Zadatak popravka loših praksi

- Pronaći načine da se poprave primeri loših praksi pokazanih na predavanjima

- Pročitati priloženu literaturu