Uvodna sekcija (sedmični format)

 • Opšta sekcija

  PROSTORNA KOMPOZICIJA

  prof. Petar Arsić, IAA, IAS, IAKS, MAA, WCC

  Циљ наставе на предмету је оспособљавање студената ка повезивању досадашњих стечених знања и вештина из области урбанизма и архитектуре, са новим знањима из области просторне композиције, а у циљу даљег овладавања вештинама урбанистичко-архитектонског пројектовања, са посебним акцентом на аспект просторне композиције у осмишљавању и пројектовању комплексних урбанистичко-архитектонских целина.

  link ka kurikulumu predmeta na sajtu AF

 • 8. mart - 14. mart

 • 22. mart - 28. mart

  • 29. mart - 4. april

   • 5. april - 11. april

    • 12. april - 18. april

     • 19. april - 25. april

      • 26. april - 2. maj

       • 3. maj - 9. maj

        • 10. maj - 16. maj

         • 17. maj - 23. maj

          • 31. maj - 6. juni