Razvoj vazdušnog saobraćaja. Kontrola vazdušnog saobraćaja.  Lociranje aerodroma. Anatomija aerodroma. Poletno-sletne staze, rulne staze, stajanke i platforme (airside). Putnički i kargo terminali. Pristupni putevi i parkinzi (landside). Heliporti i STOL aerodromi.

Vežbe:Meteorološke i navigacione analize lokacije aerodroma. Plan poletno-sletne staze, okretnice, plan proširenja rulne staze u krivini, plan stajanke i plan brze izlazne rulne staze. Manevri aviona na platformi i načini parkiranja. Proračun kapaciteta platforme i zgrade putničkog terminala. Definisanje programskih uslova i plan manjeg putničkog terminala.