ŠĆEĆIN - Grad na Odri

Razvoj, rekonstrukcija i izgradnja rečnih ostrva


mentor: prof.Petar Arsić

konsultanti: prof. Dimitrije Mladenović, arh.Eva Nosek i arh.Jacek Lenard

saradnik: ass.Ivica Nikolić

Rukovodilac predmeta: dr Ljiljana Blagojević, vanredni profesor

Saradnik u nastavi: mr Dragana Ćorović, asistent

Rukovodilac:

Doc. dr Mirjana Devetaković, dipl. ing. arh.

Руководилац предмета: проф. Бранислав Митровић

Сарадник у настави: др Марија Милинковић, асистент

Cilj nastave je razvijanje elementarnih sposobnosti studenata za razumevanje, sistematizaciju i analizu procesa formiranja i transformacije gradskih prostora i ambijenata, a radi prepoznavanja alata i sticanja osnovnih znanja za profesionalno bavljenje oblikovanjem gradskih prostora. 

Rukovodilac kursa: Prof. mr Dragana Bazik, dia

Analiza i transformacija prostorne arhitektonske forme realizovane na kursu Prostor i oblik u odgovarajuću dvodimenzionalnu ili trodimenzionalnu geometrizovanu grafičku formu korišćenjem adekvatnih i dostupnih grafičkih tehnika i tehnologija.

 

Rukovodilac predmeta:

mr Dušan M. Stanisavljević, vanredni profesor

Saradnici u nastavi:

dipl.inž.arh. mr Ivana Lukić, asistent

dipl.inž.arh. Đorđe Nenadović, asistent

M.Arch. Vladimir Parežanin, asistent

M.Arch. Vladimir Kovač, asistent

 

 

STUDIO PROJEKAT 3_ Studio 1

rukovodilac kursa: prof.mr Petar Arsić

saradnik: ass. Ivica Nikolić

učesnik u nastavi: arh. Ana Virijević

 

Rukovodilac v. prof. arh. Vladimir Lojanica

Studio arh. Srđan Marlović / arh. Verica Međo

Rukovodilac

Prof. dr Ljiljana Petruševski

Asistent

Srđan Marlović, dia

Rukovodilac

doc dr Mirjana Devetaković, dipl. inž. arh.

Rukovodilac

Doc dr Mirjana Devetaković, dipl. inž. arh.

Prof. Vladimir Lojanica

asist. arh. Srđan Marlović

Rukovodilac

Prof. dr Ljiljana Petruševski, dipl. mat.

Rukovodilac

dr Mirjana Devetaković, dipl. inž. arh.

Rukovodilac predmeta: dr Ljiljana Blagojević, vanredni profesor

Saradnik u nastavi: mr Dragana Ćorović, asistent