Teorija konstrukcija 1
Odsek za menadžment, tehnologije i informatika u građevinarstvu

Kurs se održava u sklopu nastave iz istoimenog predmeta na Građevinskom fakultetu.

https://www.grf.bg.ac.rs/studije/ptb?pid=703