović - utorak, 20. mart 2012, 02:07
 

_CHANGE

Prečica – CH

Change je jedna od multifunkcionalnih i lakih komandi u AutoCad-u. Može da podseća na komandu edit ali ima više opcija od nje i samim tim je i bolja. Naime, komandom change možemo da promenimo sledeće:

1. Lokacije krajnjih tačaka linije

2. Poluprečnike krugova

3. Opcije podešavanja: lejere,boje,visine,debljine linija,tipove linija i slično

4. Opcije menjanja teksta: dimenzije, sadrzaj teksta, stil, font, rotacija

Komanda change je veoma pogodna kada želimo da 'editujemo' segment rada, da samo jedan element promenimo a da pritom ne ugrozimo izgled crteža ili slične komponente koje su sačinjene od tog elementa. Ova komanda se veoma lako koristi. Potrebno je samo selektovati element koji želimo da menjamo u ukucamo u komandnu liniju change ili ch, ili to možemo uraditi iz menija view > properties. Otvoriće se novi prozor koji nam daje podatke o našem elementu. Tu možemo da promenimo ono sto želimo, posle samo deselektovati element i komanda je izvršena.

_Pitanje za test:

Da li je u okviru komande change moguće promeniti razmak slova (širinu) u tekstu?

1. Da, moguće je pomoću komande Width factor

2. Da, moguće je pomoću komande Obliquing

3. Nije moguće

_Tačan odgovor je 1. Da, moguće je pomoću komande Width factorSlika Ana Ognjanović
Odgovor: Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Ana Ognjanović - utorak, 20. mart 2012, 04:07
 

AutoCad 3D Modeling Opcija: REVOLVED SURFACE


Komanda REVOLVED SURFACE, omogućava kreiranje površine koja se zasniva na rotaciji određenog profila oko izabrane ose. Određeni profil, prethodno može biti iscrtan komandama: line, spline, polyline, arc, circle, ellipse, elliptical arc. 

1) Pozivanjem opcije Revolved Surface (Draw > Surfaces > Revolved Surface);

2) Izaberemo našu krivu liniju tj.profil, kao put nove krive povšine, a potom osu; (Slika 1)

3) Za početni ugao izaberemo O stepeni, a kao završni 360 stepeni;

4) I kao krajnji rezultat, dobijamo obrtnu površinu zadatog profila. (Slika 2)


* Ova komanda može poslužiti za dobijanje 3D elemenata - kružnih stubova, različitih finih detalja u nameštaju kružne forme, različitih točkova, šrafova . . .


Pitanje:

Koja je skraćenica za komandu Revolved Surface:

1. REVOLVE;

2. RSURF;

3. RS;

4. REVSURF;

5. RESURF.

Tačan odgovor:  4) REVSURF.


Slika Jovana Kazic
Odgovor: Učimo AutoCAD
napisao/la Jovana Kazic - utorak, 20. mart 2012, 13:51
 

Crtanje kruznog prstena

DONUT (D)

Ova komanta se moze naci medju komandama za crtanje. Ona je kontinualna komanda i zahteva zadavanje unutrasnjeg (Inside) i spoljasnjeg (Outside) precnika prstena. Prilikom zadavanja komande na komandnoj linije se ispisuje:

1 Specify inside diameter of donut <current>: (moze se ispisati broj ili pritisnuti Enter da se zavrsi komanda sto vazi za svaki sledeci korak)

2 Specify outside diameter of donut <current>: 

3 Specify center of donut or <exit>: 

Ako se za unutrasnji precnik zadamo nulu dobicemo pun krug. Punjenje prstena zavisi od podesavanja opcije FILL.

Pitanje:

Ako zadamo da je duzina unutrasnjeg precnika jednaka 0 sta se desava?

a) Komanda ce biti prekinuta.

b) Izacice nam poruka da potrazimo pomoc tasterom F1.

c) Nacrtace se pun krug.

 

Tacan odgovor: c)Slika Aleksandra Nedeljkovic
Odgovor: Učimo AutoCAD
napisao/la Aleksandra Nedeljkovic - utorak, 20. mart 2012, 21:03
 

Opcija: PRESS/PULL

Ovom opcijom omoguceno je formiranje 3D forme iz jednog polja, koje sam program prepoznaje kao celinu. Osnovna razlika izmedju Press/Pull i Extrude je bas, zapravo, ova mogucnost brzog oznacavanja polja koju ima Press/Pull. Nakon oznacenog polja, ovom opcijom zadajemo trecu dimenziju koju mozemo prizvoljno birati kursorom misa, ili pak zadati tacno. Takođe, mozemo koristiti skracenicu Ctrl+Shift+E i oznacavanjem na zeljeno polje takodje određujemo trecu dimenziju.

Pitanje:

Osnovna razlika između opcija Press/Pull i Extrude je:

a) Brzo oznacavanje polja, koje omogucava Press/Pull zato sto prepoznaje povrsine

b) Brzo oznacavanje polja, koje omogucava Extrude zato sto prepoznaje povrsine

c) Ne postoji razlika; opcije su iste

Tacan odgovor: pod a.
Slika Ana Maria Gašpar
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Ana Maria Gašpar - utorak, 20. mart 2012, 21:43
 

FILLET

Primenom komande fillet mogu se povezati dva elementa (npr. linije, lukovi itd.)
na taj način da se kao element koji ih povezuje iscrta kružni luk zadatog poluprečnika.


Koja skraćenica na tastaturi se koristi za komandu fillet?

a) FI

b) FL

c) F

(tačan odgovor je pod c) F)


Slika Andjelka Vlajic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Andjelka Vlajic - utorak, 20. mart 2012, 22:28
 

 Upload

Ova opcija omogućava gledanje,uređivanje i dalje prosleđivanje DWG crteža na internet pretraživaču ili mobilnim uređajima. Opcija Upload se nalazi u liniji s alatkama Online.
Upload alatka omogućava učitavanje trenutnog cteža na sigurnom mestu na AutoCad WS serveru. Takođe, funkcioniše i kao opcija za automatsko učitavanje. Kada se uključi, promene koje se vrše na lokalnoj verziji automatski se menjaju i na web serveru.
Alatka Manage Uploads se koristi kada želimo da kontrolišemo koji crteži su uključeni u automatsko učitavanje .
Alatka Upload Multiple Files tool koristimo kada želimo da učitamo druge tipove podataka. Na primer, možemo objaviti relevantne plot stilove, slike, tabele i ostale dodatke koje sadrži naš AutoCad crtež.
Kako bismo koristili ovu alatku, prethodno moramo da idemo na opciju Create an Account.

Da bismo pristupili i vršili izmene na crtežu direktno na web serveru koristimo alatku:

1)Online Drawings
2)Open online
3)Timeline

Tačan odgovor je pod 2)
Slika Jelena Vujovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Jelena Vujovic - utorak, 20. mart 2012, 23:58
 

Postupak dodavnja linija crtezima

1. U Ribbonu kliknite na karticu Home>Properties Panel> Linetype list>Other

2. U okviru za dijaloge Linetype Manager, kliknite na Load.

3. U okviru za dijaloge Load or Reload Linetypes, izaberite tipove linija i kliknite OK.

4. Izabrani tipovi linija se pojavljuju u okviru za dijaloge Linetype Manager. Kliknite OK.

Najvaznije o rukovanju tipovima linija 

* Po unapred oderedjenom podesavanju crtez sadrzi samo jedan tip linija, koja se zove Continuous(nprekidna linija).

* U crtez dodjate samo one linije koje su vam potrebne.

* Iz okvira za dijaloge Linetype Manager ili uz pomoc komande PURGE, izbrisite tipove linija koji nisu referencirani ili upotrebljeni.

* Tip linija koji je referenciran ili upotrebljen ne moze da bude izbrisan.

* Da biste upotrebili druge tipove linija prvo treba da ih ucitate u crtez, a zatim da ih primenite. 

* Razmerama tipova linija upravljate pomocu komande LTSCALE.  

 

Da li je moguce obrisati tip linija koji je vec upotrebljen?

 1. Da

 2. Ne 

Tacan odgovro je Ne!


Slika Dragana Joksimovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Dragana Joksimovic - sreda, 21. mart 2012, 01:54
 


DWG Convert

Ova opcija omogućava prebacivanje AuroCad DWG fajlova u sledeće DWG verzije: Release 14, 2000, 2004, 2007, i 2010.
Posto mozemo da konvertujemo fajlove, u mogućnosti smo da one starijeg datuma brzo i lako prebacimo u noviju verziju, kako bismo mogli da ih obrađujemo sa uanpređenim opcijama.
Ova alatka se nalazi u gornjem levom uglu u Application Menu/Save As/DWG Convert. Kada nam se otvori DWG Convert kutija sa alatima, i kada kovertujemo izabrani fajl, mozemo da zapamtimo listu za buduću upotrebu, i otvorimo ili dodamo postojećim listama.

Conversion Setups omogućava određivanje konverzionih opcija, kao što su file format and path opcije.
Mozemo odrediti kako će se sladištiti konvertovani crteži, na primer kao zip file ili self-extracting executable.
Dodatne opcije omogućavaju izvođenje postupaka kao što su čišćenje crteža ili promena postavki stranice u toku konverzionih procesa.
Takođe, postoji opcija pamćenja više konverzionih postavki, na taj način se lako vrši restore izabranih delova konverzionih stavki. Ova opcija može biti od koristi u slučaju kada jedan klijent zahteva sve crteže sačuvane u formatu Autocad-u 2000, dok drugi insistira na formatu projekta sačuvanom u formatu Autocad-u 2010.

Koja od navedenih konverzija se ne može izbrisati?
a)Convert to 2000
b)Convert to 2007
c)Standard
d)Convert to 2010

Slika Ivana Gajić
Odgovor: Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Ivana Gajić - sreda, 21. mart 2012, 10:02
 

Pomoću opcije SWEEP je moguće napraviti 3d objekat ili površinu od 2d ili 3d objekta,prateći njegovu putanju.

načini pristupa komandi:

 Ribbon: Home tab  ,Modeling panel  , Solid Creation drop-down  , Sweep
 Ribbon: Surface tab  ,Create panel  , Sweep
 Menu: Draw  ,Modeling ,Sweep
 Toolbar: Modeling
Moguće je koristiti komandu nad sledećim oblicima : splines,polylines,helices,lukovi,krugovi,elipse,linije,površine...
 
Pitanje: Da li je moguće koristiti sweep nad 2D objektima:
1) da
2) ne
 tačan odgovor je pod 1
 
 
 

Slika Denis Turanović
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Denis Turanović - sreda, 21. mart 2012, 16:15
 

QUICKCALC

AutoCad digitron je jedna od najredje koriscenih komandi. Ova komanda moze dosta da olaksa racunanje koordinata, uglova, razdaljina itd.

Ova komanda moze biti veoma korisna kada npr trazimo srednju tacku neke duzi. Kliknemo na pravu koja nas zanima pritisnemo + i = i dobijemo duzinu linije. Zatim podelimo taj broj sa 2 i dobijemo srednju tacku te duzi.


Kako glasi skracenica ove komande?

1. CALC

2. QUICKCALC

3. MYCALC

 

Tacan odgovor je pod 2.


Slika Filip Cevrljakovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Filip Cevrljakovic - sreda, 21. mart 2012, 17:47
 

Opcija WORKSPACE pomocu koje jednostavno podesavamo okruzenje programa prema tome da li zelimo da se bavimo 3D modelovanjem,ili iskljucivo 2D prikazimo objekta. Na slici je prikazano kako se aktivira zeljena opcija.

U AutoCAD-u se mozemo iskljucivo baviti 2D prikazima?

1)Da

2)Ne,moguce je baviti se i 3D modelovanjem

Tacan odgovor je 2)!


Slika Kristina Ljujic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Kristina Ljujic - sreda, 21. mart 2012, 19:59
 

PLOT

Opcija plot aktivira se iz osnovnog menija,preko koje se dolazi  iz podmenija print.(slika 1 i 2)

U Autocadu se stampanje  naziva PLOT. Dakle kada završimo crtež možemo ga isprintati (isplotati) na stampac (PLOTER) ili neki virtualni stampac u obliku formata (JPG, PNG itd..).

Pripreme za PLOT-anje crteža su sledeće:

- Izrađen crtež
- Instaliran stampac (ploter) ili virtualni stampac(printer)

Gotov crtež (ili deo crteža) možemo  PLOTATI na način

- iz MODEL-a  I LAYOUT-a

I za jedan I drugi sistem plotanja(stampanja vaze sledece opcije:

Slika3 i 4

 

Name-ime spampaca

Properties-dugme za promenu opcija u okviru spampanja

Plotter-ime odabranog spampaca

Where-prikaz prikljucnog mesta odabranog spampaca

Discription-opis odabranog stampaca

Plot to file-opcija za ispis u datoteku

Paper size-velicina papira

Number of copies-broj kopija odredjenog crteza

Limits-ispis granica crteza

Layout-ispis prikaza u okviru papira

Extents-ispis podrucja koji zauzimaju objekti

Display-pogled

X,Y-koordinate

Fit to paper-samoodredjivanje razmere

Scale-odabir razmere stampe

Plot object lineweights-stampa sa zadatim debljinama linija

Plot with plot styles-stampa uz primenu stilova

Plot papersize last,Plot papersize objects-stampa prostora sa I bez neviljivih modela

Portrait-kraca stranica papira vrh stranice

Landscape-duza stranica papira vrh stranice

Pitanje: Kako se odredjuje razmera stampe?

1.paper size;

2.center to plot;

3.fit to paper or scale.

tacan odgovor je pod 3.

Slika Marija Savic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Marija Savic - sreda, 21. mart 2012, 21:12
 

DDVIEW comanda

Named Views toolbar

Ova komanda moze da se koristi da bi se sacuvao neki odredjeni pogled crteza, nekog plana, aksonometrije, perspektive, itd, takodje se mogu povratiti neki pogledi na rad sa jednostavnim nacinom.

prevedeno: "Pogled kontrola", box se nalazi sa desne strane.

Ova komanda cuva trenutni prikaz (current view), tako da ako zelite da sacuvate neku vrstu prikaza perspektine na primer, onb mora biti pokrenut u AutoCad crrtackoj zoni kad krenete da pokrecete komandu.

Praksa: snimanje prikaza "New View"

Da biste sacuvali prikaz, pokrenite komandu DDVIEW i kliknite "new" dugme koje se nalazi pri dnu dijaloga.

 

Sa kl;ikom "new", dugme koje se predstavlja sa  "Define New View"   (definisati nova gledista) dijalogu, na slici levo (на слици, лево).

Unesite ime prikaza  pod novim imenom ("New Name"), edit polje na vrhu dijaloga i posle naravno - "Save View" .

U skladu sa ostalim fajlovima programa, naziv pogleda ne moze da sadrzi vecinu specijalnih znakova kao sto su zvezdica, upitnik, taraba, zagrada, znak za struju, i druge razne simbole...
Nepovoljno je sto se ne moze koristiti razmak, umesto koga ulece donja crta.Ukoliko se desi da neki od neprihvatljivih karaktera ipak isppisete, program ce reagovati i nece dozvoliti da se sacuva fajl, ali nece ni poremetiti koncepciju rada vec ce vas vratiti korak unazad da ponovo upisete novo ime. Iskocice poruka "Define New Name" i dati vam novu sansu.

Broj prikaza koji mozete sacuvati je veoma veliki, dobro je zato sto mozete sacuvati sve potrebne prikaze kako bi poboljsali svoje crtanje, srtezi se mogu dalje drugim komandama koristiti u nekim drugim programima. Da bi organizovao mnostvo pogleda, program koristi opciju "View Control" koji cuva slike po odredjenom redu, tako da prilikom cuvanja slika treba cuvati slike poredu radi bolje organizacije skupa da bi se u njemu lakse snalazili po pisku.  Na primer, ako imate preko deset slika, poredjace ih poredu kao "slika 1", "slika 2", i na taj nacin se izbegava da se sacuva "slika 1", " pa slika 10"

Kako povratiti ono sto smo sacuvali?

Da biste ponovo pokrenuli nesto sto ste vec sacuvali, pokrtenite DVIEW komandu ponovo i potrazite ime zeljenog fajla na listi - "Restore" komanda. Tekst iznad ce se promeniti, i pogled koji ste sacuvali ce promeniti i vratiti na staro.

a) Da, ne mozemo koristiti neke simbole i znakove pri imenovanju

Brisanje sacuvanog pogleda

Ukoliko zelite da izbrisete sacuvan pogled, udjite ponovo u dijalog "View Control", i pronadjite svoju sliku i opciju "Delete". Pogled ce se izbrisati sa liste.

View Description prikaz - pogledaj opis, u istom dijalogu "View control" pronadjite opciju  "View Description", "View Description" je prikazan na desnoj strani.

Pitanje: Da li postoje ogranicenja pri cuvanju vise slika?

a) Da, ne mozemo koristiti neke simbole i znakove pri imenovanju

b) Ne postoji, e mozemo ni sacuvati vise slika od jedne

c) Da, ne mozemo sacuvati vise od jedne slike


Tacan odgovor je pod a) - da, ne mozemo koristiti neke simbole i znakove pri imenovanju


Slika Marija Savic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Marija Savic - sreda, 21. mart 2012, 21:14
 

slika koja se ne vidi kako treba u postu


Slika Tamara Djuric
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Tamara Djuric - sreda, 21. mart 2012, 21:42
 

a) Opcija REGENERATING: Vazna dva dela svakog AutoCad fajla su:

1. DWG (Drawing) - izuzetno precizni numericki podaci o svakom iscrtanom objektu, skladisteni na hard disku.

2. deo sa kojim komuniciramo tokom rada - interfejs koji nam se prikazuje. U ovoj verziji numericki podaci su znatno pojednostavljeni kako bi se crtez u manjoj meri opterecivao, a samim tim i olaksao manipulaciju istim.

Posledica ovog su manje precizni objekti, koji su na taj nacin samo trenutno prikazani na radnoj povrsini. Podaci koji su zaista skladisteni su krajnje precizni. Svrha komande REGENERATING je da prikaze autentican DWG crtez.

 

b) Koji je shortcut kojim se aktivira komanda Regenerating? 

1. RE

2.REGE

3.REG

Tacan odgovor je 1.Slika Jelena Jovovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Jelena Jovovic - sreda, 21. mart 2012, 23:13
 

Komanda Orbit

U okviru ove komande moze se izabrati izmedju orbit, free orbit i continuous orbit. Pomocu ovih komandi cad nam omogucava da dobijemo ,,kruzimo'' oko nacrtanog objekta i da ga rotiramo. Komanda orbit omogucava rotaciju objekta u svim pravcima. Free orbit ima istu funkciju, ali je preciznija, jer se prilikom njene upotrebe pojavljuje zelena kruznica sa 4 manja kruga.Klikom na ove kruzice prilikom rotacije mozemo da koristimo pravac poluprecnika kruga, ili mozemo ici od jednog kruga do drugog. Continuous orbit omogucava kontinualnu rotaciju.Klikom na ovu komandu objekat se rotira dok ga ne zaustavimo.

Zelena kruznica sa oznacenim pocetnim tackama poluprecnika javlja se prilikom koriscenja komande continuous orbit?

1) da

2) ne

odgovor: 2) ne


Slika Marko Rapajic
Odgovor: Učimo AutoCAD
napisao/la Marko Rapajic - sreda, 21. mart 2012, 23:32
 

Komanda AUTOSAVE

 Komanda koja objedinjuje sve ostale aspekte AutoCAD programa i sama po sebi je neutralna do onog trenutka kada nam apsolutno treba.

 Pomoću ove komande u AutoCAD-u podešava se automatsko čuvanje promena na radu u back-up memoriji.

Ovoj komandi pristupamo kroz OPTIONS, a na kartici OPEN AND SAVE. U donjem levom uglu nalazi se polje FILE SAFETY PRECAUTIONS. Ovde čekiramo opciju Auto save, podesavamo vremenski interval u kom se izvršava komanda, određujemo da li će se pri svakom čuvanju kreirati backup kopija, koja će extenzija back up fajla biti…

Komanda AUTOSAVE može sačuvati sate i sate rada u slučaju bagovanja programa, kvara na računaru, nestanka struje… Iz ličnog iskustva, možda i najbolja komanda u ovom programu.

 Pronalaženje backup fajlova u AutoCAD-u:

- Idite na Tools > Options.

- Otvoriće se  okvir za dijalog Option i na kartici Files potražite Automatic Save  File  Location gde ćete videti gde se čuvaju automatski snimljeni fajlovi.

- Zatim potražite dati direktorijum i pokušajte da  pronađete fajl sa istim imenom fajla ali sa drugačijom ekstenzijom. Automatski  snimljeni fajlovi bi trebali da imaju ekstenziju .BAK ili .SV$.

