Zadatak

- Opisati proces mapiranja resursa na hipotetičkom modelu

- Pročitati priloženu literaturu