Нумеричка анализа и дискретна математика на другој години студија је изборни предмет за смер Софтверско инжењерство Електротехничког факултета Универзитета у Београду.