- Proverite datum modifikacije datog fajla i ako se datum i  vreme slažu sa datumom i vremenom kada je fajl zadnji put blokiran, postoji  dobra šansa da fajl sadrži potrebne informacije.

- Promenite ekstenziju fajla sa .bak ili .sv$ na .dwg.

PITANJE: Da li možemo podesiti vremenski interval čuvanja backup fajlova komande AUTOSAVE?

- DA (tacan odgovor)

- NE

 

 

 

 


Slika Ivana Vratonjic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Ivana Vratonjic - četvrtak, 22. mart 2012, 02:43
 

komanda FILLET
koristi se za spajanje linija koje nisu fizički spojene:
isrtamo prvu liniju, iscrtamo drugu liniju, u padajućem meniju Modify biramo opciju Fillet (ili prečicom na tastaturi "F"), selektujemo prvu liniju, zatim drugu, komanda Fillet ih spaja

da li je moguće koristiti ovu opciju na paralelnim linijama i linijama koje nisu u istoj ravni?
1 da, ali samo ako su u istom layer-u
2 ne, jer se komanda koristi samo u slučajevima kada su linije u istoj ravni i nisu paralelne, tj samo se tada mogu seći
3 da, ali samo ako su linije istog karaktera i iste boje


Slika Nevena Grujic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Nevena Grujic - četvrtak, 22. mart 2012, 13:00
 

Komanda - Thickness (TH)

Komanda thickness sluzi za dodavanje visine zadatom 2d objektu.

Postupak:

- nacrtati zeljenu 2d formu u osnovi

- komandom thickness ili skracenicom TH, odabrati opciju za dodavanje visine (najjednostavniji nacin koriscenja ove opcije je, preko opcije PROPERTIES, koju dobijamo desnim klikom na objekat, pa odaberemo opciju PROPERTIES, a zatim u polju thickness upisemo zeljenu visinu )

 

PITANJE:

Koja je skracenica za dobijanje komande THICKNESS?

1. T

2. THI

3. TH

 

TACAN ODGOVOR JE THSlika Djura Stijacic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Djura Stijacic - četvrtak, 22. mart 2012, 12:49
 

Komanda PLOT

Dа biste pristupili komаndu Plot možete dа:

 Tip pаrcelа nа komаndnoj: liniju i pritisnite Enter

 ILI

 kliknite nа dugme Odštаmpаj

U Plot Device / Plаc Settings dijаlogu izvršite sledeće promene:

 Unutаr Plot Device okvirа dijаlogа, nаći Ime: Prozor. Koristite strelicu nа desnoj strаni ovog prozorа, izаberite ime štаmpаčа nа vаšoj lokаciji. Sаdа bi trebаlo dа pokаže u Ime: Prozor.

  Kliknite nа Settings kаrtici Plot dа se presele u tom dijаlogu. Unutаr pаrcele Podešаvаnjа dijаlog uverite se dа su izаbrаne ove stаvke

 -U rаdio dugme pod nаslovom veličine pаpirа uverite se dа je izаbrаnа mm.

 -U prozoru pored nаslovа veličine pаpirа, koristite pаdаjući meni dа biste izаbrаli veličinu pаpirа pokаzuje ili se uverite dа se prikаzuje.

 -Pod nаslovom Crtаnje orijentаcije, uverite se dа je rаdio dugme pored Pejzаz je izаbrаnа.

 -Pod nаslovom Površinа pаrcele, izаberite proširen tаko što ćete kliknuti nа rаdio dugme pored toj kаtegoriji. To govori AutoCAD zа štаmpаnje u "meri" crtežа.

 -Ako već nije izаbrаnа, koristite pаdаjući meni pored Scаle dа promeni skаlu nа 1:1.

 -Pod nаslovom pаrcele ofset, kliknite nа polje zа potvrdu sа leve strаne nа etiketi: Centаr plаcа.

 -U okviru pаrcele Opcije nаslovа, uklonite potvrdni od pаrcele sа zаpletа stilovа.

 Kliknite nа OK dа biste poslаli otisаk nа štаmpаču.

Da li postoji opcija ako ste poslednju opciju koristili plotovanje da opet udete u plotovanje a da ne ponovite postupke?

a) DA

b) NeSlika Ilija Bekcic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Ilija Bekcic - četvrtak, 22. mart 2012, 17:07
 

Opcija Trim:

Komanda trim ima suprotno dejstvo od komande Extend, i služi za skraćivanje linija pri čemu se drugi elemnti koriste kao granice..Način upotrebe je identičan kao i kod komande Entend:prvo je potrebno odabrati elemente koji će služiti kao granice.Komanda se završava pritiskom na desni taster miša (enter) i onda onu liniju, ili oblast koju želimo da trimujemo...Komanda trimu svom obliku zahteva da se granični i i elemetn koji treba skratiti, fizički se presecaju.

pitanje:

Kada označimo sve elemente koje želimo da rpesečemo, da li je potrebno da pritisnemo ENTER?

a) Da

b) Ne

odgovor je pod 1.


Slika Petar Rmandic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Petar Rmandic - četvrtak, 22. mart 2012, 13:37
 

Koristicemo komandu- units

Pokrecemo je skracenicom UN

Sluzi za podesavanje mernih jedinica za duzinu, povrsinu, zapreminu i uglova.
U padajucem meniju drawing units biramo mernu jedinicu.

Na kartici Length, podesavamo vrstu merne jedinice i preciznost  u decimalama.

Na kartici Area, podesavamo vrstu merne jedinice za povrsinu i njenu preciznost u decimalama.

Na kartici Angle, podesavamo vrstu merne jedinice u kojoj cemo izrazavati uglove, preciznost u decimalama, smer pozitivnog ugla, kao i pocetni ugao.

Na kartici Volume, podesavamo parametre kojima cemo izrazavati zapreminu objekata, preko njenih mernih jedinica, kao i preciznosti u decimalama.

 

PITANJE:

Ukoliko zelimo da ugao na crtezu unosimo tako sto cemo upisati, stepene, minute i sekunde kao parametre datog ugla, koju cemo opciju izabrati kao ANGLE - TYPE?

1. DECIMAL DEGREES

2. RADIANS

3. DEGREES/MINUTES/SECONDS

 

Tacan odgovor je pod 3.


Slika Tamara Ljubic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Tamara Ljubic - četvrtak, 22. mart 2012, 14:16
 

TEXT

 Za dodavanje teksta u autocaadu sluzimo se komandom text, koja je u programu oznacena velikim slovom A.(slika 1)

Klikom na komandu, mi na radnu povrsinu pravimo okvir za ispisivanje teksta (slika 2).

Ispisivanje teksta se vrsi, kao u bilo kom drugom programu, koji to omogućava. Moguce je podesavati velicinu, font i boju slova.... (slika 3).

Ostala podesavanja se nalaze u meniju iznad radne povrsine, koji se otvara samom aktivacijom komande.

Klikom na radnu povrsinu tekst se cuva i prikazuje. Ako je potrebna izmena teksta, onda se tekst prvo odselektuje i levim klikom na tekst otvara se opadajuci meni u kome pronalazimo opciju properties i u njoj deo za podesavanje teksta. (slika 4)
 

b) Pitanje:

Na koji nacin menjamo sadrzaj teksta koji smo vec snimili:

1) samim klikom na vec postojeci tekst omogucena nam je izmena teksta

2) u opciji properties aktivaciom contents dozvoljava se izmena teksta

 

tacan odgovor 2. 

 

 

Slika Jelena Ilic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Jelena Ilic - četvrtak, 22. mart 2012, 14:45
 

' ARCTEXT

*komanda koja nam omogucava ispisivanje kruznog teksta.

pokretanje komande : desni klik -- EXPRESS -- ET : text

Kada se pokrene komanda, prvo se trazi selektovanje kruznog luka na crtezu duz kojeg ce biti ispisan text, a zatim se pokazuje dijalog prozor ARCALIGNETEXT WORKSHOP - CREATED .

U polju text unosi se sadrzina texta koja treba da prati selektovan kruzni luk . Ekranski taster iznad polja text koristi se za formatizoanje texta . U odeljku properties nalaze se sledeca polja :

-text height                              -offset from arc

-width factor                           -offset from left

-char spacing                         -offset from right

1. Kada se pokrene komanda ARC-ALIGNED TEXT prvo se trazi :

a.1. unosenjnje zeljenog texta u odgovarajuce polje

b.1. selektovanje kruznog luka duz kojeg ce biti ispisan text

c.1. iscrtavanje kruznog luka duz kojeg ce biti ispisan text
Slika Milica Petrovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Milica Petrovic - četvrtak, 22. mart 2012, 15:07
 

opcija COPY 

shortcut : copy

Prilikom korišćenja ove opcije treba prvo selectovati elemente koje želimo da kopiramo, i kliknuti enter, zatim izabrati osu po kojoj želimo da pomeramo objekat, unesemo dužinu pomeranja i kliknemo enter.


pitanje:

Da li možemo da kopiramo samo linije?

a) da

b) ne


Slika Filip Susic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Filip Susic - četvrtak, 22. mart 2012, 15:14
 

Quick Select

Opcija pomoću koje brzi filtriramo objekte koje želimo da selektujemo, po različitim kriterijumima.

- Poziv komande:

Preko tastature: ukucavanjem reci qselect u komandnu listu

Preko toolbar-a: U ribonu kartica Home, panel Utilities, ili preko menija Tools.

Takodje, pozivom opcije properties, bilo kog objekta na crtezu, u gorenjem desnom uglu dijalog prozora, nalazi se opcija.

- Apply To:

Prihvata izabrane kriterijume selekcije na celom crtežu (Entire drawing) ili na odredjenom delu (ako on postoji). Selektovanje grupe objekata po odredjenom kriterijumu, izvršava se klikom n dugme Select Object. Kada zavrsimo sa selkecijom, pritskom tastera Enter, ponovo se pojavljuje dijalogni prozor.

- Select Objects:

Privremeno zatvara Quick selection dialog prozor, kako bi mogli da selektujemo na kojim želimo da sprovedemo filtrirranje. Pritiskom Enter, vraćamo se u dijalog prozor. Sada u Apply To opciji piše Current selection.

 - Object Type:

Odredjuje tip objekta koji možemo filtrirati. Ako je kriterijum filtriranja odredjen na ceo crtež, Object Type list pokazuje sve tipove objekta na crtežu. Inače, lista uključuje smo one objekte koji su selektovani.

 - Properties:

Odredjuje osobine objekta za filter. Ova lista uključuje sve moguće osobine  za selektovani tip objekta. Osobinu koju selektujemo odredjuje  moguće opcije u Operator i Vlue meniju.

 - Operator:

Kontroliše opseg filtera. Zavisno od selektovane osobine, opcije mogu sadržati Equals, Not Equals To, Greater Then, Less Than i Wildcard Match. Greater Then i Less Than nisu dostupni za sve osobine. Wildcard Match je dostupno samo za tekstualna polja koja mogu biti editovana. Selektovanjem opcije Select all, ignorišemo sve osobine filtera.

 - Value:

Odredjuje vrednost osobine za filter. Ako su poznate vrednosti selektovane osobine dostupne, Value postaje lista u kojoj biramo opcije. Drugačije, unosimo vrednost.

 - How To Apply:

Odredjuje da li želimo da iz set sa novom selekcijom, ukljucimo ili iskljucimo objekte koji se salžu sa odredjenim kriterijumima filtera. Izabirom Include In New Selection Set, nastaje nova selekcija sastavljena smo iz objekta koji se poklapaju sa kriterijumima. Izabirom Exclude From New Selection Set, nastaje nova selekcija sastavljena samo iz objekta koji se ne poklapaju za kriterijumima filtera.

 - Append ToCurrent Selection Set:

Odredjuje da li želimo da selekcija izvršena od strane Qselect, bude zamnejna sa trenutnom selekcijom.

Slika Aleksandra Antonic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Aleksandra Antonic - četvrtak, 22. mart 2012, 15:15
 

PLINE komanda omogućava vam da kreirate "grupisanih" objekata koji se mogu ekstrudirani, imajući u vidu širina linije na ekranu, i može da sadrži segmente luk.
Da biste pristupili Pline komandu možete da:
Tip pline ili pl na komandnoj: odzivniku
ILI
izaberite poliliniju pod Drav menija.
** NAPOMENA: Kao poligon, polilinije (PLINE) objekat se grupišu. Da biste promenili jedan segment u Pline grupisanja morate ga Ekplode, tako da je ungrouped i elementi su standardne linije i lukovi.
** NAPOMENA: Pošto je teže da stvore objekte od polilinije, obično je lakše da kreirate objekat od standardnih linija, lukova i krugova, a zatim ga konvertuje polilinije Pedit koristeći opciju Join.
-Upitaj: Odredite početnu tačku: Da biste pokrenuli pline, kliknite na ekranu sa levim dugmetom, unesite koordinate, ili koristite OSNAP.
-Linija: linija-Trenutna širina je 0,0000
-Upitaj: Navedite sledeću tačku ili [Arc / Zatvori / Halfvidth / Lenth / Undo / Vidth]: izaberite opciju ili izaberite sledeći kraj Pline segmentu.
Korisne OPCIJE:
Zatvori - Povežite poslednji segment pline sa prvog.
Dužina - Crta pline segment pod istim uglom kao i povezan na prethodni segment koristeći dužinu ste naveli. Ako poslednji element bio luka, novi segment je tangenta na luku.
Undo - zamenjuje taj poslednji poliliniju operaciju.
ARC - Omogućava vam da kreirate Pline luk, koji može biti dodat postojećem segmentu, ili se koriste da počne Pline objekat. NAPOMENA: Kada je luk izabrani: odzivniku promene na: Ugao / Center / Zatvori / Smer / Halfvidth / linija / Radijus / Drugi PT / Undo / Širina / <Endpoint od Arc>:
ARC Opcije:

Ugao - Kreira Arc kroz određeni broj stepeni. Negativna vrednost za ugao stvara Arc koji se u smeru kazaljke na satu pravcu.
Center - Omogućava vam da odredite tačku centar za Arc segmentu.
Close-Zatvara Pline segment povezujući ga sa prvom segmentu stvorio.
Smer-Omogućava vam da izaberete početnu pravac luka umesto korišćenjem završni pravac prethodnom segmentu kao podrazumevano.
Line Svitches nazad na crtanje linijskih segmenata umesto lukove.
Radijus - Omogućava vam da odredite radijus za luku.
Drugo pt - Omogućava vam da napravite luk kroz tri poena.

Sta Radijus omogucava?

a) da se odredi radijus na luku?

b)da se odredi radijus ostalog ugla?Slika Filip Susic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Filip Susic - četvrtak, 22. mart 2012, 15:17
 

Pitanje za test:

 

Ako želimo da selektujemo sve objekte jednog odredjenog Layera, onda korstiom opciju:

1. Selection

2. Fast selection

3. Quick selection

 

(Tačan odgovor br. 3)

Slika Ivan Blagojevic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Ivan Blagojevic - četvrtak, 22. mart 2012, 15:50
 

Komanda Divide

Ova komanda sluzi za podelu linearnih elemenata na odredjeni broj delova. Podela moze da se vrsi odredjivanjem broja segmenata unosom konkretnog broja ili unosom bloka kao elementa na osnovu kojega se vrsi podela. Minimalni broj segmenata je 2, a maksimalni je 32767.

Prilikom uportebe ove komande potrebno je prvo aktivirati samu komadnu, zatim obeleziti objekt koji zelite da podelite i zatim uneti broj segmenata ili blok koji sluzi za podelu.

Koja je skracenica za aktiviranje komande Divide?

a)DIV (T)

b)D

c)V


Slika Danijela Komnosan
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Danijela Komnosan - četvrtak, 22. mart 2012, 17:31
 

a) Komnda Join

Koristimo je kada zelimo da dve linije ili dva dela kruznice spojimo u jednu liniju ili celi krug. Postoje odredjena pravila kada je u pitanju ova komanda i to:

-Kada spajamo linije: -segmenti linija moraju biti kolinearni

                               -mogu se preklapati

                               -mogu imati jaz izmedju njih

-Kada spajamo polyline: -segmenti moraju da dele zajednicke krajnje tacke

                                 -segmenti ne mogu da se preklapaju

                                 -mozemo prikljuciti polyline sa linijom i lukovima ukoliko                                             je polyline izabran kao izvorni objekat

-Kada spajamo lukove: -segmenti moraju imati istu kru\nu putanju

                                  -mogu se preklapati

                                  -mogu imati jaz izmedju njih

 

Postupak spajanje linija

1.Na traci sa alatkama ili iz padajuceg menija izabrati opciju JOIN

2.Selektovati izvornu liniju

3.Selektovati ostale linije koje cemo spojiti sa izvornom i pritisnuti ENTER

Kada spajamo lukove izvorni objekat se uvek prosiri na druge objekte u suprotnom smeru za razliku od linija kada se objekti produzavaju ka izvornom objektu.  Postupak spajanje lukova se ne razlikuje od postupka spajanje linija.

Kada luk zelimo da pretvorimo u krug koristimo sledecu proceduru

1.Izaberemo opciju JOIN

2.Selektujemo luk

3. Desni klik iz pomocnog menija biramo opciju CLOSE

 

b)Kada zelimo da spojimo dve ili vise linija da li one moraju biti kolinearne?

1. Da   

2. Ne

Tacan odgovor pod 1
Slika Emina Tomic
Odgovor: Učimo AutoCAD
napisao/la Emina Tomic - četvrtak, 22. mart 2012, 16:30
 

1)  HATCH

Srafiranje povrsina spada u vrlo ceste, a za klasican nacin rada vremenski zahtevne operacije. Zato su autori AutoCad-a posebnu paznju posvetili ovoj funkciji i omogucili da se njenom primenom na brz nacin crtez upotpuni srafurama razlicitih vrsta.

Komanda sluzi za odredjivanje parametara i unos srafure na crtez. Pokrecemo je izborom iz DRAW menija, sto za rezultat ima pojavljivanje odgovarajuceg Dialog Box-a koji omogucava odredjivanje parametara neophodnih za dalji rad.

Pattern Type

U okviru Pattern Type grupe parametara vrsimo izbor izmedju dva osnovna rezima srafiranja:

-PREDEFINED, koji podrazumeva unosenje vec postojece srafure

-USER DEFINED, koji podrazumeva da korisnik sam odredi srafuru ( njen izgled ).

Pattern Properties je grupa parametara koja nam omogucava detaljnija podesavanja vezana za razmeru i orijentaciju srafure.

Posebno paznju treba posvetiti izboru faktora razmere kod primene Predefined uzoraka zato sto se za male vrednosti moze dogoditi da AutoCad bude blokiran iscrtavanjem vrlositne srafure na velikoj povrsini. zato je bolje prvo pokusati sa vecim faktorom razmere.

Postavicu izgled srafure na primeru mog  profila sa Arhitektonske grafike.

2) Koja od navedenih primera srafure ne postoji?

I) Ansi 32

II) Ansi 38

III) Grass

Tacan odgovor : III)


Slika Ivana Petrovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Ivana Petrovic - četvrtak, 22. mart 2012, 16:37
 

KOMANDA BOUNDARY

Pomoću komande boundary možemo kreirati poligonalne elemente čiji će oblik odrediti objekti nacrtani u neposrednoj okolini izabrane tacke( stvaramo kopiju crteža preko postojećeg pa sada imamo dva crteža-jedan izvorni i drugi zatvoreni naredbom boundary, koji se nalaze jedan preko drugoga). Po pokretanju komande iz Draw menija treba da izaberemo Pick Points da bismo mogli da pokazemo tačku koja se nalazi unutar polja koje obrazuju ranije nacrtnai elementi.

Pitanje1: Za potvrdu ponudjenog oblika i konačan unos novog elementa treba pritisnuti :

a) desni taster miša

b) levi taster miša
Slika Sava Lukić
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Sava Lukić - četvrtak, 22. mart 2012, 17:26
 

LAYOUT

U aCAD-u postoje dva razlicita radna okruzenja. Prvi se zove model space, a drugi se zove papper space. Ova dva okruzenja smestena su u opicju layout.

Pristup ovim okruzenjima je obicno u donjem levom dnu prozora aCAD-a. Moze postojati vise Layout-ova, u zavisnosti koliko zelimo da ih kreiramo.

Svakom layout-u posebno mozemo odrediti razmeru, orijentaciju, koji su layeri vidljivi a koji ne.

Npr. U model space-u radimo u razmeri 1:1, promenom na odredjeni layout koji smo definisali, mi vidimo kako ce nas model da izgleda na stranici odredjenog formata, u odredjenoj razmeri.

