Sedmični pregled dešavanja

 • Opšta sekcija

  Nastavnik: 
  Doc. dr  Mirjana Devetaković, dipl. ing. arh.

  Učesnici u nastavi:
  Prof. dr Ljiljana Petruševski, dipl. mat., Jelena Kijanović, dipl. mat

  Nastava: petak 15.15-16.00, Amfiteatar AF
  Konsultacije: Kabinet 248, petak 12-14
  Kurikulum


     CAAD - Kompjuterska podrška arhitektonskom projektovanju


  Predavanja: | 0102 | 03 | 04 | 0506 | 0708 | 09 | 10 | 11 | 12 | Poster


  Izbor softvera: Google SketchUp, AutoCAD, Revit, ArchiCAD, Rhino 3D (Grasshopper)

  • 24. februar - 1. mart

   Princip 1 - Dinamičan Razvoj CAAD-a

     

  • 2. mart - 8. mart

   Princip 2 - Približavanje korisniku

   SketchUp

    

   Google SketchUp Video Tutorials (New users)    

  • 9. mart - 15. mart

   Princip 3 - Slika kao sredstvo saopštavanja arhitektonske ideje

  • 16. mart - 22. mart

   Princip 4 - Preciznost i brzina

  • 23. mart - 29. mart

   Princip 5 - Crtež kao dokument i sredstvo za saopštavanje arhitektonske ideje

  • 30. mart - 5. april

   Princip 06 - Efikasnost u izmenama tokom procesa projektovanja

  • 6. april - 12. april

   Princip 07 - 3D model kao sredstvo za saopštavanje arhitektonske ideje

   • 13. april - 19. april

    • 20. april - 26. april

    • 27. april - 3. maj

     Princip 9 - Objektno orijentisani CAAD - ArchiCAD

     • 4. maj - 10. maj

      Princip 10 - Interoperabilnost - ArchiCAD

     • 11. maj - 17. maj

      Princip 11 - Integrisano projektovanje - Revit Architecture, Revit MEP, Revit Structure

      • 18. maj - 24. maj

       Princip 12 - NURBS modelovanje

       • 25. maj - 31. maj

        Princip 13 - Matematičko modelovanje kompleksne forme

       • 1. juni - 7. juni

        KONSULTACIJE, Petak 10.00-12.00

        • 8. juni - 14. juni

         KONSULTACIJE, Petak 10.00-12.00

         • 15. juni - 21. juni

          FINALNA PREDAJA - Ponedeljak, 18. jun 2012., 10.00 - 12.00 11.30-13.00