Poslovne komunikacije i prezentacije

Rukovodilac: 
Prof. dr Nikola Klem

Demonstratori:
Igor Osmokrović
Sonja Panić
Slobodanka Jovašević
Jovan Fodor
Osnove  programiranja. okok 170 studenata