KOMANDE : 

LAYOUT - kreira i modifikuje layout za crtanje

LAYOUTWIZARD - kreira novi layout tab, specifikuje stranicu i podesavanja za plot

MODEL - vraca nas na model space

PAGESETUP - kontorlise layout, velicinu papira, page layout za svaki novi layout

PSETUPIN - ubacuje predefinisani layout

TILEMODE - prebacuje trenutni layout na prvi

PSLTSCALE - kontrolise skaliranje linija objekata prikazanih u paper space-u

Dvostrukim klikom na model koji zelimo da menjamo, mozemo pristupiti modeling space-u iz svakog layouta

PITANJE : 

Uz pomoc koje komande kreiramo i definisemo novi layout : 

1) PSETUPIN

2) LAYOUTWIZARD - tacan

3) PAGESETUP (ovaj odgovor nije tacan jer on ne kreira layout, samo ga menja)Slika Marta Minic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Marta Minic - četvrtak, 22. mart 2012, 17:25
 

Komanda: offset

Komanda offset se koristi u slucaju da zelimo da ponovimo zeljenu liniju u odredjenom pravcu, za odredjeno rastojanje. Komanda se koristi nakon iscrtavanja zeljene linije, pomeranjem kursora u zeljenom pravcu. Skracenica na tastaturi je slovo O.

 

Cemu sluzi komanda OFFSET?

 1. Za skaliranje duz zadatih osa
 2. Za ponavljanje u odredjenom pravcu
 3. Za rotiranje pri odredjenom uglu

 


Slika Nikola Jovanović
Одговор: Učimo AutoCAD
napisao/la Nikola Jovanović - četvrtak, 22. mart 2012, 17:07
 

Komanda LINE

Komanda Line je jedna od najosnovnijih komandi u AutoCAD-u i moze se smatrati jednom od najkoriscenijih komandi. Ovo je komanda koja se prva uci i koja se najlakse savlada. Koristi se pre svega za crtanje linija i osnovnih, jednostavnih oblika. Koristeci ovu komandu mogu se dobiti razni oblici. Ovoj komandi se moze pristupiti lako - klikom na Line Button na Draw Toolbar-u. Da biste dobili pravu liniju, treba pritisnuti dugme Shift. Tako cete dobiti pravilnu horizontalnu ili pravilnu vertikalnu liniju. 

 

Kako se zaustavlja komanda Line?

1. Pritiskom na Enter

2. Pritiskom na Shift

 

Tacan odgovor je pod 1.


Slika Milena Asanin
Odgovor: Одговор: Učimo AutoCAD
napisao/la Milena Asanin - petak, 23. mart 2012, 01:13
 

Opcija Add

Pomocu ove opcije mozemo da saberemo izmerene povrsine i da prikazemo njihovu ukupnu vrednost.Npr.ako hocemo da izracunamo ukupnu povrsinu obe prostorije: prvo pritiskom na taster A na tastaturi aktiviramo Add mode, pa onda pokazemo tacke na uglovima vece prostorije.Klikom na desni taster misa zavrsavamo merenje povrsine prve prostorije i tada na komandnoj liniji mozemo ocitati vrednost.I isto to ponovimo za izracunavanje povrsine druge prostorije i tek tada ce AutoCad prikazati, pored podataka o njenoj povrsini, i ukupan zbir izmerenih vrednosti (total area).Komanda se prekida klikom misa na desni tatser.

Slika Nemanja Dačić
Re: Odgovor: Одговор: Učimo AutoCAD
napisao/la Nemanja Dačić - petak, 23. mart 2012, 01:38
 

Opcija mirror nam služi za stvaranja indentične kopije tj. za reflektovanje selektovanog objekta ili dela crteža...Opcijom Mirror možemo lakše nacrtati simetrične oblike tako što nacrtamo polovinu a ostalu polovinu reflektujemo po osi..

    Kada izaberemo opciju mirror obeležimo neke od lininja levim klikom ili zaokružimo ceo crtež i potrvdimo.Posle toga izaberemo osu po kojoj ćemo postaviti reflektujući objekat rotacijom kopije i potvrdimo komandu. .

Da li se selektovani objekat i njegova kopija dobijena refleksijom  

a) rotira oko 1 tačke

b) rotira oko zamišljne prave

c) reflektuje paralelno u odnosu na neku izabranu pravu

tačan odgovor pod a..Objekat se rotira oko samo jedne tačke stvarajući indentičnu kopiju koju možemo oko te tačke postaviti u opsegu od 360 stepeni..
Slika Nemanja Dačić
Re: Odgovor: Одговор: Učimo AutoCAD
napisao/la Nemanja Dačić - petak, 23. mart 2012, 01:38
 

Opcija mirror nam služi za stvaranja indentične kopije tj. za reflektovanje selektovanog objekta ili dela crteža...Opcijom Mirror možemo lakše nacrtati simetrične oblike tako što nacrtamo polovinu a ostalu polovinu reflektujemo po osi..

    Kada izaberemo opciju mirror obeležimo neke od lininja levim klikom ili zaokružimo ceo crtež i potrvdimo.Posle toga izaberemo osu po kojoj ćemo postaviti reflektujući objekat rotacijom kopije i potvrdimo komandu. .

Da li se selektovani objekat i njegova kopija dobijena refleksijom  

a) rotira oko 1 tačke

b) rotira oko zamišljne prave

c) reflektuje paralelno u odnosu na neku izabranu pravu

tačan odgovor pod a..Objekat se rotira oko samo jedne tačke stvarajući indentičnu kopiju koju možemo oko te tačke postaviti u opsegu od 360 stepeni..
Slika Aleksandra Pavlovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Aleksandra Pavlovic - četvrtak, 22. mart 2012, 17:38
 

Kalkulator se aktivira klikom na njegovo dugme Quickcalc u standardnoj liniji sa alatkama,ukucavanjem Qc u komandnoj liniji ili precicom Ctrl+8.

U centralnom delu kalkulatora se nalazi numericka tastatura(Number pad) a ispod nje nalaze se tri linije :scientific,unitsconversion,variables.

Alatke u gornjoj liniji su: clear(za brisanje ekrana),clear history(za brisanje sadrzaja prozora sa prethodnim operacijama),paste value to command line(za umetanje sadrzaja ekrana u komandnu liniju).Sledece cetiri alatke koriste se za unosenje podataka sa ekrana u kalkulator graficki :get coordinates(sluzi za unosenje koordinata sa ekrana),distance between two points(sluzi za unosenje podataka koja je udaljenost izmedju dve tacke),angle of line defined by two points(zadaje se ugao linije prema x osi zadavanjem dve tacke na toj liniji),alatkom intersection of two lines defined by four points(zadaje se tacka preseka dve linije unosenjem cetiri tacke kojima su one odredjene).

Koja je precica na tastaturi za otvaranje kalkulatora?

1)Ctrl+3

2)Ctrl+A

3)Ctrl+8

Tacan odgovor je pod 3.
Slika Ena Takač
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Ena Takač - četvrtak, 22. mart 2012, 17:53
 

osnavna podešavanja u auto cad-u

pitanje:

koja je estenzija Auto Cad fajla za štampu iz programa autodesk design review:

a)dwg

b)dwf

c)dwt         Tačan odgovor je pod a.


Slika Ena Takač
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Ena Takač - četvrtak, 22. mart 2012, 17:55
 

i još ove...

Slika Nemanja Radojicic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Nemanja Radojicic - četvrtak, 22. mart 2012, 18:01
 

Komanda LAYER

Komanda Layer objedinjuje funkcije namenjene radu sa slojevima crteža. Možemo je pokrenuti iz Format menija izborom stavke Layer da bi nam zatim AutoCAD prikazao Dialog Box koji obuhvata sledeće funkcije:        

      New - Možemo odmah uočiti da se u okviru liste koja prikazuje nazive postojećih slojeva već nalazi jedan definisan Layer. To je tzv. nulti Layer koji AutoCAD automatski kreira u krenutku kada počnemo rad na novom crtežu. Za njega važe posebna pravila (nije moguća promena njegovog imena, niti ga možemo ukloniti iz liste) pa se u praksi izbegava crtanje elemenata koji bi pripadali nultom Layeru. Za tu namenu je predviđeno polje New. Njegovim izborom će se u u spisku imena pojaviti novi Layer podrazumevanog naziva "Layer1" ali odmah kao označen tj. spreman za unos novog, konkretnijeg imena. AutoCAD nema nikakvo ograničenje u pogledu broja Layer-a koje možemo kreirati pa je zato njihov broj uvek moguće prilagoditi potrebama.

     Current - Bez obzira što crtež može obuhvatati više Layer-a samo jedan može imati status aktivnog tj, Layer-a na kome se trenutno crta. Za određivanje aktivnog statusa potrebno je levim tasterom miša prvo naznačiti ime željenog Layer-a a potom kliknuti na polje Current.

     Delete - Primenom funkcije Delete možemo ukloniti suvišne Layer-e. Važno je imati na umu da je moguće obrisati samo one slojeve koji ne sadrže nijedan element crteža odnosno, sve dokle izabrani Layer na sebi nosi i najsitniji detalj AutoCAD će odbiti komandu za njegovo brisanje.

    ON/OFF - Da bi isključili neki Layer potrebno je levim tasterom miša kliknuti na simbol uključene sijalice (naravno u redu koji odgovara željenom Layer-u). Time sa simbolično sijalica gasi a praktično po zatvaranju Dialog Box-a klikom na OK ukida vidljivost elementima koji su nacrtani na tom sloju. Za njihov ponovni prikaz potrebno je vratiti se u komandu Layer i uključiti sijalicu tj. vratiti vidljivost.

    Freeze/Thaw - Kao alternativa isključivanju Layer-a može se primeniti tzv. zamrzavanje (Freeze). Za aktiviranje ove funkcije možemo levim tasterom miša kliknuti iznad simbola koji liči na sunce u punom sjaju. Tada će se njegov prikaz promeniti u pahuljicu a na prvi pogled postignuti efekat će biti isti kao i kod isključivanja - sve što je bilo nacrtano na tom Layer-u će nestati sa ekrana. Ipak postoji i suštinska razlika naime, pri isključivanju Layer-a svi podaci o elementima koji se nalaze na njemu ostaju u memoriji računara i mogu se brzo ponovo prikazati dok zamrzavanje Layer-a nalaže AutoCAD-u da podatke o elementima ukloni iz memorije i time rastereti računar i omogući brži rad. Za vraćanje vidljivosti potrebno je odmrznuti Layer pa će AutoCAD ponovo prikazati sve nacrtane elemente ali uz obaveznu regeneraciju crteža. Lock/Unlock - Jedan od parametara koji možemo kontrolisati kada su u pitanju Layer-i je njihovo "zaključavanje". Za to je predviđena kolona sa simbolom otključanog katanca koji se po odabiru pritiskom na levi taster miša menja u zaključan. To znači da će od tog trenutka biti onemogućene bilo kakve izmene elemenata koji se na njemu nalaze.Zaključani Layer-i su normalno vidljivi, možemo ih proglasiti za aktivne, čak im i docrtavati nove elemente ali će njihov odabir biti onemogućen a samim tim i primena većine komandi iz Modify grupe.

pitanje za test:

komanda layer objedinjuje funkcije u radu sa:

1. bojama crteža

2. slojevima crteža

3. linijama

4. šrafurom


Slika Nemanja Ristić
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Nemanja Ristić - četvrtak, 22. mart 2012, 18:54
 

MIRROR (MI)

Komanda Mirror nam omogućava da generišemo novi objekat kao sliku u ogledalu u odnosuna postojeći. Za to je potrebno prvo selektovati elemente koje želimo da preslikavamo a po potvrdi odabira odrediti pravac simetrale unosom koordinata njene početne i krajnje tačke.Već po izboru prve tačke AutoCAD nudi prikaz budućeg simetričnog objekta a pomeranjemiša je praćeno promenom njegovog položaja. Unosom druge tačke konačno se određuje pravac simetrije ali se novi elementi crteža ni tada neće pojaviti. AutoCAD pre toga zahtevada se odlučimo da li želimo ili ne brisanje osnovnog oblika odabranih elemenata i pri tomenudi podrazumevani odgovor No. Ukoliko nam ponuđeni izbor odgovara pritiskom na taster Enter završavamo komandu a ako želimo da se stari elementi uklone sa crteža i zadrže samosimetrični potrebno je pritisnuti taster Y na tastaturi i Enter pa će AutoCAD završiti komandu uz brisanje početnog oblika elemenata.

Prilikom korišćena komande MIRROR (MI) za dobijanje slike u ogledalu da li  je obavezno docrtavnje pomoćne prave  uz pomoć koje ćemo da napravimo sliku u ogledalu?

1.DA obavezno je docrtavanje prave

2.NE nije obavezno docrtavanje prave

Tačan odgovor je:DA

 


Slika Nevena Radanovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Nevena Radanovic - četvrtak, 22. mart 2012, 19:39
 

Set komandi u okviru Surface Modeling-a

Ovaj set komandi odnosi se ne rad na samoj površini objekta ili elementa, i predstavlja znatnu inovaciju u dosadašnjim mogućnostima Auto CAD-a. Budući da je u pitanju intervencija, neophodno je poznavanje pojedinih komandi, a neke od njih su patch, blend, offset, trim, extend. Naime, postoji tip površine - Procedural Surface, odnosno, ona na kojoj se vrši intervencija i ona je povezana sa geometrijom koja je definiše. Surface Modeling umnogome olakšava i pruža nesaglediv broj mogućnosti za oblikovanje 3D elemenata.

VAŽNO: NURBS Surfaces nisu asocijativne (niti imaju istoriju tokom rada), već postoje određene kontrole koje omogućavaju njihovo upotrebljavanje. SURFACE TAB pruža pristup alatima za modelovanje.

Surface Creation Tools

Postoje tri analitička tipa površinske obrade:

1. SURFPATCH - omogućava da se oblikuje otvoreni (ošupljen) objekat, zatvorenih ivica.

2. SURFBLEND - stvara kontinualni spoj između postojećih površi.

3. SURFNETWORK - ukoliko je potrebno kreirati površinu između krivih linija ili ivica drugih površina ili objekata. (Takođe se može selektovati i set krivih linija, koje ne moraju da budu međusobno povezane)

Surfoffset se koristi za kreiranje nove površine izdizanjem (raslojavanjem) već postojeće. Treba uključiti Surface Associativity kada se kreira površina, tako da sam proces intervencije iste može biti vođen geometrijom koja je definiše.

Surface Editing Tools

Surfillet predstavlja alatku za kreiranje ispune između dveju ivica površine.

Veoma značajna i moćna Surftrim tool koristi se za kreiranje kompleksnih ivica i prodora. VAŽNO: Komanda Untrim može da povrati prethodno trimovanu površinu.

Surfextend - koristi se za produžavanje površine tako što se selektuju ivice.

Surfsculpt - kreira objekte bazirane na zatvorenom volumenu više od dve površi koje su u preseku.

Opcija Autotrim se koristi ukoliko želimo da se naša površina automatski trimuje nakon projekcije.

Površina ili objekat se mogu konvertovati u NURBS Surface uz pomoć Convert to Nurbs tool. Kada se jednom konvertuje, gubi se svaka asocijativnost.

Koja komanda pripada grupi Surface Editing Tools:

1. surfblend

2. surfsculpt

3. surfoffset

Tačan odgovor je 3.

U Workspace-u treba izabrati opciju 3D modeling, gde će se pojaviti i Surface tab.

Ilustracije prikazuju: surfsculpt, patch, surfnetwork, autotrim.

Slika Tara Acimovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Tara Acimovic - četvrtak, 22. mart 2012, 18:24
 

Rastojanje (eng Distance)

 

Primenom komande Dist (Tools->Inquiry-> Distance)
dobija se podatak o rastojanju između dve izabrane
tačke
- Prvo se odredi položaj tačaka na krajevima željenog
pravca
- Radi što bolje preciznosti se preporučuje primena
nekog od Osnap kriterijuma kao što su izbor krajnjih
(ENDpoint) ili drugih karakterističnih tačaka na
elementima
-Izmerena veličina će biti prikazana na komandnoj liniji
(slika) a pored nje će se naći i podaci o rastojanjima
po sve tri koordinatne ose, kao i uglovima koje
pokazani pravac zaklapa u horizontalnoj i vertikalnoj
ravni

 

podatak o rastajanju izmedju dve tachke daje funkcija 

 

1. AREA

2.  Substrac

3. dist

Slika Milica Brankovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Milica Brankovic - četvrtak, 22. mart 2012, 18:28
 

Viewports (VPORTS)
Komanda omogućava da napravimo više prozora gledanja, koji može biti podešen da prikaže različite prikaze modela, u tilemode.
Da bi pristupili vport komandi moramo ukucati vports u okviru za dijalog ili selektovati Viewports pod View menu.
Ako koristimo meni View da bi aktivirali komandu, pojavljuje se dijalog. Da bismo promenuli konfiguraciju izaberemo Sample viewport tako što ćemo kliknuti na željeni viewport konfiguraciju levim tasterom miša i OK da bismo izašli iz okvira za dijalog.
Ako ukucamo vports u okviru za dijalog pojaviće se prozor sa odgovarajucim viewportovima: horizontalni, vertikalni, iznad, ispod, levo, desno...
Opcije:
Save - omogućava nam da sačuvamo trenutni pogled na projekat.
Restore - omogućava da vrati vport projekat koji smo predhodno sačuvali
Delete -briše sačuvane vportove projekte po imenu
Join - omogućava kombinovanje dva pogleda koja se graniče međusobno
? - indetifikuje projekat koji trenutno koristimo po imenu i broju
Single - izmene unazad
2,3,4 - omogućava vam da izaberete broj vportova koji su prikazani

Da li viewport može da prikaže 3d modele:
a) da
b) ne
tačan odgovor je pod a)

 
Slika Jovana Prodanovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Jovana Prodanovic - četvrtak, 22. mart 2012, 18:26
 

Komanda: ORTHO

Komanda Ortho povlaci liniju pod pravim uglom, u opcijama command kucamo skracenicu or + enter, dolaizmo do komande Enter mode [off/on], biramo opciju on da bi ukljucili komandu

Pitanje:

Koja je skracenica za opciju ORTHO?

1. F8

2. F6 

Tacan odgovor: 1


Slika Jelena Tesic
Odgovor: Učimo AutoCAD
napisao/la Jelena Tesic - četvrtak, 22. mart 2012, 18:44
 

Komanda RULESURF

Radi se o komandi pomocu koje dobijamo pravoizvodne povrsi u Autocad-u. 

Ova komanda se radi tako sto se prvo nactaju 2 linije , izlomljene , jednu proizvoljno a drugu crtamo na odredjenom odstojanju uspomoc opcije offset. (sl.1)

Potom kliknemo na jednu od te dve linije (ivice), zatim kliknemo na desni klik, opcija properties , tu podesavamo ELEVATION , podesavamo elevetaion na 5"(sl.2) , i kako to podesimo, tako se izabrana linija pomera po zadatoj komandi. I onda kucamo RULESURF , i kliknemo na jednu i na drugu liniju i potom ENTER. I tako dobijamo linije koje na jednakim rastojanjima u prirodi, spajaju ove dve ivice ( linije) (sl.3)

 

Takodje ovom komandom mozemo napraviti i krivu pravozivodnu povrs, zamenom polaznih tacaka ovih linija koje spajaju ove dve ivice. (sl.4)

Kmanda RULESURF omogucava :

a) formiranja 3D modela, pravoizvodnih povrsi

b) formiranje nekog oblika nepravilno rasporedjenih spojnih linija 

c) formiranje 2d prikaza pravozivodnih povrsi

Tacan odgovor je pod a).

 

Slika Milica Marinkovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Milica Marinkovic - četvrtak, 22. mart 2012, 19:06
 

Absolute and Relative coordinates and Relative polar coordinates

 

pitanje:

koji znak treba ukucati u prozoru command ispred koordinata da bi one bile relativne?

 

1.#

2.&

3.@
Slika Aleksandra Ognjanov
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Aleksandra Ognjanov - četvrtak, 22. mart 2012, 19:04
 

purge komanda

 1.Application menu  Drawing Utilites Purge

komanda purge jasno sluzi da obrise sve imenovane delove crteza koji su beskorisni.(prazan text box npr).komanda purge takodje sluzi i da smanji velicinu crteza upravo brisanjem nepotrebnih jedinica

2.da li ova komanda moze da iskorisceni deo crteza?

a.to nije moguce

b.da 

c.da,ako selektujemo purge all


tacan odgovor pod a.

