Cilj izučavanja discipline Organizacija je da se studenti upoznaju sa organizacijom kao naukom koja predstavlja centralno područje menadžmenta. Organizacija  nudi studentima teorijska i  praktična znanja o tome kako upravljati organizacijom. Predmet je koncipiran tako da se studentima obezbede osnovna znanja iz četiri osnovne oblasti: (1) uvod u organizaciju, (2) dizajn organizacije, (3) ponašanje ljudi u organizaciji i organizacione promene i (4) upravljanje ljudima u organizaciji.

 

Nakon uspešno završenog rada na predmetu, studenti će moći da:

•        razumeju i usvoje znanje iz oblasti organizacionog dizajna, organizacionog ponašanja, upravljanja ljudskim resusima i razvoja organizacije;

•        analiziraju organizaciono okruženje i procenjuju uticaj, snagu i pravce delovanja okruženja na organizaciju;

•        analiziraju dizajn organizacije korišćenjem pouzdane metodologije procene stanja parametara organizacione strukture (podela rada, delegiranje autoriteta, departmentalizacija i koordinacija) i delovanja kontingentnih faktora (sredina, kultura, starost i veličina, strategija i tehnologija)

•        projektuju novi organizacioni model sposoban da bude u funkciji ciljeva organizacije;

•        sprovedu organizacionu analizu na bazi realnih primera iz poslovne prakse, razviju potencijalni organizacioni odgovor, izvedu zaključke o efektivnosti njihove primene i samostalno pred grupom studenata argumentovano obrazlože svoj stav.

•        koristeći metodološki validne pristupe samostalno sprovedu istraživački projekat i prezentuju argumentovane, validne i pouzdane zaključke.

•         da se u grupnoj diskusiji ponašaju u skladu sa najboljom praksom akademske argumentacije sopstvenog i komentarisanja mišljenja druge osobe, poštujući akademski sistem vrednosti i etike.


Master kurs Upravljanje međunarodnim marketingom, na modulu Poslovno upravljanje.

Matematika za studente Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Cilj kursa je da studentima ponudi bazična znanja, koncepcije, principe, strategije i veštine u oblasti međunarodnog marketinga. Nakon završenog kursa student je osposobljen da razume dimenzije i domete međunarodnog marketinga, da obezbedi potrebne međunarodne marketinške informacije i na osnovu njih razvije odgovarajući marketinški plan za inostrana tržišta, koji uključuje selekciju inostranih tržišta, strategija ulaska, kao i efektivno kreiranje, isporučivanje i komuniciranje superiorne vrednosti inostranim potrošačima.

 

Електронски курс из предмета Основи економије

http://student.ekof.bg.ac.rs/moodle

http://www.ekof.bg.ac.rs/osnovi-ekonomije/

др Ђорђе Митровић, доцент

Светозар Танасковић, асистент

Немања Вуксановић, сарадник у настави

Драган Алексић, сарадник у настави