Циљ предмета
Овладавање знањима о развоју комуникологије, теоријама о комуницирању и методама проучавања
комуникационих појава. Усвајање сазнања о комуникационом процесу, врстама комуникације.
Стицање неопходних вербалних и невербалних знања и вештина примењених у области ФВ и спорта.
Упознавање са процесом анализе појава у комуникацији на теоријском и практичном нивоу. Развијање
основних комуникационих вештина. Овладавање комуникационим моделима и стратегијама у
интеракцији актера у области ФВ и спорта као и интерперсоналним вештинама. Упознавање са
ненасилним методама решавања конфликата и оспособљавање студената за самосталан приступ у
решавању проблема групне и интерперсоналне комуникације применом комуникационих вештина.

• Krаtаk opis predmetа
Predmet obrađuje oblast alpskog skijanja sa aspekta tehnike, metodike obuke skijanja, opreme za skijanje, organizacije i bezbednosti na nivou potrebnom nastavniku u osnovnoj i srednjoj školi kao i bazični trening u sistemu sportskog skijanja. Kroz teorijsku i praktičnu nastavu student stiče saznanja iz oblasti terminologije, sistematizacije tehnika, osnovnih zakonitosti kretanja u skijanju, metoda, principa i sredstava učenja i usavršavanja, postupaka značajnih za realizaciju ovog vida nastave u školi, kao i specifičnosti – bezbedonosne rizike u nastavi i mere za njihovo predupređenje.

• Cilj predmetа
Prikupljanje i sistematizacija znanja neophodnih za razumevanje mehanike i tehnike kretanja u skijanju, osposobljavanje za primenu znanja, veština, metoda učenja i usavršavanja, mera i postupaka za njihovu bezbednu realizaciju, odnosno sticanje kompetentnosti u nastavi skijanja u programu fizičkog vaspitanja kao i prvom nivou kompetentnosti u treningu sportskog skijanja.

• Ishodi predmetа
Ovladanost teorijsko-motoričkim znanjima i veštinama (tehnike skijanja), sposobnost demonstracije, kompetentnost za organizaciju i realizaciju nastave skijanja, obuku dece i odraslih primenom različitih metoda i sredstava, primenu mera i postupaka bezbednosti, procenu nivoa savladanosti veštine (metodička, organizaciona, bezbedosnosna i tehnička kompetentnost).Engleski jezik za studente strukovnih studija sporta i rekreacije

Kurs engleskog jezika za sport i fizičko vaspitanje

Predmet Engleski jezik je kurs opšteg jezika na prvoj godini osnovnih akademskih studija. Fond časova je 3+0.

Fakultet raspolaže sa svim potrebnim materijalnim i kadrovskim kapacitetima za realizovanje nastave za sticanje sledećih sportskih zvanja: trener u sportu, instruktor u sportu, organizator sportske rekreacije, organizator sportskog poslovanja, menadžer u sportu, sportski posrednik, sportski vodič, sportski spasilac, sportski dokumentalista, novinar u sportu i sportski propagandista.

Programi stručnog osposobljavanja, priroritetno su namenjeni: licima koja obavljaju stručneposlove u sportu i rekreaciji duži niz godina, a pri tom ne poseduju odgovarajući stepen stručne osposobljenosti; sportisitima nacionalnog nivoa, koji pri završetku sportske karijere žele da se stručno osposobe i time steknu pravo na licencu i stručni radu u sportu; istaknutim vrhunskim sportistima, čime Fakultet podržava njihovo osposobljavanje za profesionalnu karijeru, nakon završetka sportske karijere.

Celokupni nastavni sadržaj stručnog osposobljavanja sistematizovan je u delove – nastavne blokove (nastavne celine) i predmetne sadržaje po autentičnom pristupu koji je zasnovan na višegodišnjem iskustvu Fakulteta u prostoru obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja kadrova za rad u sportu i rekreaciji. Distribucija časova i nastavne građe u potpunosti odgovara normativima Ministarstva omladine i sporta

Ovi programi su usklađeni sa Zakonom o sportu Republike Srbije (Sl. glasnik RS br. 24/11) i Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja (Sl. glasnik RS br. 7/2013 od 23.01.2013.) koji se primenjuje od 31.12.2013. godine.

Predmet na drugoj godini doktorskih studija (Fundamentalne metode istraživanja humane lokomocije)