Polifunkcionаlni multimedijаlni centаr – Beogrаd XXI
Istrаživаnjа mogućih trаnsformаcijа beogrаdskog priobаljа

Rukovodilac nastave: prof.mr Petar Arsić dipl.inž.arh.

konsultаnti: prof. Dimitrije Mlаdenović, d.i.а., prof. dr Mirjаnа Roter-Blаgojević i Jovаnkа Đorđević-Cigаnović, d.i.а.

Saradnik: ass. Ivica Nikolić dipl.inž.arh.

 

01

Rukovodioci i mentori:

doc. arh. Miloš Nenadović, dia

asis. dr Tatjana Mrđenović, dia

Radionica ima za cilj da kroz studentsko istraživanje i ukljucenje interesnih strana kreira buducnost razvoja Savamale koristeci se Integralnim urbanim dizajnom u procesu regeneracije. Specificnost radionice je u nacinu kreiranja buducih mesta. On podrazumeva proces sagledavanja razlictitih videnja realnosti i buducnosti, kao i njihovu integraciju u kreiranju novih i afirmaciji postojecih identiteta. Akcenat je kvalitativnim unapredenjima prostora kroz integraciju razlicitih dimenzija održivosti. Urbani dizajn posmatran kao kreativan, socio-komunikativan i interdisciplinaran proces postaje arena u kojoj se usaglašavaju razlicita videnja razvoja u koherentnu celinu.

Rukovodilac kursa:

mr Dragana Bazik, redovni profesor

 

Nastavnik:

Doc. dr Aleksandra Đukić

3. година основних академских студија на Архитектонском факултету Универзитета у Београду

Циљеви предмета:

Упознавање са основним питањима улоге, обухвата и домена урбанистичког планирања. Овладавање материјом која се тиче процеса планирања и планерске методологије. Упознавање са елементима и садржајем релације планирања према физичком простору и планирања према модусима креирања урбаног простора. Истраживање односа урбанистичког планирања, урбаног дизајна и пројектовања. Упознавање са основним елементима израде планских докумената, метода и процеса рада.

SP3_Studio 1

Nove tendencije u oblikovanju grada

Studija slučaja Savskog amfiteatra

 

rukovodilac kursa: prof.mr Petar Arsić

saradnik: ass.Ivica Nikolić

učesnik u nastavi: Ana Virijević Bsch.

šifra za upis: sp3a

rukovodilac kursa: prof. Petar Arsić

saradnik u nastavi: ass. Ivica Nikolić

Rukovodilac

ass. arh. Tatjana Stratimirović

Rukovodilac predmeta: Branislav Mitrović, redovnii profesor

Saradnik u nastavi: mr Marija Milinković, asistent

Učesnik u nastavi: mr Vanja Panić, asistent

Rukovodilac predmeta: dr Ljiljana Blagojević, vanredni profesor

Saradnik u nastavi: mr Dragana Ćorović, asistent

Rukovodilac:

Doc. dr Mirjana Devetaković, dipl. inž. arh.

Rukovodilac:

Doc. dr Mirjana Devetaković

Rukovodilac

Doc. dr Mirjana Devetaković

Rukovodilac:

Prof. dr Liljana Petruševski, dipl. mat.

Rukovodilac:

Prof. dr Ljiljana Petruševski, dipl. mat.

Rukovodilac predmeta: dr Ljiljana Blagojević, vanredni profesor

Saradnik u nastavi: mr Dragana Ćorović, asistent