Predavanja i vežbe iz premeta Fizička geografija za studente prve godine smera Turizmologija.

Predavanja i vežbe iz Matematičke geografije za studente prve godine smera Geografije

Obavezan predmet na studijskom programu

  • Geografija (V semestar)

Izborni predmet na studijskim programima:

  • Prostorno planiranje (I semestar)
  • Demografija (I semestar)

doc. dr Luka Mijatović

Vežbe su aktivni deo nastave predmeta Prirodnih osnova planinskog turizma na studijskoj grupi Turizmologija, Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Vežbe iz Paleogeografije su aktivni deo nastave predmeta Paleogeografija na studijskoj grupi Geografija, Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Vežbe iz Dinamičke geomorfologije su aktivni deo nastave predmeta Dinamička geomorfologija na studijskoj grupi Prostorno planiranje, Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu