Ciljevi kursa “Veštine upravljanja karijerom“ jesu osposobljavanje studenata za upravljanje karijerom, njihovo pripremanje za uključivanje u tržište rada, kao i pružanje podrške u preuzimanju odgovornosti i aktivne uloge u svom budućem karijernom razvoju.


Kurs je fakultativan i namenjen studentima završnih godina osnovnih, master i doktorskih studija Univerziteta u Beogradu.


Po uspešno završenom kursu “Veštine upravljanja karijerom”, studenti će biti u stanju da:


 • koriste različite izvore informacija o savremenom tržištu rada; 
 • istražuju i prepoznaju svoja interesovanja, potrebe, znanja, veštine i sposobnosti i povezuju ih sa zahtevima savremenog tržišta rada;
 • odlučuju o svojoj karijeri, postavljaju ciljeve i kreiraju karijerni plan;
 • primenjuju različite metode i strategije traženja posla;
 • sastavljaju efikasnu prijavu za posao - radnu biografiju i motivaciono pismo i biraju formu i sadržaj koji odgovaraju konkretnom konkursu;
 • i uspešno se predstave poslodavcu na razgovoru za posao ili praksu.

Kurs su osmislile i vode savetnice Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu. 

Uspešno pohađanje kursa polaznicima donosi uverenje o pohađanju, dodatne ESPB bodove, kao i upis ove vannastavne aktivnosti u dodatak diplomi.


Ciljevi kursa “Veštine upravljanja karijerom“ jesu osposobljavanje studenata za upravljanje karijerom, njihovo pripremanje za uključivanje u tržište rada, kao i pružanje podrške u preuzimanju odgovornosti i aktivne uloge u svom budućem karijernom razvoju.

Kurs je fakultativan i namenjen studentima završnih godina osnovnih, master i doktorskih studija Univerziteta u Beogradu.

Po uspešno završenom kursu “Veštine upravljanja karijerom”, studenti će biti u stanju da:

 • koriste različite izvore informacija o savremenom tržištu rada; 
 • istražuju i prepoznaju svoja interesovanja, potrebe, znanja, veštine i sposobnosti i povezuju ih sa zahtevima savremenog tržišta rada;
 • odlučuju o svojoj karijeri, postavljaju ciljeve i kreiraju karijerni plan;
 • primenjuju različite metode i strategije traženja posla;
 • sastavljaju efikasnu prijavu za posao - radnu biografiju i motivaciono pismo i biraju formu i sadržaj koji odgovaraju konkretnom konkursu;
 • i uspešno se predstave poslodavcu na razgovoru za posao ili praksu.
Kurs su osmislile i vode savetnice Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu. 

Uspešno pohađanje kursa polaznicima donosi uverenje o pohađanju, dodatne ESPB bodove, kao i upis ove vannastavne aktivnosti u dodatak diplomi.
Ciljevi kursa “Veštine upravljanja karijerom“ jesu osposobljavanje studenata za upravljanje karijerom, njihovo pripremanje za uključivanje u tržište rada, kao i pružanje podrške u preuzimanju odgovornosti i aktivne uloge u svom budućem karijernom razvoju.

Kurs je fakultativan i namenjen studentima završnih godina osnovnih, master i doktorskih studija Univerziteta u Beogradu.

Po uspešno završenom kursu “Veštine upravljanja karijerom”, studenti će biti u stanju da:

 • koriste različite izvore informacija o savremenom tržištu rada; 
 • istražuju i prepoznaju svoja interesovanja, potrebe, znanja, veštine i sposobnosti i povezuju ih sa zahtevima savremenog tržišta rada;
 • odlučuju o svojoj karijeri, postavljaju ciljeve i kreiraju karijerni plan;
 • primenjuju različite metode i strategije traženja posla;
 • sastavljaju efikasnu prijavu za posao - radnu biografiju i motivaciono pismo i biraju formu i sadržaj koji odgovaraju konkretnom konkursu;
 • i uspešno se predstave poslodavcu na razgovoru za posao ili praksu.
Kurs su osmislile i vode savetnice Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu. 

Uspešno pohađanje kursa polaznicima donosi uverenje o pohađanju, dodatne ESPB bodove, kao i upis ove vannastavne aktivnosti u dodatak diplomi.


Cilj kursa “Veštine upravljanja karijerom” je osposobljavanje studenata za upravljanje karijerom, njihovo pripremanje za uključivanje u tržiše rada i kao i pružanje podrške u preuzimanju odgovornosti i aktivne uloge u svom budućem karijernom razvoju.                               

U okviru onlajn segmenta programa „Priprema...Pozor...Stav!" studenti će moći da unaprede veštine komunikacije, timskog rada, upravljanja vremenom i dobre prezentacije uz pomoć priručnika, audio treninga i vežbi koji će im biti dostupni putem interneta tokom juna, jula i avgusta 2018.godine. Po uspešno završenom kursu učesnici će dobiti elektronski sertifikat za svaku veštinu od kompanije HRD Pro Consulting ukoliko su tačno uradili više od 75% pitanja na testu koji čini deo treninga. Sertifikati će biti izdati u septembru. Detaljnije informacije o programu pogledajte na sajtu Centra za razvoj karijere: http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/node/900