RCUB

Obuka za nastavnike FMU za korišćenje moodle platforme

Namenjeno za Moodle administratore

Namenjeno za administratore G Suite platforme

Namenjeno za administratore Office 365 platforme