Izborni predmet na IV godini konstruktivnog odseka, Građevinskog fakulteta u Beogradu.

Predavači: Svetlana Kostić, Marija Lazović Radovanović

Asistent: Jelena Nikolić