Kodiranje teksta (ravnomerni i neravnomerni kodovi). Kodni rasporedi (sheme). LaTeX
Tema kursa je upoznavanje sa osnovama leksikologije, leksikografije, tvorbe reči, frazeologije i stilistike nizozemskog jezika. Kurs je namenjen studentima četvrte godine nizozemskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu.