Upoznavanje studenata sa standardnim softverom koji se koristi u naučnoj laboratoriji. Napredni rad sa programom Origin (statistička obrada podataka, korišćenje makroa, LabTalk itd.). Rad sa programom LabView (osnovne funkcije, povezivanje sa hardverom, programiranje itd.).

Na ovom kursu studenti se upoznaju sa osnovama analitičke mehanike (Lagranžev i Hamiltonov formalizam), specijalne teorije relativnosti i mehanike fluida u meri da koriste ideje i metode ovih teorija u svom daljem školovanju.

Upoznavanje studenata sa osnovnim procesima nastanka atmosferskog elektriciteta u oblacima i atmosferskih pražnjenja.

Upoznavanje studenata sa osnovnim zakonima stabilnosti u atmosferi, sa postupkom dobijanja izvedenih jednačina, graničnih površi, izučavanjem polja pritiska i vetra kinematičkim putem, kao i upoznavanjem sa energetikom atmosfere.

Upoznavanje studenata sa osnovama daljinskih merenja pomoću radara i satelita u meteorologiji.

U okviru ovog predmeta studenti bi trebalo da usvoje osnovne koncepte i pojmove koji se koriste u teorijskoj analizi fizičkih pojava u neprekidnim sredinama uopšte, a posebno u fluidima (razumevanje primene osnovnih mehaničkih i termodinamičkih zakona na fluide, sposobnost njihovog matematičkog formulisanja pomoću vektorske i tenzorske analize, rešavanje i fizičko tumačenje rešenja jednostavnih slučajeva osnovnih diferencijalnih jednačina koje se javljaju u fizici fluida).  

Uvod u savremenu teorijsku fiziku: osnovni koncepti i pojmovi analitičke mehanike i mehanike neprekidnih sistema; ovladavanje metodama Lagranževog i Hamiltonovog formalizma primenjenih na diskretne sisteme, kao i osnovnim teorijskim metodama koje se koriste pri modeliranju kontinualnih sistema.

Практична примена анализе времена, асимилације података и прогнозе времена. Овладавање новим и сложеним техникама у процесу анализе, припреме, асимилације података, рачунања, интерпретације и оцене прогнозе времена, као и увођење у практични и научни рад.

Овладавање новим методама и моделима транспорта загађујућих материја у атмосфери, као и увођење у научни рад. Развој критичког мишљења и оспособљавање за самостално вођење оригиналних и научно релевантних истраживања и развој нових технологија и поступака у моделима транспорта загађујућих материја у атмосфери.

Синтеза знања из динамичке метеорологије, анализе времена, асимилације података и моделирања атмосфере кроз предмет прогноза времена, који представља главни циљ метеоролошке науке и праксе.

Упознавање са основим методима прогнозе времена. Овладавање новим и сложеним техникама у процесу припреме, асимилације, рачунања, интерпетације и оцене прогнозе времена, припрема за оперативни рад, као и увођење у научи рад.

Циљ наставе анализе времена је да студент упозна и разуме процесе и појаве у атмосфери полазећи од података из осматрања и закона који важе у атмосфери.

Savremena fizika II - deo Fizika čvstog stanja. Predmetni nastavnik doc. dr Slavica Maletić.