Objektno orijentisano programiranje je kurs Katedre za racunarsku tehniku i informatiku koji se izvodi na odsecima za elektroniku, telekomunikacije, signale i sisteme i fizicku elektroniku.

Profesor: prof. Dragan Milicev

Asistent: Nemanja Kojic