У оквиру вежби из предмета Санације, реконструкција и одржавање бетонских конструкција, који је изборни предмет на Мастер студијама грађевинарства Грађевинског факултета Универзитета у Београду, студенти овладавају знањима и вештинама у вези прегледа, процене и могућих мера одржавања (укључиво и санирање) бетонских конструкција. Део вежбања из поменутог курса је предвиђен за одржавање путем ове платформе. Овај део вежбања покрива методолошка решења постојећих база података о објектима у републици Србији, као и објашњења процедура за оцену стања, методе прорачуна носивости и појмова ризика и процедуре одлучивања о мерама одржавања бетонских конструкција.