Opis kursa koji se vidi u pregledu kurseva, u okviru jedne kategorije (u ovom slučaju kategorija Probni kursevi).  Imena učesnika u nastavi.