Предмет: Рачунарске мреже 2 (Рачунарске основе Интернета) - 2018/2019

Наставник: доц др Павле Вулетић, pavle.vuletic@etf.bg.ac.rs

Асистенти:  мр Кристијан Жижа, ziza@etf.bg.ac.rs

                        др Дражен Драшковић, drazen.draskovic@etf.bg.ac.rs
                     
Садржај предмета: Увод у рад на рутерима, Архитектура Интернета, BGP протокол, управљање рачунарским мрежама, SNMP, виртуелне приватне мреже, MPLS, IPsec, SSL, IP мобилност, QoS, multicast, протоколи за аудио и видео комуникацију.