У оквиру вежбања из предмета Бетонски мостови на Мастер студијама Модула Конструкције на Грађевинском факултету Универзитета у Београду, студенти се излажу специфичности прорачуна  друмског моста од претходно напрегнутог бетона гредног система. У оквиру индивидуално рада студенти израђују годишњи задатак, који подразумева диспозиционо решење моста, са свим потребним цртежима. Такође индивидуално израђују прорачун коловозне конструкције предложеног диспозиционог решења уз консултације са наставницима. Индивидуални рад студената се одвија у учионицама факултета у мањим групама у терминима који ће бити специјално назначени током вежбања.