Metodika nastave matematike C je obavezni kurs na 4. godini modula Profesor matematike i računarstva, studijskog programa Matematika na Matematičkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Drži se u u zimskom semestru. Predavač: Srdjan Vukmirović. Asistent: Đorđe Kocić.

Na kursu se sa metodičke tačke gledišta razmatra gradivo iz geometrije koje je u programu osnovnih i srednjih škola.

Osim toga, na kursu radimo neke važne dodatne geometrijske teme koje nisu pokrivene drugim kursevima, a koje se mogu izložiti na učeničkom nivou.

Izborni kurs na 4. godini I smera, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Predavanja i vežbe: Srdjan Vukmirovic

Fond: 2+3, zimski semestar

Kratak sadržaj: osnove projektivne geometrije ravni i prostora, otklanjanje projektivne distorzije, predstavljanje izometrija prostora (Ojlerovi uglovi, kvaternioni), razumevanje i upotreba senzora na mobilnim uredjajima (akcelerometar, žiroskop, kompas...), stereoskopsko gledanje, osnove rekonstrukcije 3D modela iz ravanskih projekcija...