Arhitektonski fakultet 2010/2011.

Rukovodilac predmeta: Doc. mr Ksenija Lalović,

saradnici: asis. pr. Tatjana Mrđenović,dia, Jovana Pavić, dia

konsultant u nastavi: doc. mr Uroš Radosavljević

šifra: mobigrad11

tm

Rukovodilac i mentor:Tatjana Mrđenović,asis

Saradnik volonter: Jelica Jovanović, dia

šifra za upis: bac11

Rukovodioci: Doc. dr Mirjana Devetaković, dipl. ing. arh.; Prof. dr Ljiljana Petruševski, dipl. mat.
 
Nastavni tim: Bojan Mitrovic, aps. arh., Jelena Ivanovic, dipl. mat.; Danilo Arsic, MArch (Zaha Hadid Architects, CDRG - Computation and Design Research Group, London)

Šifra za upis: GI06


Rukovodilac: Doc. Zoran Đukanović

Gostujući predavač: Milorad Cilić
Saradnik: ass. Aleksandar Bobić

Koordinator: Goran Radulović

Rukovodilac: Doc. Zoran Đukanović

Saradnici: ass. Aleksandar Bobić i ass. Danijela Milojkić
Gostujući predavač: dr Vladimir Vuković, Austrija
Studenti demonstratori:
Aleksandra Samardžić, Sofija Đukić, Milena Radović
Rukovodilac: Doc. mr Ksenija Lalović, dipl. ing. arh. 

asis.prip. Tatjana Mrđenović, dipl. ing. arh. sar: Višnja Sretović, dipl. ing. arh.

šifra za upis: SP4KL1011

Koncept za 100 % prirode i aktivnog odmora
Rukovodilac: prof. mr Petar Arsić, dipl. ing. arh.                               
asis. prip. Ivica Nikolić, dipl. ing. arh.
Učesnici u nastavi: prof. dr Ljiljana Petruševski, dipl. mat., doc. dr Mirjana Devetaković, dipl. ing. arh.
Urbani dizajn i kulturna raznolikost
Rukovodilac: doc. dr Marija Maruna, dipl. ing. arh.
asis. mr Vladimir Mihajlov, dipl. ing. arh., sar. Danijela Milojkić, dipl. ing. arh.
Urbani dizajn za održivost
Rukovodilac: doc. mr Ksenija Lalović, dipl. ing. arh.
asis.prip. Tatjana Mrđenović, dipl. ing. arh., sar: Višnja Sretović, dipl. ing. arh.
Šifra: SP41011
Rukovodilac: Doc. Milan Maksimović, dipl. ing. arh. 

Saradnica: ass. Grozdana Šišović, dipl. ing. arh.
Studenti demonstratori: Vera Bijelić i Veljko Ćirić

Rukovodilac predmeta: Prof. dr Milica Bajić Brković

Saradnici: Ass mr Danijela Milovanović Rodić dia, ass mr Biserka Mitrović dia, ass Tatjana Mrđenović dia, ass Ana Perić dia, ass Mira Milaković dia, ass Ivan Simić dia                                    

Rukovodilac: Doc. dr Mirjana Devetaković, dipl. ing. arh.

Nastavni tim: Prof. dr Ljiljana Petruševski, dipl. mat, Jelena Kijanović, dipl. mat., Bojan Mitrović, aps. arh.

Rukovodilac: Doc. dr Mirjana Devetaković, dipl. ing. arh.

Nastavni tim: Prof. dr Ljiljana Petruševski, dipl. mat, Jelena Kijanović, dipl. mat., Bojan Mitrović, aps. arh.

Šifra za upis: CAAD01


Rukovodilac: Prof. dr Ljiljana Petruševski, dipl.mat.

Nastavni tim: Doc. dr Mirjana Devetaković, dipl.ing.arh. , Jelena Kijanović, dipl.mat. , Bojan Mitrović, aps.arh.

Rukovodilac: Prof. mr Petar Arsić, dipl. ing. arh

Asistent: Ivica Nikolić dipl. ing. arh


Rukovodilac: Prof. dr Ljiljana Petruševski, dipl. mat.

Nastavni tim: Doc. dr Mirjana Devetaković, dipl. ing. arh., Jelena Kijanović, dipl. mat., Bojan Mitrović, aps. arh.

Šifra za upis: PM01


Rukovodilac: Doc. dr Marija Maruna, dipl. ing. arh.

asis. mr Vladimir Mihajlov, dipl. ing. arh.; sar. Danijela Milojkić, dipl. ing. arh.


Šifra za upis: popins

Rukovodilac: Prof. mr Petar Arsić, dipl. ing. arh.

Asistent: Ivica Nikolić, dipl. ing. arh;

Učesnici u nastavi: prof. dr Ljiljana Petruševski, dipl. mat.; doc. dr Mirjana Devetaković, dipl. ing arh.

Šifra za upis: SP401

Rukovodilac: Prof. mr Petar Arsić, dipl. ing. arh.

Saradnici: Ivica Nikolić, dipl. ing. arh; Ana Perić, dipl. ing. arh.
GI: Doc. dr Mirjana Devetaković, dipl. ing arh.

Šifra za upis: S01

Rukovodilac: Prof. dr Ljiljana Petruševski, dipl. mat.

Nastavni tim: Doc. dr Mirjana Devetaković, dipl. ing. arh., Jelena Ivanović, dipl. mat., Bojan Mitrović, aps. arh.