Master kurs Upravljanje međunarodnim marketingom, na modulu Poslovno upravljanje.

Matematika za studente Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Cilj kursa je da studentima ponudi bazična znanja, koncepcije, principe, strategije i veštine u oblasti međunarodnog marketinga. Nakon završenog kursa student je osposobljen da razume dimenzije i domete međunarodnog marketinga, da obezbedi potrebne međunarodne marketinške informacije i na osnovu njih razvije odgovarajući marketinški plan za inostrana tržišta, koji uključuje selekciju inostranih tržišta, strategija ulaska, kao i efektivno kreiranje, isporučivanje i komuniciranje superiorne vrednosti inostranim potrošačima.

 

Електронски курс из предмета Основи економије

http://student.ekof.bg.ac.rs/moodle

http://www.ekof.bg.ac.rs/osnovi-ekonomije/

др Ђорђе Митровић, доцент

Светозар Танасковић, асистент

Немања Вуксановић, сарадник у настави

Драган Алексић, сарадник у настави