Zadatak dobre prakse

- Pronaći primere dobrih praksi koje nisu navede u literaturi

- Pročitati priloženu literaturu