Savremena fizika II - deo Fizika čvstog stanja. Predmetni nastavnik doc. dr Slavica Maletić.

Синтеза знања из динамичке метеорологије, анализе времена, асимилације података и моделирања атмосфере кроз предмет прогноза времена, који представља главни циљ метеоролошке науке и праксе.

Упознавање са основим методима прогнозе времена. Овладавање новим и сложеним техникама у процесу припреме, асимилације, рачунања, интерпетације и оцене прогнозе времена, припрема за оперативни рад, као и увођење у научи рад.

Upoznavanje studenata sa standardnim softverom koji se koristi u naučnoj laboratoriji. Napredni rad sa programom Origin (statistička obrada podataka, korišćenje makroa, LabTalk itd.). Rad sa programom LabView (osnovne funkcije, povezivanje sa hardverom, programiranje itd.).

Uvod u savremenu teorijsku fiziku: osnovni koncepti i pojmovi analitičke mehanike i mehanike neprekidnih sistema; ovladavanje metodama Lagranževog i Hamiltonovog formalizma primenjenih na diskretne sisteme, kao i osnovnim teorijskim metodama koje se koriste pri modeliranju kontinualnih sistema.

Овладавање новим методама и моделима транспорта загађујућих материја у атмосфери, као и увођење у научни рад. Развој критичког мишљења и оспособљавање за самостално вођење оригиналних и научно релевантних истраживања и развој нових технологија и поступака у моделима транспорта загађујућих материја у атмосфери.

Практична примена анализе времена, асимилације података и прогнозе времена. Овладавање новим и сложеним техникама у процесу анализе, припреме, асимилације података, рачунања, интерпретације и оцене прогнозе времена, као и увођење у практични и научни рад.

Na ovom kursu studenti se upoznaju sa osnovama analitičke mehanike (Lagranžev i Hamiltonov formalizam), specijalne teorije relativnosti i mehanike fluida u meri da koriste ideje i metode ovih teorija u svom daljem školovanju.

Upoznavanje studenata sa osnovnim procesima nastanka atmosferskog elektriciteta u oblacima i atmosferskih pražnjenja.

Upoznavanje studenata sa osnovama daljinskih merenja pomoću radara i satelita u meteorologiji.

Upoznavanje studenata sa osnovnim zakonima stabilnosti u atmosferi, sa postupkom dobijanja izvedenih jednačina, graničnih površi, izučavanjem polja pritiska i vetra kinematičkim putem, kao i upoznavanjem sa energetikom atmosfere.

U okviru ovog predmeta studenti bi trebalo da usvoje osnovne koncepte i pojmove koji se koriste u teorijskoj analizi fizičkih pojava u neprekidnim sredinama uopšte, a posebno u fluidima (razumevanje primene osnovnih mehaničkih i termodinamičkih zakona na fluide, sposobnost njihovog matematičkog formulisanja pomoću vektorske i tenzorske analize, rešavanje i fizičko tumačenje rešenja jednostavnih slučajeva osnovnih diferencijalnih jednačina koje se javljaju u fizici fluida).  

Циљ наставе анализе времена је да студент упозна и разуме процесе и појаве у атмосфери полазећи од података из осматрања и закона који важе у атмосфери.