Slika Milica Petrovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Milica Petrovic - četvrtak, 22. mart 2012, 19:11
 

**Postavljam opet zato sto nisam videla da ima opcija copy..pa sam htela ipak jos jednom da proverim,ali predhodni post ne moze da se obrise

 

opcija : UNION

ova opcija se koristi za spajanje vise objekata u jedan. selektujete objekte koje zelite da spojite i kliknete enter.


Pitanje: Da li ova alatka moze da se koristi za spajanje povrsina?

a) da

b) ne

Slika Milica Radeč
Одговор: Učimo AutoCAD
napisao/la Milica Radeč - četvrtak, 22. mart 2012, 19:15
 

Komanda REVSURF

Komanda REVSURF kreira 3D površi na taj način što rotira putanju oko izabrane ose. Ovakve površi AutoCad naziva surface of revolution. Sintaksa za ovu komandu je:

1) Select path curve:  [1]  (slika 1)

2) Select axis of revolution:  [2] (slika 2)

3) Start angle <0>: [Enter]   (slika 3)

4) Included angle (+=ccw, - =ccw) <Full circle>: [Enter]  (slika 4)

 

* Putanje (path curve) mogu da budu linije (line), lukovi (arc), kružnice (circle), 2D ili 3D poli-linije (polyline). One se rotiraju oko specifične ose da bi definisale površ. Slika 5. je 2D pogled na kreiranu 3D površ.

Pitanje: Da li komanda REVSURF deluje na površ od linija,kružnica i lukova ako te putanje nisu spojene?

Odgovor: Komanda ne deluje, jer putanje moraju biti spojene čineći površ kako bi ista mogla da se okreće oko svoje ose dobijajući 2D ili 3D izled.

 


Slika Borislava Ivankovic
Re: Одговор: Učimo AutoCAD
napisao/la Borislava Ivankovic - četvrtak, 22. mart 2012, 19:50
 

TORUS

Torus, je 3D objekat koji se crta tako sto prvo izaberemo pocetnu tacku, u kojoj ce biti postabljen centar tog torusa, zatim unesemo vrednost npr. 5, koja ce prestavljati veci poluprecnik naseg torusa, a onda ukucamo vrednost manjeg poluprecnika cevi npr. 3.

Tako dobijamo jedan od 3D objekata.

Kada to zavrsimo mozemo da ga predstavimo kao realan objekat, komandom shademode, izaberemo realistic. 

PITANJE

Da li ce torus imati rupu u sredini ako je precnik cevi veci od precnika torusa?

1/ DA

2/ NE

tacan odgovor je NE.Slika Petar Ječmenica
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Petar Ječmenica - četvrtak, 22. mart 2012, 19:32
 

komanda SKETCH
- omogucava nam simulaciju slobodnorucnog skiciranja

- neke od precica vezanih za ovu komandu su:
C (connect) - u krajnjoj tacki ponovo zapocinje ovu komandu

E (erase) - brise sve privremene linije

P - podize, odnosno spusta olovku za skiciranje

R (record) - snima privremene linije i ostaje u opciji sketch

. - crta liniju do tacke u kojoj se trenutno nalazi

pitanje?
koja je precica za cuvanje privremenih linija i napustanje komande sketch?

1. X

2 Q
(tacan odgovor je pod 1.)

Slika Aleksandar Stamenkovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Aleksandar Stamenkovic - četvrtak, 22. mart 2012, 19:34
 

Команда: Continue dimension

ствара коту која почиње као наставак претходно створеное  коте..

аутоматски наставља стварајући додатну коту са последње линеарне или  угаоне  постојеће коте, или од било које изабране коте. котне линије се поравнавајуаутоматски..

Да бисте приступили команди Continue dimension :
изаберите Continue у менију dimension,
ИЛИ
укуцајте :dimcont или dco, на командној линији..

 

комaнду можемо активирати тако што куцамо:

1. DCO

2. ДЦО

3.COD

(odgovor je pod 1.)Slika Isidora Milovic
Odgovor: Učimo AutoCAD
napisao/la Isidora Milovic - četvrtak, 22. mart 2012, 19:37
 

Komanda DIMALIGNED

 

Ova komanda generiše kotni blok čija je glavna kotna linija uvek paralelna sa objektom koji se kotira. Koristi se za kotitanje kosih duži.

Meni     Dimension - Aligned

Paleta   Dimension

 

Pitanje:

Kako glasi shortcut za ovu komandu?

 1. DIM
 2. DMA
 3. DAL

Tačan odgovor: 3. DALimam najbolju profil sliku!!!
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Stefan Bandur - četvrtak, 22. mart 2012, 19:40
 

Komanda UNDO (U)

Ovu komandu koristimo kada smo napravili gresku ili kada zelimo da ispravimo poslednju komandu koju smo koristili. Na primeru na slikama sam koristio opciju UNDO da bih se vratio korak nazad pri crtanju linija u autocad-u.

Pitanje:

Kada upotrebimo opciju UNDO tada se:

1) Brise veci deo odradjenih komandi u AutoCadu

2) Vraca se za jednu komandu unazad (Tacan odgovor)

3) Ponistavaju se sve komande do tada upotrebljeneJa :D
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Predrag Stanojevic - četvrtak, 22. mart 2012, 19:40
 

A)Komanda EXPLODE
Uz pomoc komande Explode mozemo poliliniju ili neki drugi slozeni element crteza pretvoriti u skup prostih objekata odnosno obicnih linija. Pokrecemo je izborom iz Modifymenija i po selekciji polilinije koji zelimo da "eksplodiramo" AutoCAD ce bez vidljivih promena na ekranu u buducem radu sve njene segmente tretirati kao obicne elemente,koje mozemo pojedinacno brisati, pomerati itd.Pri "eksplodiranju" polilinija koje su imale definisan faktor sirine je u tome sto se njihovim pretvaranjem u proste linije ta karakteristika gubi.
 
komanda>select objects>enter
 
iz zadnje slike se vidi da objekti mogu da se rastave u delove bez problema
 
B)Da li komandom EXPLODE mozemo rastaviti srafuru u pojedinacne elemente
  1)da (tacan odgovor)
  2)ne
 
 

 
Slika Marijana Milanovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Marijana Milanovic - četvrtak, 22. mart 2012, 19:49
 

A) Komanda GRID

Da bi se povecala brzina i efikasnost crtanja, moze se prebaciti u pravougaonu mrezu (grid). Moze se kontrolisati rastojanje, ugao i pozicija unutar grida.

Grid je pravougaoni patern tacaka ili linija koji se prosiruje preko polja za koje korisnik oznaci da je u okviru granice grida. Koriscenje grida je je slicno postavljanju jednog papira iscrtanog mrezama ispod crteza. Grid pomaze da se urede objekti i vizualizuje rastojanje izmedju njih. 

Snap mode ogranicava pokret do intervala koji su definisani od strane korisnika. Kada je Snap mode ukljucen, mis se prebacuje na nividljivi pravougaoni grid. estricts the movement of the crosshairs to intervals that you define. Snap je koristan kada se oznacavaju precizne tacke sa bilo tastaturom ili misem.

Grid mode i Snap mode su nezavisni ali su cesto ukljuceni istovremeno zajedno.

B) Kako se ukljucuje opcija Grid?

1) pritiskom dugme F7

2) pritiskom dugme F8

3) pritiskom dugme F9

Tacan odgovor je pod 1)


Slika Maja Vasilev
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Maja Vasilev - četvrtak, 22. mart 2012, 20:10
 

Obrazovanje tehničkog crteža - Kreiranje osnovnih prikaza

Komanda: Base View

 

 

Kada napravimo neki 3D model, često je potrebno da izdvojimo neke njegove prikaze s ciljem obrazovanja tehničkog crteža (tehničke dokumentacije).

Najpre je potrebno otvoriti  Layout klikom na ikonicu Quick View Layouts (Ispod komandne linije, pored tastera "MODEL"), nakon čega možemo  izabrati Layout1.

 

*Format papira je moguće menjati (Page Setup Menager), a takođe je moguće i ubaciti Title Block i novi Viewport, mada to nije suštinski bitno za objašnjenje same komande Base View.

 

 

Proces kreiranja prikaza počinje klikom na komandu  Base View. Komanda se nalazi na kartici Annotate u liniji menija i Ribbon panelu Drawing Views.

Prvi prikaz crteža (modela) koji postavimo u Layout, je osnovni prikaz. Postavimo ga na željeno mesto na listu (jednostruki levi klik). Pre nego što potvrdimo tasterom Enter, u padajućem meniju koji se automatski otvara,  možemo birati orjentaciju osnovnog prikaza, tj. odakle želimo najpre da posmatramo naš model  (Orientation - Bottom, Left, Right, Front), stil (Style - wireframe, wireframe with hidden edges, shaded ili shaded with hidden edges), veličinu (ukucamo odgovarajući scale faktor), možemo birati vidljivost prikaza (Visibility), ali nam je ostavljena mogućnost i da opcijom Move pomerimo prikaz, ukoliko nismo zadovoljni prvobitnim pozicioniranjem na listu. Kada sve podesimo kako nam odgovara potvrdimo tasterom Enter. Nakon pozicioniranja osnovnog prikaza, program po difoltu, daje mogućnost za postavljanje ostalih prikaza (pozicije biramo pomeranjem kursora levo-desno, gore-dole ili u nekom drugom željenom pravcu). Prikazi koje postavljamo tačno iznad, ispod, levo ili desno od osnovnog, ravnaju se sa istim, što nam predstavlja olakšavajuću okolnost, a i doprinosi vizuelnom efektu i boljem sagledavanju našeg crteža.

 

 

Pitanje:

Na kojoj kartici se, u liniji menija, u Auto CADu (3D Modeling), nalazi komanda Base View:

1) Home

2) Surface

3) Annotate

4) Insert

 

Odgovor je 3)
Slika Vukan Zunić
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Vukan Zunić - četvrtak, 22. mart 2012, 20:12
 

BACKGROUND

Postoje opcije za promenu radne pozadine u kojoj radimo. idemo na komandu background (kucamo tu rec i odmah se ona pojavljuje) . U pocetnoj verziji je namestena SOLID pozadina sa jednom bojom, koja moze da se menja. Zatim postoji opcija GRADIENT backgroun, gde dobijamo pozadinu sa prelazom od dve boje, ili tri. Takodje postoji mogucnost biranja boja. moze i SLIKA da se izabere kao radna pozadina, isto tako SUN & SKY gde moze da se podesi boja neba, takodje geografksa zona i lokacija...

pitanje

koja je vrsta backgrounda inace podesena kada aktiviramo autocad?

1. Solid

2. Gradient

3.Sun & Sky

odgovor je SOLID


Slika Strahinja Simic
Odgovor: Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Strahinja Simic - četvrtak, 22. mart 2012, 21:14
 
Kotiranje (DIMENSIONS)

Linear Dimensionpostavlja kotne linije paralelno sa osama koordinatnog sistema u kome se crtež realizuje. Kotiranje se vrši tako što se najpre odabere ova komanda, zatim desni pritisak na referentnu tačku početka kote, a zatim na referentnu tačku kraja kote (pick points).

Aligned Dimensionfunkcioniše na isti način kao i Linear Dimension, s tom razlikom što postavlja kotne linije (nezavisno od koordinatnog sistema) paralelno sa pravom koja je definisana referentnim tačkama (pick points).
 
Radius Dimension- služi za kotiranje poluprečnika kružnice. Funkcioniše tako što se najpre odabere komanda Radius Dimension, a zatim se pritiskom na kružnicu automatski pojavljuje kotna linija, koja se sledećim levim pritiskom treba pozicionirati na željeno mesto.

Diameter Dimension funkcioniše na isti način kao i Radius Dimension ,s tim što u ovom slučaju kotira prečnik kružnice.
 
Angular Dimension služi za kotiranje uglova. Funkcioniše tako što se najpre odabere komanda Angular Dimension, zatim se pritisne na jedan krak ugla, a zatim i na drugi krak ugla koga merite.

Quick Dimensionvrši kotiranje objekta samo pritiskom na njega i pozicioniranjem kotne linije, bez potrebe da se kotiraju početna i krajnja račka. Najpre se odabere ova komanda, zatim se pritisne na objekat koji se želi da se iskotira i trećim pritiskom se definiše pozicija kote. Po default-u to je Linear Dimension za linijske objekte i Radius Dimension za kružne.
 
Baseline Dimension- vrši kotiranje uvek od početne tačke prethodne kote, koliko god je potrebno.

Continue Dimensionsluži za nastavljanje kotne linije u odnosu na početnu kotu, tako što krajnju pikiranu tačku prethodne kote, smatra početnom pikiranom tačkom naredne kote.

Koja komanda od navedenih sluzi za kotiranje poluprecnika?

1.Linear Dimension
2.Diameter Dimension
3.Radius Dimension

Tacan odgovor pod 3 - Radius Dimension


Slika Branko Stefanovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Branko Stefanovic - četvrtak, 22. mart 2012, 20:10
 

Ucima AutoCAD

Komanda: Viewing Styles

U AutoCAD 2012 prevenstveni viewing style je "2D wireframe" gde se vide samo line kada gledama objekat iz nekog ugla odozgo i tekso se razlikuju vertikalni elementi od horizontalnih. (Slika 1)

 

Da bih smo ovo promenuli, idemo na opicuju "View" i onda izaberemo opciju "Viewing Styles" kao sto prikazuje Slika 2.

 

Medju ponudjenih su: 

 1. 2D Wireframe
 2. Wireframe
 3. Hidden
 4. Realistic
 5. Conceptual
 6. Shaded
 7. Shaded with Edges
 8. Shades of Gray
 9. Sketchy
 10. X-Ray

U Slikama 3, 4 i 5 imamo prikaze "X-Ray", "Conceptual" i "Realistic". Time dobijamo drugacije vizuelne efkte.


A sledeca stvar u ovoj opciji je mogucnost kombinovanje viewing style-ove. Ovo se opet pronalazi pod opciji "Viewing Styles" (Slike 6 i 7) i naziva se "Viewing Style Manager...". Slika 7 prikazuje toolbar koji nam izadje kada udjemo u "Viewing Style Manager".


Ovde je lako odrediti koje Viewing Style-ove zelimo da kombinujemo sa jedne od 2 opcije sa "REALISTIC" ili sa "GOOCH", za neke vrste Viewing Style-ove neke opciji u Viewing Style Manager-u su nemoguce upotrebiti. Slika 8 prikazuje jednu vrstu kombinacije; SKETCHY+REALISTIC. Zuti kvadrat u slici prikazuje prvenstveni viewing style izabran (sketchy) a u crvenom kvadratu pod "Face Settings" izabrali smo "Face style" kao "realistic" i sa desne strane Viewing Style Managera imamo prikaze te kombinacije. Osim moguce kombinacije tih style-ova, ovaj Manager nam isto daje opciju da odredimo "Settings" ostala dela mogucih view-ova. Primeri: EDGE SETTINGS, LIGHTING, i ENVIRONMENT SETTINGS.


Pitanje: 

Da li je moguce kreairati nove "style-ove"?

1. DA

2. NE


Tacan odgovor: Pod 1: DASlika Jelena Simić
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Jelena Simić - četvrtak, 22. mart 2012, 20:40
 

Panel Clipping:

 • Create Clipping Boundary: Pravi masku preko objekta kako bismo radili samo na određenom delu slike.
 • Remove Clipping: Uklanja masku sa slike.

Create Clipping Boundary:

 1. Selektujte sliku na kojoj želite da napravite masku.
 2. Kliknite na Create Clipping boundary na Ribbon-u i zatim Specify clipping boundary or select invert option: 

[Select polyline/Polygonal/Rectangular/Invert clip]<Rectangular>:

Program zahteva da napravite masku preko slike. Po Default-u je selektovana pravougaona maska (Rectangular).

Pored pravougaone maske postoje i druge mogućnosti:

 • Select polyline: Selektujte zatvorenu poliliniju koju ste napravili da vam bude maska.
 • Polygonal: Program vam daje mogućnost da crtate poliliniju koja predstavlja masku, ako već to niste uradili unapred.
 • Rectangular: Pravougaona maska.
 • Invert clip: Ako već postoji maska, ova opcija služi da se pomoću nje napravi negativ (da ono što je vidljivo postane nevidljivo)

Da biste uradili Invert clip, ne morate da pokrećete komandu sa Ribbon-a, samo kliknite na sliku i videćete plavu strelicu koja ima ulogu da uradi Invert. Strelica će ostati tu i kada uradite Invert kako biste se vratili u prethodno stanje.               

Pitanje 1:

Da li pomoću opcije Rectangular možemo crtati poliliniju?

 1. da
 2. ne

Pitanje 2:

Da li Invert clip komandu moramo pokrenuti sa Ribbon-a?

 1. da
 2. ne

Slika Aleksa Sutic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Aleksa Sutic - četvrtak, 22. mart 2012, 20:09
 

Opcija Polyline Edit/Join (PE)

Koristimo je kada zelimo da dve zasebno iscrtane linije pretvorimo u jednu, u poliliniju.

Prvo sam pokazao da su ovo dve odvojene linije selektovanjem samo jedne, a zatim koriscenjem opcije PE, zatim biranjem opcije Join od svih mogucih ponudjenih podopcija imam mogucnost da selektujem dve ili vise linija koje zelim da spojim u jednu. Selektovanjem ove dve zasebne linije a zatim i potvrdjivanjem komande pritiskom na taster Enter dobijamo jednu poliliniju. Linije koje se spajaju u poliliniju moraju da se presecaju ili da se dodiruju da bi program mogao da ih poveze nakon koriscenja opcija PE zatim opcije JOIN...

Pitanje:

U slucaju koriscenja opcije Polyline Edit a zatim podopcije Join imamo mogucnost da: 

1) Spojimo dve linije koje se dodiruju u nekoj tacki u jednu poliliniju (tacan)

2) Spojimo dve linije koje se uopste ne dodiruju u jednu poliliniju 

3) Spojimo dve linije samo ako se seku pod uglom od 30°
Slika Nemanja Jovicic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Nemanja Jovicic - četvrtak, 22. mart 2012, 21:07
 

Koliko sam uspeo da primetim nijedan kolega nije naveo jednu opciju/komandu za koju smatram da je veoma korisna…

 

POLAR:

Ovu komanda nam omogucava da ACad snap-uje (“hvata”) linije pod odredjenim uglom i zadrzava zadati pravac I ugao pod kojim se linija/polilinija crta.

 

Polar koristimo kada zelimo da crtamo aksonometrije, perspektive, ili kada jednostavno imamo osnove ili preseke kod kojih nisu sve linije ortogonalne.

Opcija Polar nalazi se u donjem delu ACad interface-a, pored ostalih slicnih komandi (Snap, Grid, Ortho, Otrack, Osnap…itd.).

 

Levim klikom misa ili klikom na F10 je aktiviramo, dok desnim klikom na ikonicu i odabirom “Settings” otvaramo prozor u kojem mozemo podesiti ugao koji zelimo da program “hvata”.

Program sam nudi odredjene uobicajene uglove, poput- 30, 45, 60, 90…ali mi mozemo, ukoliko nam je potrebno, da unesemo zeljeni ugao aktiviranjem opcije “Additional angles” i unosenjem zeljenog ugla u prozor ispod opcije.

 

Pitanje:

 

Ukoliko zelimo da, u nasem radu, cesto koristimo uglove od 30-45-60-90 stepeni koji nam je najprakticniji ugao koji Polar treba da “hvata” ?

 

 1. 5 stepeni
 2. 15 stepeni
 3. 20 stepeni

 (tacan odgovor je pod b)Slika Petar Ječmenica
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Petar Ječmenica - četvrtak, 22. mart 2012, 20:20
 

komanda SKETCH - omogucava nam simulaciju slobodnorucnog skiciranja

- neke od precica vezanih za ovu komandu su: C (connect) - u krajnjoj tacki ponovo zapocinje ovu komandu

E (erase) - brise sve privremene linije

P - podize, odnosno spusta olovku za skiciranje

R (record) - snima privremene linije i ostaje u opciji sketch

. - crta liniju do tacke u kojoj se trenutno nalazi

pitanje? koja je precica za cuvanje privremenih linija i napustanje komande sketch?

1. X

2 Q (tacan odgovor je pod 1.)

 Slika Irena Veljovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Irena Veljovic - četvrtak, 22. mart 2012, 22:03
 

komanda Diameter Dimension

Ova komanda racuna dimenziju precnika kruga ili luka kroz njegov centar

Startovanje komande: Ribbon > Home tab > Annotation panel > Diameter tool button ; Selektujemo krug ili luk i selektujemo lokaciju te dimenzije koju zelimo da izracunamo i komanda ce se izvrsiti.

