Kurs iz Medijskog sistema Srbije, Fakultet politickih nauka, Univerzitet u Beogradu

Predavac: Vanredni profesor dr Rade Veljanovski, saradnica: MA Aleksandra Ugrinic