Cilj predmeta:

Osposobljavanje polaznika da se upoznaju sa trenutnim stanjem u oblasti blockchain tehnologija i razumeju specifičnosti distribuiranih sistema zasnovanih na blockchain arhitekturi.

Ishod predmeta:

Studenti će dobiti potrebna znanja u domenu izgradnje distribuiranih sistema zasnovanih na blockchain arhitekturi, kao i praktične veštine za rad sa različitim blockchain tehnologijama.

Sadržaj predmeta:

Distribuirani sistemi i blockchain arhitektura i istorija razvoja distribuiranih sistema. Simetrični i asimetrični kriptografski algoritmi. Heš funkcije i kodovi za autentikaciju poruka. Infrastruktura javnih ključeva i zaštita mrežne komunikacije. Primena heš funkcija: hashcash, Merkle stabla i bitcoin blockchain. Peer-to-peer arhitektura distribuiranih sistema. Algoritmi koncenzusa kod distribuiranih sistema bez poverenja (BFT, Proof-of-work, Proof-of-stake). Primeri sistema zasnovanih na blockchain tehnologiji. DLT tehnologija (Distributed ledger technology). Detalji Blockchain arhitekture. Pametni ugovori (Smart contracts). Blockchain kao distribuirani operativni sistem. Razvoj i programiranje blockchain aplikacija. Performanse distribuiranih sistema zasnovanih na blockchain arhitekturi. Pravci daljeg razvoja blockchain zasnovanih distribuiranih sistema.