U školskoj 2008/2009. na Arhitektonskom fakultetu ralizovana su dva kursa bayirana na MOODLE platformi.

0102030405

Ovo je virtuelno okruženje za podršku kursevima Generička istraživanja 03 i 04, na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U realizaciji ovog kursa učestvuju: Prof dr Ljiljana Petruševski, dipl. mat, mr Mirjana Devetaković, dipl. ing. arh., Arsenije Vladisavljević, aps. arh., Bojan Mitrović, aps. arh. i Milana Dabić, dipl. mat.