 

Pitanje: Skracenica za komandu Dimension Diameter je?

a)ddi (tacan odgovor)

b)dimdi
Slika tijana radojicic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la tijana radojicic - četvrtak, 22. mart 2012, 20:37
 

Kao odgovor na ovu temu, izabrala sam "WEDGE" tool. Ova komanda kreira prizmu sa 5 ravni od kojih je jedna kosa i prizma i 2 kose prave. Wedge se korisiti na slican nacin kao sto se koristi BOX. Kada je WEDGE izabrana, da je kreiramo, kao kod BOX-a, izaberemo pocetnu tacku osnove i zavrsnu tacku koja se vuce po diagonali zeljene osnove od pocetne tacke. (slika1)

Kad su izabrane te dve tacke, sledeci postupak je odredjivanje visinu WEDGE-a. Kao kod BOX-a samo se dize "mis" u na gore u odnosu na osnovu. Za razliku od BOX-a, iz samo 2 coska osnove ce se pojaviti vertikalne prave. Kao NA slici 2. I kao sto slika 2 prikazuje, jedna od ta 2 temena je pocetna izabrane osnove.

 

Pitanje:

Koja je skracenica za WEDGE za commad list-u?

1.W

2.WE

3.WED

4.WEDG

 

Tacan odgovor je pod 3


Slika Rada Maslesa
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Rada Maslesa - četvrtak, 22. mart 2012, 20:58
 

Command Window 

Command Window je prostor gde se unose komande, čitaju zahtevi koje program ima pri korišćenju komandi. Danas ne morate direktno dole da unosite komande jer postoji Dynamic Input(F12) koji vam omogućava da unosite komandu odmah pored kursora dok crtate. Razlog zašto se još uvek koristi ovaj prostor na crtežu je: većina komandi vam daje neke rezultate dok čitate iz ovog prostora (rastojanja, površine, zapremine, obime...), većina komandi ima više parametara koje morate ili možete da selektujete pri korišćenju komande. Najbolji način da naučite AutoCAD je da pratite šta vam program govori preko command linije. Kartica za poseban prozor komandne linije je F12, njime se pali i gasi Dynamic Input.

Pitanje:

Koja je prečica na tastaturi za Dynamic Input?

 1. F9
 2. F11
 3. F12

Slika Milica Naumovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Milica Naumovic - četvrtak, 22. mart 2012, 20:48
 
Komanda - MIRROR 
kod komande miror imamo mogucnost da kao u ogledalu prekopiramo ili prenesemo izabrani objekat u odnosu na osu koju sami postavljamo. 
Prvi korak : kliknemo na ikonicu MIRROR ili u komandnoj tabli kucamo isto, ako kucamo, nakon imena komande pritisnemo enter. Tada nam se u komandnoj tabli trazi da selektujemo objekat na kome zelimo da se izvrsi komanda. Moguce je klikom selektovati vise predmeta ili jednostavnim prevlacenjem preko bilo kog segmenta rada koji zelimo.
DRrugi korak : Nakon selektovanja objekta, u komandnoj tabli trazi se da odredimo osu u odnosu na koju ce se objekat prekopirati. To radimo tako sto pomeranjem misa odredimo gde hocemo da nam bude osa, zatim kliknemo  na to mesto i povlacimo kursor na dole ili gore kako bi nacrtali osu. U svakom slucaju, objekat ce se translirati upravno na osu gde god hocemo, tj gde postavimo krajnju tacku ose.
Treci korak : nakon pravljenja ose, i zeljene pozicije prekopiranog objekta stisnemo enter nakon cega ce se u komandnoj tabli pojaviti pitanje da li zelimo da se pocetni objekat obrise nakon translacije ili zelimo da ga zadrzimo, pritiskom na tipku Y ili N ostvarujemo zeljeni efekat. nakon toga, objekat ce se u potpunosti translirati i komanda je izvrsena uspesno.
Slika Petar Veselinović
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Petar Veselinović - četvrtak, 22. mart 2012, 21:24
 

Komanda: UNION 
- nalazi se u padajucem meniju 'solid'

- skracenica za ovu komandu je UNI

- koristi se za spajanje dva ili vise objekta u jedan

primer komande: napravite dva (ili vise) objekta; ako oni cine zatvorenu strukturu, komandom union spojicemo ih i dobiti jedan objekat, koji izgleda kao prethodno napravljni, bez presecnice i kasnije se moze obradjivati kao jedan.

- pitanje:
 koja komanda daje rezultat suprotan komandi union?
a) intersect
b) subtract
c) explode

tacan odgovor je pod b, subtract 


Slika Milica Naumovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Milica Naumovic - četvrtak, 22. mart 2012, 23:13
 

pitanje za test:

da li mozemo da zadrzimo postojeci pocetni objekat ili skup objekata?

a/da

b/ne

c/mozda,

odgovor je a/da

Slika Rastko Krstic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Rastko Krstic - četvrtak, 22. mart 2012, 23:15
 

Komanda - SUBTRACT

To je komanda koja sluzi za presecanje dva 3D objekta bilo koje vrste.

Nakon formiranje  3D objekata, bilo kojeg oblika, podrazumeva se to da objekti moraju da se seku, da bi doslo do presecanja,

1) kucanjem komande SUBTRACT, potvrdjuje se tasterom ENTER,

2) zatim se oznacava veci objekat i potvrdjuje sa ENTER,

3) a zatim manji objekat i komanda se takodje zavrsava sa tasterom ENTER, nakon cega se dobija zeljeni presek ta dva objekta

Pitanje : Da li postoji skracenica za komandu SUBTRACT?

1) Ne postoji

2) Postoji, a skracenica je SUBT

Tacan odgovor je pod 2.Slika Ana Jovanovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Ana Jovanovic - četvrtak, 22. mart 2012, 20:59
 

Komanda: LEADER (LE)

Komanda je jako znacajna, sluzi da na datom crtezu upisemo neku oznaku, napomenu, oznacimo elemente... 

Potrebno je pokrenuti komandu: LE

zatim oznaciti prvu i drugu tacku pruzanja linije koja ce voditi do teksta

zatim oznaciti polozaj teksta i njegovu velicinu

(posle svakog unosa enter)


Pitanje: Da li je moguce nakon izvrsene komande menjati tekst ili duzinu pomocne linije?

a) DA 

b) Ne

tacan odgovor: NE

Slika Nikola Stepanovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Nikola Stepanovic - četvrtak, 22. mart 2012, 21:00
 

1. Komanda HETCH sluzi da odredjenim delovima crteza damo odgovarajuci karakter. Hetch stavljamo kada imamo zid u preseku, da predstavimo armaturu, hetch mozemo staviti kako bismo prikazali plocice u enterijeru, a postoji i hetch koji predstavlja sljunak i slicno. Pre nego sto stavimo hetch prvo moramo da oznacimo povrsinu koju zelimo da "obojimo". Takodje, postoji i opcija da biramo ugao pod kojim ce linije biti ili njihovu gustinu.

2. Koji je shortcut za komandu hetch?

a) he

b) h+enter


Slika Miloš Bešević
Odgovor: Učimo AutoCAD
napisao/la Miloš Bešević - četvrtak, 22. mart 2012, 21:10
 

Komandu Mirror koristimo da bismo napravili sliku objekta kao u ogledalu , kako bi objekat bolje sagledali.Prvo sto treba da uradimo je da izaberemo komandu MIRROR i nakon toga da selektujemo objekat.Nakon toga pritiskom na taster enter mozemo da postavimo obrnutu sliku objekta na poziciju koja nama odogovara.
Pitanje: da li nas program na kraju ove funkcije pita da li zelimo da obrisemo prvobitan oblik:
a) DA
b)NE
Tacan odgovor je DA 

 


Slika Borko Markovic
Re: Odgovor: Učimo AutoCAD
napisao/la Borko Markovic - četvrtak, 22. mart 2012, 23:37
 

3D SOLID OBJECTS

Crtanje (modelovanje) 3D solid- oblika često se bazira na crtanju nekog osnovnog geometrijskog oblika, a kasnije njegovim editovanjem moze se dobiti željeni oblik. 3D solid može biti i rezultat komande extrude na 2d obliku.. U Auto Cadu se može kreirati nekoliko osnovnih 3d oblika poznatih pod nazivom- 3d solid primitives. Kombinovanjem primitiva stvaraju se složeniji oblici. Npr,mogu se koristiti alatke union,subtract i slično.

Pitanje: 

U osnovne 3d oblike (primitives) ne spada:

1.Box

2:Cone

3.Cylinder

4.Sphere

5.Wedge

6.Pyramyd

7.Torus

8.Plane

Tačan odgovor je plane.
Slika Mihajlo Zikic
Odgovor: Učimo AutoCAD
napisao/la Mihajlo Zikic - četvrtak, 22. mart 2012, 21:16
 

Komanda LINE

Ovu komandu pozivamo pritiskom na dugme L

Kada pritisnemo dato dugme, moramo da odredimo pocetak, pa zatim kraj linije. Kada odredimo pocetak, program nam daje obavestenje o uglu i duzini linije.

Vote:
Po default-u, ugao pod kojim cemo da nacrtamo liniju se izrazava u:
1) stepenima - °
2) radijanima - rad
3) minutima - '
4) sekundama - "

tacan odgovor je pod 1 - stepenima. 


Slika Sandra Valgoni
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Sandra Valgoni - četvrtak, 22. mart 2012, 21:29
 

Crtanje tabela u AutoCAD-u:

Komandna linija: Table

Tabela je objekat koji sadrzi podatke u redovima i kolonama. Prvo sto kreiramo je prazna tabela a zatim dodajemo sadrzaj.

1. Draw table

2. U insert table dijalogu izaberemo stil tabele koju pravimo

3. Izaberemo nacin ubacivanja (mesto ubacivanja i prozor u koji tabela treba da se uklopi)

4. Podesimo broj kolona i njihovu sirinu

5.Podesimo broj redova i visinu redova

 

Pitanje: Dok menjamo sirinu kolone, da bi sirina tabele ostala nepromenljiva drzimo komandu:

1. Shift

2. CTRL

3. ALT

Tacan odgovor : CTRL

 

 

 

Slika Luka Rajkovic
Odgovor: Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Luka Rajkovic - četvrtak, 22. mart 2012, 21:49
 

Komanda EXTEND

Skracenica za ovu komandu je EX,ova komanda nam sluzi za produzenje linija do odredjene granice.

EX,enter,selektujemo i linije koje zelimo da produzimo kao i one linije koje zelimo da predstavljaju granice do kojih ce one ici.Kada to selektujemo ide enter opet pa klik na sve sto zelimo da produzimo.

Ova opcija je korisna radi bolje preciznosti i brzeg rada koje dovodi do skracenog postupka produzetaka linija.

Pitanje:

Kako smo sigurni u situaciji gde imamo granice sa leve i sa desne strane koje su selektovane na koju stranu ce se linije uputiti tj do koje granice ce one otici nakon klika?

1.Tako sto cemo kliknuti na desnu,odnosno levu polovinu linije

2.Tako sto cemo kliknuti na jednu od granica koju zelimo

resenje je pod 1


Slika Nevena Veličković
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Nevena Veličković - četvrtak, 22. mart 2012, 21:26
 

Komanda LOFT

Komanda Loft koristi se za 3D zapreminsko modelovanje tako sto npr. od posebno nacrtane osnove/baze piramide i njenog vrha (tacke) koriscenjem opcije loft mi dobijamo cetvorostranu piramidu, bez potrebe koriscenja drugih opcija. Taj primer se vidi i na uglednoj slici. Ovde je dat primer sa piramidom, a moze se primeniti i na ostalim 3D modelima.

 

Pitanje na testu:

Da li koriscenjem opcije LOFT mozemo dobtiti 3D zapreminska tela?

1) Da
2) Ne

Tacan odgovor je pod 1) Da. 


Slika Natasa Petrovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Natasa Petrovic - četvrtak, 22. mart 2012, 21:41
 

Komanda PEDIT

Ova komanda pruža mogućnost izmena poligonalnih elemenata, ali na nivou koji omogućava da se posebno manipuliše svakim od njenih segmenata odnosto temena. Možemo je pokrenuti unosom sa tastature ili pomoću komande Modify. AutoCad zatim očekuje pojedinačni odabir elemenata i potom odmah (za razliku od drugih sličnih funkcija), bez potrebe da se pritiskom na desni taster miša izvrši potvrda, nudi izbor neke od raspoloživih opcija.

Pitanje: Komanda Pedit se može pokrenuti iz Modify/ Object menija izborom opcije:

1.Hatch

2.Spline

3.PolylineSlika Teodora Zekavica
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Teodora Zekavica - četvrtak, 22. mart 2012, 22:00
 
View- Омогућава перспективно сагледавање цртежа. СА- Поставља угао камере у односу на мету. Т- омогућава мењање угла између x-y y равни. CL- Постављање предњег и задњег плана. D- Постављање камере на циљ, дистанцирање и окретање перспективне слике. Н- Уклања скривене линије. OFF- Гашење перспективног приказа. РА- (раn) Цртање по екрану. РО- Омогућава одређивање камере и циљних тачака. ТА- Ротира циљне тачке око камере. ТW- Oкретање погледа око линије гледања. U- Опозивање команде view. X- Гашење view команде. Z- Постављање дужине објектива. Питање: Скраћеница U се користи за 1. гашење view команде 2. мењање угла имеђу x-y у равни 3. опозивање команде коју сте претходно покренули? Тачан одговор 3.
Slika Marijana Miljkovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Marijana Miljkovic - četvrtak, 22. mart 2012, 22:05
 

opcija DesignCenter - skracenica DC enter, klik na ikonicu, ili crtl + 2

ova opcija nam pomaze da na internetu potrazimo odredjene blokove koji su nam potrebni. tu mozemo naci veliki izbor blokova, od raznovrsnog namestaja do ,,sitnica'' tipa ljudi, automobila itd...

kada pozovemo ovu komandu, otvara nam se prozorcic, i stisnemo na karticu DC online, i tu biramo sirok spektar blokova..

pitanje: koja je jedna od opcija pozivanja komande Designe Center?

1) dsc

2) dc

3) dgc

tacan odgovor - 2) dc

Slika Ivana Milanovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Ivana Milanovic - četvrtak, 22. mart 2012, 23:02
 

FLATTEN komanda

Ovo je relativno nova  komanda,  uvedena u AutoCad  2007. godine, koja spada u Express Tools.  Funkcija ove komande je konvertovanje 3D crteza u 2D crtez.

Najcesce se koristi u arhitektoskim biroima, za konvertovanje geodetskih crteza, koji poseduju znacajno vise inforacija, koji mogu dovesti do nepreciznosti pri arhitektonskom projektovanju. Odnosno, ova komanda  brzo i temeljno stavlja svaki objekat na nultu visinu. Ukoliko postoji kompleksonst crteza, za izvrsenje ove komande je potrebno nekoliko minuta.

Rezultat zavisi od podesavanja viewpoint-a. Na primer, ukoliko je cilindar posmatran koristeci  SE Isometric viewpoint, onda nastaje polyline, dok ukoliko je posmatrano odozgo (top view), cilidar postaje krug.

Shortcut koji pokrece komandu FLATTEN je:

 1. Flatten
 2. Flat
 3. Fl

Slika Milos Uzelac
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Milos Uzelac - četvrtak, 22. mart 2012, 22:07
 

Odlucio sam se za komandu EXPLODE

Pre svega , trazio sam komandu koja je sto manje obradjivana. Posto sam medju poslednjima koji postavljaju zadatak na forum zajsta ne verujem da postoji komanda koju neko nije uradio.

Menu > Modify > Explode (x)

Explode komanda je jako korisna i ja sam je dosta koristio pri projektovanju proslih godina. Nju koristimo da neku slozenu formu uradjenu u Autocad-u sa vise segmenata ( block , hatch , itd...) razlozimo na jednostavnije delove , kojima posle mozemo posebno da modifikujemo.

Koja od sledecih skracenica NE aktivira komandu EXPLODE:

1) x > enter

2) xplode > enter

3) ex > enter

tacan odgovor je pod 3)
Slika Slobodan Jevtic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Slobodan Jevtic - četvrtak, 22. mart 2012, 22:07
 

komanda:

smooth objects

kinvertuje povrsine, objekte, uopste zadate forme u odgovarajuce mreze

Nacini pristupa:

Ribbon: Home tab >  Mesh panel > Smooth Object

Menu: Draw >  Modeling > Meshes > Smooth Mesh
 
Toolbar: Smooth Mesh
 
Da li opcija smooth objects spada pod visual styls opcije?
 1) da
 
 2) ne 
 
tacan odgovor pod 2. ne
 


Slika Srecko Cvetic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Srecko Cvetic - četvrtak, 22. mart 2012, 22:12
 

ARRAY

 

 Komanda Array omogućava kreiranje većeg broja kopija izabranog dela crteža, pri čemu se kopije istovremeno raspoređuju u redove i kolone ili u krug oko zadatog centra.

Primena opcije Ractangular u komandi Array omogućava da se elementi koji čine crtež višestruko kopiraju u nekoliko redova i kolona. Za drugi primer, crtanje elemenata po kruznoj liniji, upotrebljava se opcija Polar.

 

Komanda Array se bira kucanjem array ili samo ar u komandnoj liniji ili biranjem komande Array u padajucem meniju Modify

Ova funkcija je naročito pogodna u situacijama kao što su npr. raspoređivanje stolica u bioskopskoj sali ili oko kružnog stola.

 

Pitanje: Da li je u komandi Array moguce crtanje razlicitog broja kolona I redova??

 1) DA

2) NE

 
Slika Jelena Veljic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Jelena Veljic - četvrtak, 22. mart 2012, 22:31
 

Layer Properties Manager- kada otvorimo ovaj prozor, imamo vise mogucnosti:

      -mogucnost da stavljamo nove leyere,

      -da se menjaju boje layera,

      -da se menja njihova debljina, boja, oblik... 

Koje precica se koristi za ovaj layer?

    1. la

    2. le

    3. lu

Tacan odgovor je 1. laSlika Ivana Kostov
Odgovor: Učimo AutoCAD
napisao/la Ivana Kostov - četvrtak, 22. mart 2012, 22:20
 

PRESSPULL

 

a) omogucava kteiranje ili izmenu 3d solid pokazivanjem na konturu ili povrsinu 3d solida. ovu komandu mozemo pokrenuti sa palete solid editing za 3d modelovanje. 

primer: Komandom PRESSPULL se selektuje kružnica. Pomeranjem kursora kreira se kompozitni 3Dsolid koji dobija oblik cilindra. 
 
b) na kojoj se paleti nalazi komanda presspull

     1)modeling
     2)solid editing
     3)surfaces


Slika Ivana Kostov
Odgovor: Učimo AutoCAD
napisao/la Ivana Kostov - četvrtak, 22. mart 2012, 22:20
 

PRESSPULL

 

a) omogucava kteiranje ili izmenu 3d solid pokazivanjem na konturu ili povrsinu 3d solida. ovu komandu mozemo pokrenuti sa palete solid editing za 3d modelovanje. 

primer: Komandom PRESSPULL se selektuje kružnica. Pomeranjem kursora kreira se kompozitni 3Dsolid koji dobija oblik cilindra. 
 
b) na kojoj se paleti nalazi komanda presspull

     1)modeling
     2)solid editing
     3)surfaces


Slika Strahinja Petrovic
Re: Odgovor: Učimo AutoCAD
napisao/la Strahinja Petrovic - četvrtak, 22. mart 2012, 22:41
 

komanda HIDE

a) ova komanda se koristi da bi se linije koje se obicno ne vide u punom obliku privremeno uklonile.

b) koja skracenica se koristi da bi se brzo pristupilo ovoj komandi?

    1. B

    2. ATT

    3. HI

Tacan odgovor je pod 3.

Kao primer za koriscenje ove komande uzeo sam prikaz case naravljene u ovom programu. Na levom prikazu vide se sve linije koje ovaj oblik opisuju, dok na prikazu desno, nakon koriscenja komande HIDE, su odredjene linije postale nevidljive i oblik koji vidimo deluje puno, a ne osupljeno, kao na prikazu levo.


Slika Ivana Kostov
Odgovor: Učimo AutoCAD
napisao/la Ivana Kostov - četvrtak, 22. mart 2012, 23:03
 
u prvoj poruci sam zaboravila da napisem sta je tacna odgovor na pitanje i zato evo jos jednom postavljam pitanje sa tacnim odgovotom.

b) na kojoj se paleti nalazi komanda presspull

     1)modeling
     2)solid editing
     3)surfaces
 
tacan odgovor: 2) solid editing
Slika Dusan Kitanovic
Odgovor: Učimo AutoCAD
napisao/la Dusan Kitanovic - četvrtak, 22. mart 2012, 22:33
 

Komanda REVOLVE sluzi za stvaranje zakrivljenih punih ili osupljenih 3d tela od 2d prikaza (polyline, circle, polygons, rectangle, itd) rotacijom oko x,y ili z ose. Precica sa opciju je REV ili REVOLVE, ili pod opcijom SOLIDS mozemo naci i REVOLVE...

