Нумеричка анализа и дискретна математика на другој години студија је обавезан предмет за одсек Рачунарска техника и информатика и изборни предмет за одсек Сигнали и системи Електротехничког факултета Универзитета у Београду.