U ovoj kategoriji su kursevi koje nastavnici prave da bi testirali sistem.