Prof. dr Srđan Vukmirović

asist. Jelena Ivanović

Doc. dr Mirjana Devetaković

Predmet O arhitekturi upoznaje studente sa osnovnime elementima struke, sa oblastima i disciplinama koje je čine, kao i sa osnovnim idejama i pretpostavkama savremene arhitektonske teorije i prakse. Kroz predavanja i interaktivni rad na semestralnom zadatku, studenti stiču početni uvid u osnovne pojmove u arhitekturi i ispituju njihov sadržaj i značenja.

Predmetni nastavnik: dr Marija Milinković, docent UB 

Rukovodilac:

Doc. dr Mirjana Devetaković

 

šifra za upis IMAO01

Šifra za upis studenata: PMMASA02

Rukovodilac: doc. dr Mirjana Devetaković

Asistent: Jelena Ivanović, dipl. mat.

Šifra za upis na kurs: PMMAS1

Rukovodilac: doc. dr Mirjana Devetaković

Asistent: Jelena Ivanović, dipl. mat.

Rukovodilac

doc dr Mirjana Devetaković

šifra za pristup kursu BIM01