Postupak koriscenja:

1. selektujemo 2d prikaz

2. odaberemo revolve

3. odaberemo pocetnu i krajnju tacku tacku ose oko koje cemo izvrsiti rotaciju

4. odaberemo ugao rotacije ili pritisnemo enter za punih 360 stepeni

pitanje: da li se prilikom koriscenja opcije REVOLVE moze vrsiti rotacija oko neke druge ose osim x,y i z?

1. Da

2. Ne (tacan odgovor)

 

 

Slika Sara Jeveričić
Odgovor: Učimo AutoCAD
napisao/la Sara Jeveričić - četvrtak, 22. mart 2012, 22:59
 

U prikazima za stampanje Biramo velicinu papira na kome zelimo da stampamo crtez. Ta velicina papira se, zatim, prikazuje u punoj razmeri dok isprekidani pravougaonik pokazuje povrsinu na kojoj izabran stampac moze da stampa unutar te velicine papira. Mozemo izabrati i orjentacioni papir. 

Sa papirom prikazanim u prikazu za stampanje u razmeri jedna prema sto, umetnucete okvir i zaglavlje crteza na list u razmeri jedan prema jedan. 

Geometrijske oblike prostora modela prikazujemo na papiru u prikazu za stampanje kreiranjem prozora za pogled. Mozemo definisati vise prozora za pogled i podesiti njihovu razmeru i polozaj.

Neka od svojstava i podesavanja koja mozemo snimiti u prikazu za stampanje:

 *Printer/plotter

*Paper size( velicina papira)

*Plot area(oblast za stampanje)

*Plot offset( pomeraj stampanje)

* Plot style table(stil za stampanje)

* Drawing irientation ( orijentacija crteza)

* Plot scale( razmera stampanja)

Kreiranje novog prikaza

  Komandna linija: Layout>New

  Statusna linija: kliknite da biste videli prikaz za stampanje, kliknite desnim tasterom misa da biste prikazali opcije. Display Layout i Models Tabs koja omogucava da se prikazu jezicci za aktiviranje modela i prikaz stampanja. 

Koraci pri kreiranju novog prikaza za stapmanje

1. Kliknite desnim tasterom misa na jezicak prostora modela ili bilo koji jezicak prikaza za stampanje.(Layout)

2. Kliknite na New Layout

3. Kliknite na jezicak novokreiranog prikaza za stampanje.

 

Pitanje:

Da li se u prikazu za stampanje moze snimiti Plot scale?

1. Da

2. Ne

Tacan odgovor je Da!


Slika Sonja Mijovic
Re: Odgovor: Učimo AutoCAD
napisao/la Sonja Mijovic - četvrtak, 22. mart 2012, 23:09
 

a )PYRAMID -ova komanda omogućava crtanje piramide u 3dformi na jednostavan način, slično crtanju poligona. Moguće je definisati broj stranica (od 3 do32), poluprečnik osnove ili dužinu ivice, poluprečnik vrha piramide i visinu, i na taj nacin kreirati ralzlicite priamidalne oblike.

 

 AutoCAD 2010 User Documentation :


Click Home tab Modeling panel Pyramid.At the Command prompt, enter pyramid.

At the Command prompt, enter s(Sides). Enter the number of sides to use.

Specify the center point of the base.

Specify the radius or diameter of the base.

Specify the height of the pyramid.

 

 

b)pitanje : koliko stranica moze imati piramida kreirana u autocad-u koriscenjem Pyramid komande

1) nemoguce je kreirati piramidu u Autocad-u , ta komanda ne postoji.

2) jednu

3) tri

4) od tri do trideset i dve

 

tacan odgovor je pod 4

 

 

 

 

 

 

 Slika Jana Filipovic
Re: Odgovor: Učimo AutoCAD
napisao/la Jana Filipovic - petak, 23. mart 2012, 01:02
 

Komanda MLINE

Za crtanje višestukih linija koristimo komandu Mline.Ona se pokrece iz Draw menija izborom stavke Multiline. Ako se obrati pažnja na komandnu liniju vidi se da se u sledećem redu navode parametri za poravnanje (Justification), razmeru (Scale) i aktivan stil multilinije. Ti parametri su prikazani kao orijentacija za dalji rad a ako je to potrebno mogu se izmeniti primenom neke od raspoloživih opcija.

Justification

Opcija Justification omogućava izbor poravnanja multilinije odnosno određivanje strane na koju treba da se iscrtavaju njeni slojevi. Pokrećemo je pritiskom na taster J na tastaturi a zatim možemo birati između tri mogućnosti: Top - pri čemu se multilinija crta povlačenjem njene gornje ivice dok se slojevi nižu na dole, zatim Bottom - crtanje od donje ivice na gore i Zero - kada se crtanje vrši u odnosu na sloj koji smo postavili na nultom rastojanju.

Scale

Opcija Scale služi za eventualno usklađivanje razmere u kojoj su određena rastojanja između slojeva multilinije sa onom koju koristimo za ostatak crteža. To može biti potrebno u situaciji gde su rastojanja npr. određivana u cm a za crtež se koristi milimetri. Tada se izmenom faktora Scale na vrednost deset vrši usklađivanje ta dva različita sistema i multilinija crta u odgovarajućoj razmeri. U opštem slučaju kada se za određivanje rastojanja i crtanje koristi isti odnos nema potrebe menjati podrazumevanu vrednosti ovog parametra.

Za sta se koristi opcija Mline?

1. za crtanje upravnih linija

2.za crtanje visestrukih linija

3. nista od ponudjenog


Slika jovana zgonjanin
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la jovana zgonjanin - četvrtak, 22. mart 2012, 22:44
 

Komanda: GRADIENT

Ova komanda nam koristi kada nekom elementu zelimo da damo boju ili sijenku. Porece se tako sto ukucamo Gradient i time se otvara prozot Hatch&Gradient. Izabravsi Gradient idemo na Add: Pick points i nakon toga selektujemo zeljenu povrsinu. U istom prozoru odredjujemo boju i prikaz iste.

Pitanje: Za sta nam sluzi opcija Gradient?

1. Za srafiranje

2.Za bojenje i sijencenje

Odgovor: 2.
Slika Ivana Dičić
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Ivana Dičić - četvrtak, 22. mart 2012, 23:07
 

Opcija SECTION PLANE:

DRaw-Modeling-Section Plane

Komanda koja nam olaksava presek 3d objekata tj formi.

Kada pokrenemo ovu komandu prvo sto nam program trazi je da obelezimo prvu tacku iz koje ce pocinjati ravan preseka-Face or any point to locate section line

zatim potvrdimo sa enter

onda sledece sto nam program trazi je through point-koja ce konacno ograniciti tu presecnu ravan.

Pitanje:

-Cemu sluzi opcija orthographic u okviru komande Section Plane?

1. Da nam linije preseka prilikom crtanja budu ortogonalnog pravca

2. Da bi dobili dve paralelne presecne ravni

3. Ne bi li dobili karakteristicne preseke poput bottom,top,front,back

 

Tacan odgovor je pod 3


Slika Sanjin Subic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Sanjin Subic - četvrtak, 22. mart 2012, 22:55
 

Komanda RAY

Komanda RAY koristi se za crtanje polupravih koje imaju svoj kraj u izabranoj tački dok su sa druge strane neograničene i pružaju se u beskonačnost.

Do komande se može doći putem Menu bar-a klikom na Draw>Ray ili ukucavanjem RAY u command line.

Po izboru komande program zahteva početnu tačku, a zatim zahteva definisanje druge tačke kroz koju poluprava prolazi. Može se nastaviti sa definisanjem raznih tačaka za crtanje ostalih zraka za istu početnu tačku, a po završetku potrebno je pritisnuti Enter.

Nacrtani zraci prikazuju se do ivice crteža, ali se tu ne završavaju već se protežu u beskonačnost. Dobijeni zraci mogu se koristiti za konstrukciju crteža poput linija dobijenih komandom LINE.

Pitanje:

Skarćenica za komandu Ray glasi:

1. RAY

2. R

3. RA


Tačan odgovor je 1.Slika Marija Petreska
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Marija Petreska - četvrtak, 22. mart 2012, 23:06
 

Offset

Ova komanda sluzi kako bi ponovili neki oblik,tacnije kopirali ka spolja ili unutra.

da li je moguce odrediti tacno rastojanje izmedju oblika ili linija

a. da

b. ne

tacan odgovor je a.


Slika Jelena Birčević
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Jelena Birčević - četvrtak, 22. mart 2012, 22:58
 

a) REVCLOUD

Revision cloud. Sluzi nam da oznacimo i skrenemo paznju na neke elemente crteza kojima je potrebna dodatna provera, revizija, tokom etape finalnog pregledanja.

Tretira se kao polyline koji se sastoji od segmenata lukova. Moze se dobiti na dva nacina: "od nule" 1 - command REVCLOUD, unosenjem pocetne tacke i slobodorucnim povezivanjem sa istom; 2 - home tab > draw panel > revision cloud; ili 3 - draw > revision cloud. Drugi nacin je konvertovanje postojeceg objekta (elipse, kruznice...) u revision cloud 1 - draw > revision cloud, down arrow > object, selektujemo koji objekat zelimo da konvertujemo i izaberemo da li zelimo ili ne invertovane lukove na "oblaku"; 2 - command: REVCLOUD Enter o Enter i selktujemo objekat, y ili n za opciju invertovanja lukova.

b) Revision cloud je dostupan u dva stila:

1) Normal i Sketchy
2) Normal i Artistic
3) Normal i Caligraphy 

Tacan odgovor je pod 3) 


Slika Rastko Krstic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Rastko Krstic - četvrtak, 22. mart 2012, 23:56
 

Komanda - SUBTRACT

To je komanda koja sluzi za presecanje dva 3D objekta , bilo kog oblika. Jedini uslovi koji moraju da se ispune da bi komanda bila uspesna jesu ti: da su 3D objekti i da se presecaju.

1) Kucanje komande SUBTRACT, potvrdjuje se tasterom ENTER

2) Zatim se obelezava 3D objekat vecih dimenzija i potvrdjuje tasterom ENTER

3) Onda se obelezi manji objekat i komanda se zavrsi tasterom ENTER

Nakon cega se dobije zeljeni presek.

Pitanje: Da li za komandu SUBTRACT postoji skracenica?

1) Ne postoji.

2) Postoji, skracenica je SUBT.

Tacan odgovor je pod 2.
Slika Magdalena Maslacevic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Magdalena Maslacevic - četvrtak, 22. mart 2012, 23:01
 

a) komanda: DRAWORDER

 

above objects-pomera selektovani objekat iznad referentnog objekta

under objects-pomera selektovani objekat ispod referentnog objekta

front-pomera selektovane objekte ispred ostalih postojecih objekata

back-pomera selektovane objekte iza ostalih postojecih objekata

 

b) pitanje: u kom padajucem meniju se nalazi komanda DRAWORDER?

1)modify

2)layers

3)draw

tacan odgovor: 1
Slika Martina Milic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Martina Milic - petak, 23. mart 2012, 03:18
 

alatka LAYER PROPERTIES - sluzi najvise za pravljenje novih lejera i za njihovo rukovanje...

pravljenje novog lejera

-pritisnemo na ikonicu 'layer properties' otvara nam se mali prozor sa svim postojecim lejerima
-biramo ikonicu new layer 
-dajemo ime nasem lejeru
-podesavamo mu boju
-i debljinu linije

rukovanje
1_nacrtamo nesto u razlicitim lejerima koje smo napravili
2_opcija 'on-off' (lampica koja svetli ili je ugasena) sluzi da bi trenutno ukljucila/ugasila izabrani lejer i time povecala preglednost crteza
3_opcija 'lock' sluzi za zakljucavanje lejera. on ostaje vidljiv ali se na njemu tada ne mogu vrsiti nikakve intervencija (brisanje, i sl..)
4_opcija 'freeze' sluzi da 'zaledi' lejer, to jest da onemoguci njegov prikaz (opcija jako slicna opciji on-off. koristi se uglavnom zbog boljeg pregleda crteza.. nije moguce zamrznuti trenutni lejer (dok ga je moguce iskljuciti)
5_brisanje lejera
6_prikazuje da se ove opcije mogu primenjivati na lejerima i direktno u padajucoj listi svih lejera koje koristio u radnom prozoru... 

pitanje
skracenica za novi lejer na tastaturi je:
a) CTRL+L
b) CTRL+N
c) ALT+N 

(tacan odgovor je pod c) Slika Nemanja Ćurčić
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Nemanja Ćurčić - četvrtak, 22. mart 2012, 23:09
 

Layout viewports

Layout se koristi za pripremu crteza za stampanje. U okviru layouta koristi se opcija viewports. Viewports je u osnovi prozor koji se otvara u layautu ka onovnom crtezu. Kroz njega vidimo glavni crtez u razmeri u kojoj mi odredimo. Pokrece se u toolbaru viewports ,i moze da bude raznih oblika-pravougaoni ,poligonalni ,kruzni itd. Kad napravimo ''prozor'' duplim klikom na njegovu unutrasnjost ,ulazimo u njega i u okvru njega mozemo da pomeramo pogled ka glavnom crtezu ,kao i da ga zumiramo i odzumiramo. Razmera u kooj ce da se vidi crtez moze se uneti i teksualno. Kliktanjem dva puta izvan viewporta izlazimo iz njega i ne uticemo na sadzaj u njemu. Takodje ga mozemo i zakljucati display locked komadnom. U okviru jednog layouta moze se otvoriti beskonacno viewportova ,kod kojih svaki moze imati prikaz u drugacijoj razmeri.

pitanje:

kako se ulazi u napravljeni viewport?

1. duplim klikom na unutrasnjost viewporta

2. otkljucavanjem viewporta

3. desnim klikom i biranjem opcije open viewport

tacan odgovor je 1Slika Helena Drinić
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Helena Drinić - četvrtak, 22. mart 2012, 23:09
 

Komanda MTEXT

Koristimo je u slucaju kada je potrebno na crtez uneti tekst veceg obima (npr. nesto opsirniji opis nekog detalja sadrzan u nekoliko recenica efikasno smesta na predvidjeno mesto na crtezu). Pokrecemo je iz Draw/ Text menija izborom stavke Multiline text. Zatim sledi unost tacaka koje treba da uokvire polje predvidjeno za unos buduceg teksta sto znaci da ce se autocad sam brinuti o maksimalnoj duzini redova i omoguciti automatsko formiranje paragrafa zeljene sirine. Kada zavrsimo ta deo posla na ekranu ce se pojaviti karakteristican okvir predvidjen za unos samog teksta i pristup opcijama zaduzenim za njegovo oblikovanje.

Prilikom ukucavanja skracenice MTEXT pokrenucemo komandu:

1. Multiline Text

2. Merge Text

3. Multiply Text

4.Modifiy Text

Tacan odgovor : ASlika Milos Jelisavcic
Одговор: Učimo AutoCAD
napisao/la Milos Jelisavcic - četvrtak, 22. mart 2012, 23:17
 

LENGTHEN  (Modify - Lengthen)

  Komandom Lengthen može se promeniti dužina pojedinih elemenata. Za preciznije određivanje nove dužine objekata na raspolaganju su sledeće opcije:

Delta - Po pokretanju komande Lenghten može se unosom slova DE na tastaturi izabrati ova opcija i AutoCAD  će tada zahtevati da se odredi numerička vrednost za koju je potrebno produžiti ili ako je uneta vrednost negativna, skratiti liniju. Za zavrsetak ove komande potrebno je  pritisnuti desni taster miša.

Percent - Primenom opcije Percent dužina objekta se povećava ili smanjuje za određeni procenat. Pritiskom na taster P omogućeno je  zadavanje željenog procenta izduženja (ako je uneta vrednost veća od 100) ili skraćivanja (vrednosti između 1 i 99).

Total - Opcija Total omogućava promenu dužine elementa na tačno određenu vrednost. Pritisku na taster T na tastaturi omoguceno je unosenje nove ukupne dužine elementa koja  će potom biti primenjena.

Dynamic - Dynamic opcija omogućava interaktivnu promenu dužine elementa jednostavnim pomeranjem miša. Opcija se pokreće pritiskom na tastere DY na tastaturi a potom omogućava da za odabrani element proizvoljno odredi nova dužina.

PITANJE: Izborom komande LENGTHEN i pritiskom slova T na tastaturi,potrebno je uneti vrednost za koju ce selektovani element biti produzen?

a) Tacno

b) netacno

tačan odgovor: b) netacno

 


Slika Rastko Krstic
Re: Одговор: Učimo AutoCAD
napisao/la Rastko Krstic - četvrtak, 22. mart 2012, 23:54
 

Komanda - SUBTRACT

To je komanda koja sluzi za presecanje dva 3D objekta , bilo kog oblika. Jedini uslovi koji moraju da se ispune da bi komanda bila uspesna jesu ti: da su 3D objekti i da se presecaju.

1) Kucanje komande SUBTRACT, potvrdjuje se tasterom ENTER

2) Zatim se obelezava 3D objekat vecih dimenzija i potvrdjuje tasterom ENTER

3) Onda se obelezi manji objekat i komanda se zavrsi tasterom ENTER

Nakon cega se dobije zeljeni presek.

Pitanje: Da li za komandu SUBTRACT postoji skracenica?

1) Ne postoji.

2) Postoji, skracenica je SUBT.

Tacan odgovor je pod 2.
Slika Marko Blazic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Marko Blazic - četvrtak, 22. mart 2012, 23:42
 

-ROTATE FACES

Služi za rotiranje selektovane ravni za izabrani ugao u odnusu na njen trenutni položaj.

Pokrece se komandom solidedit , nakon čega treba izabrati opciju face:

Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _face

I u sledećem rotate:

[Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/Undo/eXit] <eXit>: _rotate

 

Treba selektovati samo jednu ravan, jer kad označite ivicu ona sadrži dve ravni što znači da jednu treba odbaciti komandom r, enter pa klik na nju. Nakon toga treba odrediti osu rotacije dvema tačkama i ukucati željeni ugao.

 

Pitanje:

Komanda kojom se pokreće rotate faces opcija je:

a) soledit

b) solidedit

c) solidproperties

Tačan odgovor je pod b. 
Slika Andrijana Batalo
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Andrijana Batalo - četvrtak, 22. mart 2012, 23:45
 

Camera

Kamera definise tenutnu poziciju ravni oka kod 3D modela.Ona se nalazi na lokaciji odredjenoj X,Y,Z koordinatama,target takodje ima svoje x,y,z koordinate ,kao i vidno polje(view field) ili duzni objektiv(lens length) koji odredjuje faktor uvelicanja,zoom faktor.

 

 

Da li kamera ima svoje koordinate po x,y,z osi?

a) Da

b) Ne

 

Tacan odgovor je pod a

 

 

Slika Bojana Bjelic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Bojana Bjelic - četvrtak, 22. mart 2012, 23:46
 

opcija : offset

precica: O-enter(space)

omogucava kopiranje linije pod pravim uglom na tacno odredjenim distancama u zeljenom pravcu, tako sto kliknete na offset, ukucate zeljenu distancu, kliknete enter, zatim kliknete na liniju koju zelite da kopirate i kliknete sa koje strane zelite da bude kopirana. ili u slucaju poligonalne linije, ili zatvorenog oblika (npr pravougaonik) ravnomerno skaliranje na zeljenoj distanci. kombinacijom ove komande i trim i extend komandi mozemo dobiti na primer lepe i kontrolisane srafure, kao sto je prikazano u primeru

nalazi se u desnom meniju izmedju komandi mirror i array

 

 

b) pitanjce

cemu sluzi komanda offset?

1) za multiplikaciju linija i poligonalnih linija na zeljenim distancama

2) za brisanje postojecih linija

3) za pomeranje linija

 

tacan odgovor pod 1 

 Slika Nikolina Janković
Odgovor: Učimo AutoCAD
napisao/la Nikolina Janković - četvrtak, 22. mart 2012, 23:47
 

Measure (ME)

a_ komanda measure deli i markira selektovan objekat na segmente zadate duzine. Svaki segment oznacen je objektom point-tacka. Kada se pokaze na objekat koji treba da se podeli, merenje segmenta pocinje od znacajne tacke koja je najbliza tacki pokazivanja.

