Rukovodilac

Doc. dr Mirjana Devetaković

šifra za upis BIM01

Rukovodilac

Doc. dr Mirjana Devetaković

Šifra za upis: BIM2

prof. dr Srđan Vukmirović

asist. Jelena Ivanović, dipl.mat.

Предмет О архитектури упознаје студенте са основним елементима струке, са областима које је чине, додирним дисциплинама, као и са основним идејама и претпоставкама савремене архитектонске теорије и праксе. Кроз предавања и интерактивни рад на семестралном задатку, студенти стичу почетни увид у основне појмове у архитектури и испитују њихов садржај и значења.

Predmetni nastavnik: dr Marija Milinković, docent UB
Saradnik u nastavi: Sonja Dedić. asistent UB

Rukovodilac

Mirjana Devetaković

Jelena Ivanović

Sifra za upis (enrolement key): PM2018

Prof. dr Srđan Vukmirović

asist. Jelena Ivanović

Doc. dr Mirjana Devetaković

Rukovodilac

Doc. dr Mirjana Devetaković

 

Šifra za upis: IMAO01