Kurs se realizuje na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini Kosovska Mitrovica.

Namenjen je studentima treće godine osnovnih akademskih studija koji u V (petom) semesetru slušaju predmet Upravljanje projektima.

Analiza hartija od vrednosti je predmet koji se sluša na četvrtoj godini Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica.