Prof. dr Milica Bajić Brković, asist. mr Danijela Milovanović , asist. mr Biserka Mitrović
Dr Ljiljana Petruševski, dipl. mat., dr Mirjana Devetaković, dipl. ing. arh., Milana Dabić, dipl. mat., Ivana Petruševski, dipl. ing. arh.
Dr Ljiljana Petruševski, dipl. mat., dr Mirjana Devetaković, dipl. ing. arh., Milana Dabić, dipl. mat., Bojan Mitrović, aps. arh., Ivana Petruševski, dipl. ing. arh.
Dr Ljiljana Petruševski, dipl. mat., dr Mirjana Devetaković, dipl. ing. arh., Milana Dabić, dipl. mat., Bojan Mitrović, aps. arh.

Dr LJiljana Petruševski, dipl. mat., dr Mirjana Devetaković, dipl. ing. arh.
saradnici: Milana Dabić, dipl. mat., Bojan Mitrović, aps. arh.

Dr Ljiljana Petruševski, dipl. mat., dr Mirjana Devetaković, dipl. ing. arh., Milana Dabić, dipl. mat., Bojan Mitrović, aps. arh.