Praktikum iz programiranja 1 (13S111PP1, 13E111PP1) je obavezan predmet na prvoj godini studija Odseka za softversko inženjerstvo i izborni predmet na prvoj godini studija odseka Elektrotehnika i računarstvo Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Kurs pokriva praktične aspekte programiranja na simboličkom mašinskom jeziku picoComupter-a i programskom jeziku Python, kao i osnovne strukture podataka i algoritme.