Rukovodilac

doc. dr Mirjana Devetaković

 

Šifra za upis: BIM01

Rukovodilac

Doc. dr Mirjana Devetaković

Realizacija

Asist. Jelena Ivanović, dipl. mat.


Šifra za upis: PARAMMOD01

prof. dr Srđan Vukmirović

asist. Jelena Ivanović, dipl. mat.


Rukovodilac

Doc. dr Mirjana Devetaković

 

Šifra za upis: IMAO01

Rukovodilac

doc. dr Mirjana Devetaković


Šifra za upis: BIM02