Циљ предмета је упознавање студената са основним проблемима односа државе, цркве и верских заједница и њиховим правним регулисањем, као и стицање знања о различитим системима тих односа у Европи (државна црква, стриктна и кооперативна одвојеност).
У оквиру курса биће разматрани организациони аспекти тог односа у појединим земљама и Србији и различите контроверзне теме попут услова за регистровање цркава и верских заједница, легитимности при разликовања њиховог статуса, карактера верске
наставе у државним школама, реституције црквене имовине, правног регулисања секти итд. Посебна пажња биће посвећена пракси Европског суда за људска права у овој области.