Draw - Point - Measure

ukoliko zelimo da podelimo duz duzine 200 jedinica na segmente duzine 25 jedinica, uradicemo:

 

command: me MEASURE , enter

pokretanje komande

select object to measure :

selektovanje objekta koji treba podeliti-duzi(pokazivanjem na tacku blizu end pointa)

specify lenght of segment or [Block]: 25 , enter

zadavanje duzine segmenta. 

 

b_koja je precica na tastaturi za komandu measure?

1.measu

2.Ms

3.ME

tacan odgovor 3.ME.Slika Aleksandra Puric
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Aleksandra Puric - petak, 23. mart 2012, 00:03
 

Opcija TIME: 

u svakom Autocad fajlu postoji brojac, koji automatski meri vreme koje utrosimo menjajuci jedan rad. To nam omogucava da pratimo vreme utroseno na odredjene funkcije. 

varijante ove opcije su:

D - prikazuje dotadanje izmereno vreme

ON - zapocinje merenje utrosenog vremena korisnika

OFF - obustavlja merenje utrosenog vremena korisnika

R - resetuje tajmere

 

Primer pitanja: 
Koja komanda zapocinje merenje utrosenog vremena korisnika na rad u Autocadu:

a) On

b) D

c) R 

Slika Sanja Bokic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Sanja Bokic - petak, 23. mart 2012, 00:19
 

boolean operation

Add-dodati (nekad se naziva(smatra) kao Unija) objedinjuje objekte A i B. Add kombinuje preklapanje objekata i brise linijske segmente u preklapajuce regione. U pogledu CAD sistema, prvi selektovani objekat (poligon) je izmenjen objekat(poligon) koji ostaje posle operacije. Drugi objekat (poligon) je obrisan.

Inace add funkcionise za 3D isto kao i za 2D.

U koje operacije spada ova opcija:

1 Boolean

2 Topological

3 Logical

tacan odgovor je 1.Slika Danica Dacić
Odgovor: Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Danica Dacić - petak, 23. mart 2012, 05:34
 

Komanda Explode:

Korišćenjem komande explode imamo mogućnost da poliliniju ili neki drugi složeni element raščlanimo na skup običnih linija, tj. prostih objekata. Pokrećemo je izborom iz Modify Manu-ja i selektovanjem odabrane polilinije AutoCAD će bez vidljivih promena na ekranu tretirati njene segmente kao zasebne elemente - svaku liniju možemo zasebno pometrati, brisati itd...Pri "explodiranju" polilinija koje su imale definisan faktor šitrine, ova karakteristika se gubi.

Pristup komandi explode: odabirom komande Explode među alattkama Draw toolbar-a, selektovanjem Explod u Modify Menu-ju, ili korišćenjem prečice pritiskom X na testaturi.

pitanje: Komandu Explode pokrećemo pritiskom kog tastera na testaturi:

1) X

2) Y

3) Z

Tačan odgovor: 1) X


Slika Ninoslav Janković
Učimo AutoCAD
napisao/la Ninoslav Janković - petak, 23. mart 2012, 08:18
 

Drawing Recovery Manager

Verovatno se većini dogodilo da AutoCad neočekivano prestane da funkcioniše ( problemi sa softverom/ hardverom računara, nestanak struje i sl.). Kada se posle problema ponovo pokrene AutoCad, automatski se pokreće i Drawing Recovery Manager ( SLIKA 1.) koji otvara foldere od prethodno otvorenih crteža i svaki folder, koji se naziva po imenu crteža, sadrži u sebi sledeće fajlove ( SLIKA 2.) :

 1. ime crteža_recover.dwg
 2. ime crteža_a_b_nnnn.sv$
 3. ime crteža.dwg
 4. ime crteža.bak

koji su raspoređeni prema vremenu kada su poslednji put sačuvani. Kako bi Drawing Recovery Manager uopšte povratio neki crtež, isti mora biti sačuvan pre pada programa (ili operativnog sistema), jer menadžer otvara poslednju verziju sačuvanu pre problema.

Kako bi se što češće čuvali radovi trebalo bi podesiti opciju AUTOSAVE ( SLIKA 3. i 4.) , koju otvaramo preko linije menija opcija TOOLS pa OPTIONS ili desni klik na radnu površinu i odaberemo options. U prozoru options, kartica open and save pa File Safety Precautions. U istom prozoru čekirati create beckup copy with each save (SLIKA 4.), ovom opcijom pored regularnog fajla sa ekstenzijom .dwg, pored postojećeg, program će automatski sačuvati i fajl sa zadatim imenom crteža i ekstenzijom .bak . Ukoliko dođe do problema pri pokretanju .dwg fajla, u Drawing Recovery Manager-u otvoriti bak fajl. Bak fajl se može otvoriti i van menadžera tako što se reimenuje ekstenzija .bak promeni u .dwg

ime crteža.bak > ime crteža.dwg u direktorijumu u kom ste sačuvali rad.

Ukoliko isljučite Drawing Recovery Manager, možete ga otvoriti iz linije menija file > drawing utilities > Drawing Recovery Manager ( SLIKA 5.) ili se u komandnoj liniji upiše drawingrecovery > enter. Svi fajlovi u menadžeru biće sačuvani ukoliko ih mi fizički ne izbrišemo, i ako dođe do novog problema menadžer će otvoriti sve poslednje sačuvane verzije uključujući i one koji su se nalazili ranije u menadžeru, a nisu u međuvremenu otvarani.

Kada se dogodi problem može se i putem komande RECOVERY, ako program detektuje da je .dwg fajl oštećen ili prijavljuje da je corrupted koristimo ovu komandu. U komandnoj liniji upišemo recovery > enter ili iz linije menija file > drawing utilities > Recovery.  I u prozoru Select File izaberemo problematični fajl.

Pitanje:

Ukoliko isključimo Drawing Recovery Manager prečica koji ćemo upisati u komandnu liniju kako bi smo ga ponovo pokrenuli je:

 1. drawingrecoverymanager
 2. DRM
 3. drawingrecovery
 4. recovery

Tačan odgovor je pod 3.


Slika Nadja Pavlovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Nadja Pavlovic - petak, 23. mart 2012, 00:08
 

Object grouping

Grupisanje je operacija  koja je posebno korisna kada ima dosta objekata bilo da su 2d ili 3d.Svi ti objekti se grupisu zajedno kao das u jedan objekat.Ova grupa predmeta moze biti transformisana na razlicite nacine , na primer:kroz pokretanje.Kasnije promene bilo kog elementa moze biti izneta ako grupa nije sjedinjena a na ovaj nacin dozvoljavajuci drugim pojedinacnim predmetima da  budu odabrani.

Skracenica za ovu komandu je: 

1. gp

2. g

3. gr 

tacan odgovor: 2.
Slika Jelena Djurovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Jelena Djurovic - petak, 23. mart 2012, 00:11
 

Boolean operation

Intersect-Presecanje (ili ukrstanje) ostavlja razliku izmendju objekata A i B. Presek brise sve osim delova preklapanja ova dva objekta (poligona). Prvi selektovani objekat je promenjen (ili izmenjen). Drugi objekat je obrisan.

pitanje:

Da li ova opcija vrsi uniju ili presek dva objekta?

1 Presek

2 Uniju

Tacan odgovor: Presek


Slika Jelena Djurovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Jelena Djurovic - petak, 23. mart 2012, 00:15
 


Boolean operation

Intersect-Presecanje (ili ukrstanje) ostavlja razliku izmendju objekata A i B. Presek brise sve osim delova preklapanja ova dva objekta (poligona). Prvi selektovani objekat je promenjen (ili izmenjen). Drugi objekat je obrisan.

pitanje:

Da li ova opcija vrsi uniju ili presek dva objekta?

1 Presek

2 Uniju

Tacan odgovor: PresekSlika Ivana Radovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Ivana Radovic - petak, 23. mart 2012, 00:16
 

<modify> <MIRROR>

Komanda Mirror omogućava da se generiše novi objekat kao sliku u ogledalu u
odnosu na postojeći. Za to je potrebno prvo da korisnik selektuje elemente koje želi da
preslikava a po potvrdi odabira odredi pravac simetrale unosom koordinata njene
početne i krajnje tačke. Već po izboru prve tačke AutoCAD nudi prikaz budućeg
simetričnog objekta a pomeranje miša je praćeno promenom njegovog položaja.
Unosom druge tačke konačno se određuje pravac simetrije ali se novi elementi crteža
ni tada neće pojaviti. AutoCAD pre toga zahteva da se korisnik odluči da li želi ili ne
brisanje osnovnog oblika odabranih elemenata i pri tome nudi podrazumevani odgovor
No. Ukoliko korisniku ponuđeni izbor odgovara pritiskom na taster Enter završava
komandu a ako želi da se stari elementi uklone sa crteža i zadrže samo simetrični
potrebno je pritisnuti taster Y na tastaturi i Enter pa će AutoCAD završiti komandu uz
brisanje početnog oblika elemenata.

Pitanje:

-precica do komande mirror se ostvaruje:

1. mr

2. mi

3. m

4.mo

.........tacan odgovor je markiran............Slika Bojan Jovancevic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Bojan Jovancevic - petak, 23. mart 2012, 00:35
 

command_FILLET_AutoCad_______________________________________________

Primenom komande Fillet mogu se povezati dva elementa (npr. linije, lukovi itd.)
na taj način da se kao element koji ih povezuje iscrta kružni luk zadatog poluprečnika.
Ovo je zgodan način da se npr. zaoble ivice nekog nacrtanog elementa. Po pokretanju
ove komande potrebno je jednostavno pokazati dva elementa za koje se želi izvršiti
spajanje i odmah će se videti rezultati. Za bolju kontrolu ovog postupka mogu se
upotrebiti sledeće opcije:

Select first object or [ undo / polyline / radius / trim / multiple]:

_RADIUS_

Prilikom pokretanja komande Fillet na komandnoj liniji će biti ispisan podatak o
trenutno podešenoj vrednosti za poluprečnik zaobljavanja spojeva. Ako korisniku ta
vrednost ne odgovara pritiskom na taster R na tastaturi može odrediti novu veličinu
ovog parametra. Komanda će time biti okončana, a novi poluprečnik će biti na
raspolaganju u momenu kada se ponovo pokrene komanda Fillet.
Predviđena je i mogućnost da se za veličinu poluprečnika luka unese vrednost
jednaka nuli. U tom slučaju efekat primene komande Fillet će biti prosto spajanje dva
elementa u njihovoj presečnoj tački.

_TRIM_

Pri tretmanu komandom Fillet linije obično moraju da se produže ili skrate kako bi
se vezale za luk zadate veličine. Trim režim omogućava da se taj zadatak obavi
automatski, a ukoliko to nije potrebno može se prvo pritiskom na T taster izabrati
promena Trim režima a potom pritiskom na N taster izabrati "No Trim" odnosno režim u
kome se dužine linija neće menjati već će samo biti nacrtan odgovarajući luk na mestu
njihovog mogućeg spoja.

_POLYLINE_

Za istovremeno zaobljavanje svih uglova koje imaju složeni elementi kao što je
npr. polilinija može se poslužiti opcijom Polyline. Pritiskom na taster P po startovanju
komande AutoCAD će omogućiti izbor elementa i izvršiti zaobljavanje svih uglova
odjednom.

_PITANJE_

precica do fillet komande se postize command-om:

-fi-

-fl-

-f-

-ft-

________________________________________________tacan odgovor-markiran_
Slika Danica Novakovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Danica Novakovic - petak, 23. mart 2012, 00:44
 

komanda: limits

                podesava granice crteza

                http://www.youtube.com/watch?v=Xy-T-8DEt10

pitanje: Kada je limit podeseno na on:

                                              a) mozemo crtati izvan granica

                                              b) ne mozemo crtati van granica (tacan odgovor) 

Slika Pavle Nesovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Pavle Nesovic - petak, 23. mart 2012, 01:17
 

komanda: lengthen (len)

                komanda je slicna komandi distance, isto se meri duzina linije, samo sto se kod distance meri po x i y osi, odnosno ortogonalno, a ovom komandom lengthen, meri se duzina kose koja je jako potrebna i korisna pogotovu u ovakvim prikazima sa slike 

pitanje: Koja je opcija za komandu lengthen?

           1) len

           2) lgth

           3) leng

           Tacan odgovor je pod 1


Slika Miljan Salata
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Miljan Salata - petak, 23. mart 2012, 03:06
 

podešavanja za štampu u Layoutu

VIEWPORT- "prozor sagledavanja"

Ova opcija nam omogućava da podešavamo jednu ili više različitih razmera na istom listu ( u LAYOUTU),odnosno različite prikaze i sagldavanja.
Radi se o "prozoru"  u layoutu proizvoljne geometrije kroz koju sagledavamo naš crtež iz MODELA. U njemu možemo podešavati RAZMERU, PROJEKCIJU, PRIKAZ, a broj viewportova je praktično neograničen.

korišćenje viewporta:
               - ući u layout klikom na njegovu karticu u donjem levom uglu (starije verzije CAD-a)

               - u kartici View, pojavljuje se opcija viewport u kojoj biramo broj i geometriju "prozora"

               -Dvostrukim klikom unutar prorozora ulazimo u podešavanja

               -RAZMERA-  Z-enter-S-enter- ukucavamo željenu razmeru sa sufiksom XP (npr 1/50XP)

               -PROJEKCIJU podešavamo  u gornjem desnom uglu viewporta (prvo moramo kliknuti 2 puta unutar prozora

               -PRIKAZ (Shaded,  Realistic, Wireframe) podešavamo pod karticom VIEW

NAPOMENA-  Okvire, odnosno geometriju viewporta treba crtati u posebnom LAYERU jer ga je  pred štampu moguće isključiti, pa time ne opterećujemo crtež nepotrebnim linijama okvira svakog prozora....

PITANJE:    U kom LAYERU je najbolje crtati geometriju, odnosno okvir viewporta:

                      1) u posebnom
                      2) nultom

                      3) istom layeru u kome je crtan neki elemenat crteža

tačan odg: (1)Slika Andrija Martinovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Andrija Martinovic - petak, 23. mart 2012, 06:34
 

Komanda OFFSET

kreira koncentricne krugove, paralelne prave i paralelne krive. Ovu komandu koristimo kada vec imamo nacrtan objekat ili liniju sa kojom zelimo paralelne linije. Ova komanda prvo trazi da selektujemo koji dio objekta ( liniju) zelimo da kopiramo. Nakon selektovanja oznacimo distnacu i stranu ( mjesto) na koju zelimo da kopiramo. Kopiranje vrsimo koliko god puta zelimo. Kada zelimo da zavrsimo sa ovom komandom pritiskamo enter.

Da li komanda OFFset moze da kopira luk?

DA

ne

 

Slika Sofija Mitrovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Sofija Mitrovic - petak, 23. mart 2012, 12:31
 

komanda - 3DMESH

Crta 3D poligona mreze navodeci svoju velicinu u pogledu broja lica u svakom smeru (M i N smera), kao i lokaciju u 3D prostoru svakog temena (u cosku) u mesh.

velicina mreze u pravcu M i u pravcu N iznose izmedju 2 i 256,

pomnozeni M i N predstavljaju broj cvorova koji mora da se odredi.

pitanje: koji od navedenih brojeva moze da se unese kao M ili N?

a) 1

b) 100

c) 1000

odgovor je pod c - 100


Slika Marija Stanković
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Marija Stanković - petak, 23. mart 2012, 13:33
 

Komanda Attribute (ATT)

Ovom komandom omogucavamo blokovima u AutoCad-u da dobiju mogucnost editovanja u smislu dodavanja teksta nakon insertovanja bloka. U okviru ove opcije imamo mogucnost podesavanja teksta koji cemo koristiti i kasnije po potrebi ubacivati.

Pitanje: Komandu Attribute koristimo kada nam treba:

1) Dodavanje teksta na blokove u AutoCadu (tacan)

2) Dodavanje linija na blokove u AutoCadu

3) Dodavanje kruznica na blokove u AutoCadu


Slika Danica Vranić
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Danica Vranić - petak, 23. mart 2012, 13:41
 

Komanda Gradient

Ovu komandu koristimo kada postoji odredjena povrsina koju zelimo da obojimo a da ne bude jednolicna.Putem ove komande mozemo dobiti vise nijansi jedne boje na nekoj povrsini!

Pitanje: Komandom gradient dobijamo:

1) Vise nijansi jedne ili vise boja (tacan odgovor)

2) Jednolicno obojenu povrsinu

3) Nista od navedenog


Slika Uros Vukovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Uros Vukovic - petak, 23. mart 2012, 13:45
 

Multileader je opcija koja nam omogucava da prilikom dimenzionisanja ili nekog slicnog obelezavanja objekta iz jedne iste tacke obelezimo po zelji dodatne objekte. Pogodnost ove opcije je ta sto nam omogucava da smanjimo kolicinu koti na crtezu.

Kojom opcijom dobijamo mogucnost visestrukog obelezavanja objekta iz jedne tacke?

1.Quick Dimension

2.Multileader

3.Dimension Style

4.Dimension Space

 

Tacan odgovor je 3. Multileader

Slika Vuk Ulardzic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Vuk Ulardzic - petak, 23. mart 2012, 14:13
 

opcija RENDER

Opcija render omogucava pretvaranje 2D kadra u trodimenzionalni uz detaljniji prikaz teksture i senke, dajuci slici pritom dosta realisticniji izgled.

PITANJE:

Ukoliko zelimo da "renderujemo" nas model, pri odabiru kadra opcija render ce:

1. da renderuje celokupan objekat.

2.da renderuje samo onaj deo koji je trenutno vidljiv na nasem ekranu.

3.da renderuje deo koji smo prethodno izabrali opcijom "select".

 

tacan odgovor je pod 2.


Amsterdam Bijlmer ArenA Station
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Vuk Stanovčić - petak, 23. mart 2012, 15:25
 

Komanda: SCALE [SC]

A) Ovom komandom se služimo kad god se bavimo menjanjem razmera crteža ili objekta (tačnije, maltene svega) na AutoCAD-u. Pokreće se komandom "SC". Posle ovoga, program pita za koeficijent uvećanja/umanjenja (npr. ako crtež treba da se uveća 2 puta, mi ćemo jednostavno ukucati "2", ako treba da se smanji 2 puta, ukucaćemo "0.5"). Napomena: ako su potrebna dva ista crteža u različitim razmerama na jednom papiru, potrebno je prvo kopirati originalni crtež, pa onda vršiti skalaciju na drugom.

B) Ako komanda SCALE uvećava crtež, da li će se i debljine linija povećati proporcionalno sa crtežom koji čine?

1) Da.

2) Ne.

Tačan odgovor je pod 2 (Ne). Debljine linija uvek ostaju iste i mogu se izmeniti samo na Layer meniju.Slika Nedeljko Colic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Nedeljko Colic - petak, 23. mart 2012, 18:29
 

komanda DISTANCE

skracenica DI

Komanda koja nam sluzi za odmeravanje tj potrebna nam je za odredjivanje vec postojecih tacaka,koliko je jedna tacka udaljena od druge mereci rastojanje po svim osama,tj koliko je druga tacka pomerena u odnosu na prvu izabranu.

Kucamo DI-enter-izaberemo prvu tacku-enter-izaberemo drugu karakteristicnu tacku-izaci ce nam  u kontrolnoj tabeli udaljenje po osama

pitanje

1.Kolika je duzina stranice kocke(otvoriti prilog u AutoCadu)?

   1.100cm

   2.100mm

   3.50m

   4.50mm


Slika Novica Vranic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Novica Vranic - petak, 23. mart 2012, 19:53
 
OFFSET
A) ovu komandu koristimo kada zelimo neki deo crteza da umnozimo vise puta. Opcija se nalazi u meniju modifly. kada kliknemo na opciju, imamo mogucnost da ukucamo distancu koja ce biti odaljene, tj na kolikoj razdaljini ce biti udaljena od osnovne
B) cemu sluzi opcija offset?
   1.za brisanje objekata u autocadu
   2.za multiplikaciju objekata
   3. za rotiranje
tacan odg je pod 2.


Slika Dragan Miskovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Dragan Miskovic - petak, 23. mart 2012, 22:06
 

Komanda DIMAngular

Komandu DIMAngular koristimo za kotiranje uglova. Pokrećemo je u meniju Dimension / Angular, zatim se biraju elementi za koje želimo da izmerimo ugao koji međusobno zaklapaju. Potom se određuje položaj kotnog luka a AutoCAD će pronaći najpogodnije mesto na njemu za prikaz izmerene vrednosti.

Pitanje:

Koja je skraćenica za pozivanje komande DIMAngular?

