Упознавање са најважнијим личностима, основним темама, проблемима, литерарним формама и историјским токовима светоотачке мисли у периоду од 5. до 15. века; представљање најважнијих светоотачких текстова, токова њихове рецепције и њихове релевантности у савременом контексту.