Računarsko crtanje u građevinarstvu
II semestar osnovnih akademskih studija GRF - izborni predmet

 

 
Nastavni profesor:

 

Prof. dr Nikola Klem
Prof. dr Miloš Kovačević
 

 

Asistent:

 

Đorđe Nedeljković

Uvod u primenu računara


Nastavnici:

Prof. dr Nikola Klem

mr. Nikola Perin

 

Osnove programiranja
II semestar osnovnih akademskih studija GRF - izborni predmet

 

Nastavni profesor:
Prof. dr Nikola Klem

 

Asistenti:
Nataša Praščević
Miloš Kovačević
Nikola Perin

Đorđe Nedeljković