Kurs nastao u okviru Moodle obuke na dan 22.06.2010. u RCUB-ubig grin
Kurs ja nastao u okviru Moodle obuke.
Kurs je namenjen za osnovno upoznavanje studenata sa web miningom. Objasnjava se:
  • Definicija web mininga,
  • Taksonomija web mininga,
  • Standard,
  • Primena.
Kurs je nastao u okviru obuke za koriscenje MOODLE platforme u nastavi.
Opis kursa: Probni kurs - obuka.
Probni kurs iz Uvoda u holandsku kulturu.
Probni kurs kreiran na obuci za eLearning.
Kurs za studente prve godine Rudarskog odseka Rudarsko-geoloskog fakulteta.
Probni kurs iz predmeta nizozemski jezik 1 - istorija jezika i fonologija/fonetika
Kurs iz Bezbednosne kulture, namenjen je studentima zavrsne godine Fakulteta bezbednosti.
Cilj kursa je da se unapredi nivo znanja i vestina iz oblasti bezbednosti, kako bi se studenti sto bolje pripremili za buduce poslove menadzera bezbednosti.
Kurs je namenjen studentima Nemačkog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Koristi se u okviru dvosemestralnog predmeta Nemačka gramatika III (Leksikologija) na trećoj godini studija. Obuhvata gradivo iz oblasti Tvorbe reči u SNJ i Leksikografije.