Rukovodilac

Prof. dr Ljljana Petruševski, dipl. mat., Prof.dr Srđan Vukmirović, dipl.mat.

Učesnici u nastavi

Doc. dr Mirjana Devetaković, dipl. Inž. arh.

Assist. Jelena Ivanović, dipl. mat.

foto Pavle Stamenović

Rukovodilac predmeta:

dr Marija Milinković, docent

Saradnici u nastavi:

Milica Ristović, student MASIU

Ivan Šuić, student MASA

Rukovodilac

dr Mirjana Devetaković

asistent

Jelena Ivanović

šifra: 001

Rukovodilac

Doc. dr Mirjana Devetaković

šifra: REVIT2017

Rukovodilac 

doc. dr Mirjana Devetaković

šifra za upis: BIM