Master akademske studije

U 3.1. seminar 2 _ PROSTORNA KOMPOZICIJA

 

Rukovodilac nastave: prof. Petar Arsić, dipl.inž.arh

saradnik u nastavi: ass. Ivica Nikolić, dipl.inž.arh

 

šifra za upis: PK

Mentor: prof. mr Petar Arsić dipl. inž. arh.,
mentorska komisija: van.prof.Vladimir Lojanica, doc.dr. Žikica Tekić

saradnik u nastavi: ass. Ivica Nikolić, dipl. inž. arh.

šifra za upis: M9SA

 

...

Rukovodilac kursa prof. mr Petar Arsić dipl.inž.arh
saradnik u nastavi ass. Ivica Nikolić dipl.inž.arh

učesnici u nastavi
prof.dr LJiljana Petruševski dipl.mat.
doc. dr Mirjana Devetaković-Radojević

Rukovodilac: doc. mr Ksenija Lalović, dipl. ing. arh.
sar: Višnja Sretović, dipl. ing. arh

Rukovodilac: Doc. dr Mirjana Devetaković, dipl. inž. arh.

Učesnici u nastavi: Prof. dr Ljiljana Petruševski, dipl. mat., Jelena Kijanovic, dipl. mat.,

Upis: Studenti koji su u prošlom semestru koristili virtuelno okruženje za predmet Matematika u arhitekturi 1, automatski su upisani. Oni studenti koji eventualno nisu koristili virtuelno okruženje u prethodnom semestru, neka se prijave u virtuelno okruženje za predmet Matematika u arhitekturi 1 kako bi se aktivirao njihov rad u ovom okruženju.


Rukovodilac: Prof. dr Ljiljana Petruševski, dipl. mat.

Nastavni tim: Doc. dr Mirjana Devetaković, dipl. ing. arh., Jelena Kijanovic, dipl. mat.

Šifra za upis: PMAF

Rukovodilac: Doc. dr Mirjana Devetaković, dipl. ing. arh.
  
Nastavni tim: Prof. dr Ljiljana Petruševski, dipl. mat., Jelena Kijanović, dipl. mat., Bojan Mitrović, aps. arh.,

Šifra za upis: GI07

Rukovodilac: Prof. dr Ljiljana Petruševski, dipl. mat.

Nastavni tim: Doc. dr Mirjana Devetaković, dipl. ing. arh., Jelena Kijanovic, dipl. mat., Bojan Mitrović, aps. arh.

Šifra za upis: MUA01

Nastavnik: Prof. dr Ljiljana Petruševski, dipl. mat.

Učesnici u nastavi: Doc. dr Mirjana Devetaković, dipl. ing. arh., Jelena Kijanovic, dipl. mat.,

Upis: Studenti koji su u prošlom semestru koristili virtuelno okruženje za predmet Matematika u arhitekturi 1, automatski su upisani. Oni studenti koji eventualno nisu koristili virtuelno okruženje u prethodnom semestru, neka se prijave u virtuelno okruženje za predmet Matematika u arhitekturi 1 kako bi se aktivirao njihov rad u ovom okruženju.

Nastavnik: Doc. dr Mirjana Devetaković, dipl. ing. arh.

Ucesnici u nastavi: Prof. dr Ljiljana Petruševski, dipl. mat, Jelena Kijanović, dipl. mat., Bojan Mitrović, aps. arh.

Šifra za upis:

Prva grupa 9.30-10.00: CAAD01
Druga grupa 10.30-12.00: CAAD02