1) DIMA

2) DAN

3) DIM


 


Slika Zora Starcevic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Zora Starcevic - petak, 23. mart 2012, 23:17
 

MULTILEADER

Multileader komandi se moze pristupiti na vise nacina:

Preko ribbon : Home tab  - Annotation panel  - Multileaders drop-down  - MultileaderNot available on the ribbon in the current workspace

Preko menija: Dimension  - MultileaderNot available in menus in the current workspace

Preko toolbar-a: Multileader

Multileader komanda omogucava pravljenje ‘’strelica’’ koje oznacavaju mesta na crtezu koja zelimo da istaknemo ili detaljnije opisemo. Sastoji se od vrha strelice, lider linije i teksta ili bloka.

U meniju koji se otvara na desni klik, mozemo da odlucimo da li cemo prvo iscrtati strelicu, lider liniju ili njen sadrzaj, tj. tekst pri cemu ce se to podesavanje odnositi na sve sledece multileader-e.

Dodatna podesavanja multileader-a moguca su pomocu komande Multileader Style Manager (MLEADERSTYLE) koja omogucava preciznije definisanje multileader-a ( vrsta linije, vrha strelice, boja teksta itd.)

 

 
Slika Mladen Simic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Mladen Simic - subota, 24. mart 2012, 00:22
 

Komanda Boundary

Komandom Boundary pokrećemo Boundary dialog box, u ovom primeru podrazumevamo da se radi o komandi Polyline, ali naravno možemo takođe kreirati i oblast. Kliknuti Pick point ,a zatim kliknuti unutar zatvorenih granica radi daljeg upravljanja i na kraju stisnuti Enter.

Da li postoji prečica za zadavanje komande Boundary?

1. DA(t)

2. NE


Slika Sofija Conic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Sofija Conic - subota, 24. mart 2012, 16:55
 

Komanda Lengthen, LEN

Ova komanda izduzuje selektovanu liniju. Nalazi se u Modify Tools i postoji vise nacina da se linija izduzi: Delta, Percent, Total, Dynamic.

Opcija Total izduzuje liniju:

a) samo u jednom smeru

b)u oba smera.

Tacno pod b.


Slika Jovan Stamenic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Jovan Stamenic - ponedeljak, 26. mart 2012, 15:38
 

Komanda HATCH, kojom se srafira odabrana povrsina na crtezu. U zavisnosti od odabrane srafure, moze se birati gusca ili redja, a u zavisnosti od lejera kme pripada, i debljina i boja mogu biti razlicitih vrednosti.

Da li je komanda HATCH:

-komanda za srafuru

-komanda za bojenje

-komanda za linijuShumakosarame
AutoCAD
napisao/la Slobodanka Erceg - sreda, 28. mart 2012, 23:47
 

Komanda: Trim

U komandom delu možemo da kucamo TR kako bismo pokrenuli komandu. Trim nam omogućava da skratimo nepotrebne linije na projektu. Izvršava se tako što nam program prvo traži da selektujemo liniju (ili više) koju želimo da postavimo za referntni nivo odnosno liniju do koje će ostale da budu skraćene. Pritiskom na Enter prvi deo komande je izvršen. Drugi deo se sastoji od selektovanja linija koje želimo da budu skraćene: potrebno je selektovati onaj deo linije koji želimo da skratimo dole/gore/levo/desno od referentne linije. Trim je koristan i praktičan kada je u pitanju skraćivanje velikog broja linija.

Pitanje:

Iz koliko delova se sastoji komanda Trim?
a) jednog
b) dva
c) tri
Slika Jelena Markovic
Odgovor: Učimo AutoCAD
napisao/la Jelena Markovic - sreda, 28. mart 2012, 23:55
 
REDO- Komanda REDO omogućava storniranje predhodne komande, ako je ta komanda bila UNDO. Do komande se može doći preko Menu bar-a klikom na Redo ili ukucavanjem REDO u command line. Pitanje: Koja od sledećih skraćenica aktivira komandu REDO: 1) re 2) r 3) redo (tačan odgovor)Slika Ana Ivkovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Ana Ivkovic - četvrtak, 29. mart 2012, 16:20
 

TRIM

meni>modify>trim u paleti modify

Komanda TRIM omogucava precizno odsecanje odabranih objekata na crtezu u odnosu na granice odsecanja. granice odsecanja su takodje objekti na crtezi. objekat koji se odseca i granica odsecanja moraju imati realan presek, sto znaci da se ne moze seci objekat koji sa granicom odsecanja ima prividan presek u nekoj konacnosti.

Komanda trim se pokrece u komandnoj liniji ukucavanjem skracenice tr ili pune reci komande. Potom pokretanja  u komandnoj liniji nam se pojavi "Select object or <select all>". postoje dve opcije: jedna je da se selektuje misem objekat i granice odsecanja a druga opcija je da se prihvati ponudjena opcija iz zagrade tj da se se selektuje sve sto je nacrtano... Nakon selekcije ovakvog objekta primetnom trim komande mozemo dobiti tri razlicite forme. uklanjanjem presecnih linija krugova dobijemo prosiren objekat ili mozemo dobiti uklanjanjem kruznica i presecnih linija smanjen objekat ili cetiri zasebna objekta...

Pitanje: Koja je skracenica za pokretanje komande trim?

a) t

b) tr (T)

c) tm

Slika Dragana Gavrić
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Dragana Gavrić - četvrtak, 29. mart 2012, 16:37
 

FILLET (F)

Komanda fillet omogucava spajanja(povezivanja) dva objekta kruznim lukom. U toku izvrsavanja komande odabrani objekti koji se spajaju moraju biti pokazani, a oni mogu da se seku, da imaju moguci presek, a mogu da budu i paralelni, odnosno da nemaju ni zamisljeni presek. Obojekat na koje utice ova komanda su: duz, kruznica, kruzni luk, prava i poluprava.

Komanda se pokrece ukucavanjem skracenice f u komandnu liniju ili upisivanjem punog naziva komande a moze i u padajucem meniju modify.

Nakon pokretanja komande na komandnoj liniji ponudjeno nam je vise opcija dve su  vaznije od ostalih. Prva je selekcija dva objekta tj linije koje spajamo kruznim lukom, a druga je odredjivanje radijusa tog kruznog luka... Redosled radnji je sledeci: pokrenemo komandu, zatim ukucamo "r"(skracenica za radijus) upisemo radijus kruznog luka zatim enter i slektujemo dve linije koje spajamo i dobijemo kruzni luk izmedju dve linije... 


Slika Jelena Milosavljevic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Jelena Milosavljevic - četvrtak, 29. mart 2012, 16:55
 

SCALE 

Komandom Scale postize se uvecanje ili umanjenje objekta, odnosno promena njegovih fizickih velicina. Za promenu velicine koristi se faktor razmere, scale faktor. Ako faktor razemre ima vrednost vecu od jedinice svi selektovani objekti bice odgovarajuce uvecani, a faktori razmere manji od jedinice objekta ce umanjiti. Zadati faktori razmere uvek se podjednako primenjuju za promenu velicini i po x i po y osi. Velicina se menja u odnosu na pokzazanu bazu tacaka. Na primer faktor razmere 0.75 umanjice selktovani objekat za 25% i po x i po y osi, a faktor razmere 1.5 uvelicace ih za 50% po obe ose.

Komanda se pokrece skracenicom SC. Nakom pokretanja selektujemo objekat i izaberemo baznu nepokretnu tacku iz koje se vrsi skaliranju tj tacku u osnosu na koju se vrsi skaliranje.


Slika Milica Novakovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Milica Novakovic - četvrtak, 29. mart 2012, 20:54
 

Komanda AERIAL VIEW

Sluzi da omoguci laksi izbor zeljenog vidnog polja u okviru crteza. Izborom komande se pojavljuje novi okvir na radnoj povrsini ekrana, a u njemu umanjeni prikaz aktivnog crteza. Dalji rad na Aerial view okviru zavisi od toga da li je aktivan ZOOM ( ikonica lupe ) ili PAN ( ikonica sake ) rezim rada. 

U ZOOM rezimu je moguce uokviravanje zeljenih zona na crtezu, sto za posledicu ima uvecanje izabranog dela crteza i promenu prikaza na osnovnom Autocad ekranu.

U PAN rezimu, Aerial view okvir sluzi da se uokvireno polje lako premesti na drugi deo crteza, a s njim i osnovni prikaz.

Pitanje: 

U PAN rezimu:

1. vidno polje ima fiksnu velicinu

2. vidno polje nema fiksnu velicinu

tacan odgovor je pod brojem 1.Slika Aleksandra Matic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Aleksandra Matic - četvrtak, 29. mart 2012, 21:21
 

Komanda Revizorski oblak (REVCLOUD)

Funkcija ove komande u AutoCadu je veoma korisna a isto tako i jednostavna i logicna, koristimo je kada zelimo nesto da istaknemo, ili neki deo rada ili nase beleske. REVCLOUD formira poliliniju sastavljenu od mnostva lukova koji formiraju objekat u vidu oblaka.

Pitanje: U toku koriscenja komande REVCLOUD:

1) Mozemo da pomeramo i zumiramo, da se krecemo u radnom prostoru AutoCad-a

2) Ne mozemo da pomeramo i zumiramo, da se krecemo u radnom prostoru AutoCad-a (tacan odgovor)

3) Ni jedno od navedenog


Slika Filip Marinković
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Filip Marinković - četvrtak, 29. mart 2012, 21:32
 

komanda: DIMBASELINE

paleta: dimension

Komanda sluzi za serijsko kotiranje objekata u nizu, paralelnim kotnim blokovima. Pocetna tacka kotiranja je pocetna za svaki sledeci kotni blok.

Kako se aktivira komanda dimabaseline u commandline-u?

     a) DBL-enter

     b) DBA-enter

     c) DML-enter

Tacan odgovor je pod b.

 


Slika Dušan-Stefan Alić
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Dušan-Stefan Alić - četvrtak, 29. mart 2012, 22:08
 

komanda: measure (ME)

deli i markira selektovan objekat na segmenta odredjene duzine.

svaki segment je oznacen kao tacka

potrebno je pokrenuti komandu, selektovati objekat, zatim odrediti udaljenost podela ( tacaka)

Sta kucamo da bi tacke bile vidljive?*

 

*DDPTYPE


Slika Andjelija Djoric
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Andjelija Djoric - četvrtak, 29. mart 2012, 23:04
 
3D Walk Menu- View Walk and Fly - Walk Menja 3D prikaz u crtezu interaktivno da stvori utisak kretanja kroz model. 3D walk aktivira rezim hodanja u trenutnom prikazu. Na tastaturi se koriste pravci W (napred), S (nazad), A (levo) i D (desno) da bi se utvrdio pravac hoda. Smer prikaza se navodi prevlacenjem misa u zeljenom smeru. Position Locator window otvara i pikazuje poziciju u crtezu u gornjem prikazu. Koji je brzi nacin pokretanja date komande? Desnim klikom oznaciti iscrtani deo, zatim klik na Other Navigation Modes, pa na Walk.


Slika Ana Uzelac
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Ana Uzelac - četvrtak, 29. mart 2012, 22:55
 

komanda array

sluzi za umnozavanja alemenata,po x i y osi,odnosno stvaranjem kolona i redova,kao  i radijalno.

komanda se pokrece precicom ar. mozemo podesavati broj redova,kolona. razdaljinu izmedju umnozenih elemenata.nakon toga izabere se objekat koji ce biti mulitpliciran.i potvrdi se radnja.

da li dobijeni rezultat koriscenem alatke:

1 cini jedau celinu

2 je sacinjen od vise pojedinacnih elemenata.

/2/Slika Jelena Djakonovic
Odgovor: Učimo AutoCAD
napisao/la Jelena Djakonovic - četvrtak, 29. mart 2012, 22:29
 

DIVIDE 

Komanda omogucava podelu i markiranje ne presecenja selektovanog objekta na zadati broj jednakih segmenata. Broj segmenata moze biti od dva do 32 767, a svaki segment oznacen je objektom point-tacka. Umesto tacke, marker moze biti i korisnicki simbol-blok. 

komanda se pokrece skracenicom div ili u meniju draw>point>divide

Nakon pokretanja komande selektujemo objekat pritisnemo enter posle slekecije i na komandoj liniji gde pise "Enter the number od segments" upisemo broj segmenata tj broj podela obejkta

Pitanje: Koji je minimalan broj segmenata koje se mogu odrediti komandom divide?

1. 1 segment

2. 2 segmenta (tacno)

3. 3 segmenta

Slika Nemanja Trajilović
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Nemanja Trajilović - četvrtak, 29. mart 2012, 22:53
 

a) Stretch -  stretch komanda ce produziti odabrani deo objekta, i moze se koristiti za produzivanje i skracivanje odredjenog predmeta. Postoje 2 veoma razlicitia nacina biranja stretch komande. Najprostiji nacin je biranje elemnta klikom misa na objekat. Drugi, brzi, nacin je vucenje prozorcica preko objekta koji hocemo da selektujemo.

Postoje 2 nacina selektovanja objekta prozorcetom, a svaki metod daje razlicite rezultate. Prozor koji se crta od gornjeg levog do donjeg desnog ugla preko objekta ce izabrati sve elemente koji su u celosti nalaze u prozoru. Crtanje prozora od donjeg desnog do gornjeg levog ugla ce rezultovati da se svi objekti preko kojeg prozor prelezi obeleze. 

Kada obelezimo objekat samim pomeranjem misa suzavamo i produzujemo objekat.

b) Koja je precica na tastaturi za opciju Stretch

1) so

2)sh

3)s

Tacan odgovor je pod 3.


Slika Angelina Matic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Angelina Matic - četvrtak, 5. april 2012, 08:50
 

Komanda DONUT(DO)

Ova komanda se koristi za crtanje kruznog prstena, i zahteva zadavanje unutrasnjeg i spoljasnjeg precnika prstena.

Nacin pokretanja komande: - Meni - Draw - Donut

                                            - DO

Pokretanje komande

Sprecify inside diameter of donut <5.0> : 20

Zadavanje unutrasnjeg precnika prstena

Specify outside diameter of donut <10.035

Zadavanje spoljasnjeg precnika prstena

Specify center of donut or <exit>: 100,100

Zadavanje apsolutnih koordinata centra prstena

Specify center of donut or <exit>:

Graficko zadavanje koordinata centra prstena

Specify center of donut or <exit>: enter

Prekidanje komande


Slika Bojana Djordjevic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Bojana Djordjevic - četvrtak, 5. april 2012, 22:02
 

a) Komanda CIRCLE sluzi za crtanje kruznice u AutoCAD-u. Ova komanda nudi vise nacina za crtanje kruznice.

-Opcija Center, Radius najpre zahteva unos tacke buduceg centra kruznice, a zatim i velicinu poluprecnika. Obe vrednosti se mogu odrediti preko tastature ili pomocu misa.

- Opcija Center, Diametar je u svemu nalik prethodnoj opciji, samo sto se kao drugi parametar koristi precnik kruga (Diametar).

-Opcija 2 Points sluzi za crtanje kruznice ciji su polozaj i velicina odredjeni tackama koje se nalaze na njenom precniku.

-Opcija 3 Points sluzi za crtanje kruznice koja lezi na 3 poznate tacke. 

-Opcija Tan, Tan, Radius sluzi za crtanje kruznice ciji su polozaj i velicina odredjeni sa dve linije na kojima buduca kruznica treba da ima tangentu i velicinom poluprecnika.

b) Koji je shortcut za komandu Circle na tastaturi?

           A) CL

           B) C

           C) CR

Tacan odgovor je pod B) C. 
Slika Aleksandar Simic
Odgovor: Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Aleksandar Simic - četvrtak, 5. april 2012, 22:37
 

komanda UNITS u autocadu sluzi za podesavanje parametra koji su vezani za podesavanje osnovnh jedinica za meru...kada pokrenemo komandu UNits otvara se prozor koji ima 3 stavke koje podesavamo.. Prva stavka length, tu mozemo da podesimo tip i preciznost merenja. Takodje druga stavka je podesavanje ugla i tu postoji tip ugla i preciznost. Treca stavka insertion scale sluzi da odaberemo zeljenu jedinicu u kojoj cemo da radimo. Takodje klikom na taster direction izlazi meni base angle gde podesavamo bazu ugla.Kada smo svepodesili mozemo krenuti sa radom...

Koja je skracenica za komandu UNits ?

1. U

2. UT

3. UN

tacan odgovor je pod 3...


Slika Marija Antonijevic
Odgovor: Učimo AutoCAD
napisao/la Marija Antonijevic - petak, 6. april 2012, 22:04
 

Ray Komanda Ray služi za kreiranje elemenata u svemu sličnih liniji osim po sledećoj osobini: imaju definisan početak ali im je drugi kraj u beskonačnosti. Zrak (Ray) se crta uz automatsko ponavljanje pa je zbog toga potrebno pritiskom na Enter završiti komandu.

Kako se crta ray

1)     zadavanjem pocetne tacke i zeljene tacke kroz koju zrak Ray treba da  prodje , na sta je moguce dodati ostale tacne za dodatne zrake Ray ukoliko je potrebno.

2)     Zadavanjem pocetne tacke i tri pravca u kojima ce se pruzati Ray

3)     Postavljanjem cetiri tacke kroz koje ce se pruzati Ray.

Tacan odgovor je pod 1!


Slika Devon Clyne
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Devon Clyne - subota, 7. april 2012, 15:44
 

Trim command:  we use trim to meet the edges of other objects, to trim objects select the objects which is the boundaries then Enter, then select the objects that is needed to be trimmed. There are different ways of trimming, by the use of Fencing- the selecting fence is a series of temporary line that specify two or more fencing points.

 

What is the shortcut button for trimming?

A)     Enter the word TRIM

B)      Choose the icon on the tab

C)      Tr+ Enter

Answer will be Tr + Enter


Slika Jovana Petrović
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Jovana Petrović - četvrtak, 24. maj 2012, 22:02
 

komanda EXTRUDE FACES: omogucava izvlacenje objekta 3D face u trodimenzionalno telo. Ova opcija se ponasa slicno kao komanda Extrude, omogucavajuci da se primeni i ugao izvlacenja.

Komandu extrude faces mozemo korisiti za:

a) izvlacenje povrsi u trodimenzionalno telo

b) izvlacenje objekata 3D u TODIMENZIONALNO TELO

c) izvlacenje 3D i povrsi u trodimenzionalno telo


Slika Petar Tatic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Petar Tatic - ponedeljak, 28. maj 2012, 01:06
 

SPLINE

Ova komanda sluzi za crtanje krivihlinija, odnosno linija koje su zakrivljene, najcesce kada crtamo amorfne objekte.


Mozemo naci spine toolbar ili koristiti komandu Draw-> SPLINE 


Moze li se pomeranjem tacke menjati oblik linije
A)DA                                        B)NE

 

http://www.cadtutor.net/tutorials/autocad/drawing-objects.php


Slika Tamara Vukovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Tamara Vukovic - sreda, 30. maj 2012, 19:01
 

Polygon
Ovom opcijom mozemo svoriti poligonalne strukture. Skracenica za pokretanje ove opcije je 'POL'. Nakon sto je pokrenemo, moramo uneti zeljeni broj uglova (od 3, pa nadalje). Zatim unosimo 'zamisljeni' precnik kruga koj ce biti npr. opisan oko naseg objekta. Nakon toga dobijamo zeljeni oblik u zeljenoj velicini.


Slika Stevan Jevtovic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Stevan Jevtovic - petak, 15. juni 2012, 11:18
 

construction line. koristi se kada neku liniju produzimo do beskonacnosti. ova opcija je veoma korisna pri trimovanju i expandovanju, i tada se construction line obicno koristi kao pomocna linija,

construction line se moze naci u toolbaru: draw/construction lineAleksandra Ugrinovic
Odgovor: Učimo AutoCAD
napisao/la Aleksandra Ugrinovic - petak, 1. juni 2012, 12:13
 

*

Slika Marko Bulajic
Re: Učimo AutoCAD
napisao/la Marko Bulajic - nedelja, 17. juni 2012, 01:47
 

Komanda rectangle

Komandna linija: RECTANGLE, RECTANG, REC

Padajuci meni: Draw > Rectangle

Kada kreirate pravougaonike, sledece opcije obezbedjuju dodatne metode za izracunavanje velicine pravougaonika i ugla rotacije.

area - Upotrebite ovu opciju da biste kreirali pravougaonik na osnovu njegove povrsine i duzine jedne stranice.

dimensions - Upotrebite ovu opciju da biste rucno uneli duzinu i sirinu pravougaonika.

rotation - Upotrebite ovu opciju da biste zadali ugao rotacije pravougaonika.

Komanda rectangle kreira polilinijske objekte.

 

Koju opciju biramo ukoliko zelimo da nacrtamo pravougaonik, a znamo samo povrsinu i jednu stranicu:

a: rotation

b: area

c: dimensions

 

odgovor: B: area