Kurs na osnovnim studijama FPN-a, 1. godina
savremena politicka teorija
Socijalna patologija

Rukovodilac prof dr...

Saradnik asistent ...