Kurs Održavanje i upravljanje sistemima komunalne infrastrukture je namenjen studentima osmog semestra hidrotehničkog smera na gradjevisnkom fakultetu u Beogradu. 

Neke od nastavnih jedinica kursa obuhvataju:

  • Formiranje inventara infrastrukturnih sredstava komunalnog sistema sa fokusom na geografske informativne sisteme (GIS); 
  • Određivanje stanja infrastrukturnog sredstva u okviru sistema;
  • Određivanje preostalog životnogveka infrastrukturnog sredstva; 
  • Rangiranje infrastrukturnih sredstava na osnovu više kriterijuma – starosti, kritičnosti/redudantnosti, gubitaka u sistemu; 
  • Izrada finansijskog plana za sprovođenje sanacije infrastrukturnih sredstava u okviru komunalnog sistema;
  • Formiranje AM plana;