Izborni kurs na 2 i 4 godini studijskog programa matematika.


Cilj kurs je da studenti steknu znaje kako da predstave matematički sadržaj. Korsti se paket LaTex za obradu teksta i pripremu prezentacija, Wolfrm Mathematica za simboličko računnje i gclc za izradu matematičkih slika.