Predmet Laboratorijske vežbe iz fizike pripada grupi obaveznih predmeta u 1. semestru na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo. Predmet nosi 2 ESPB. 

Ovo je fundamentalni predmet tokom koga se studenti kroz eksperimentalni rad upoznaju sa osnovnim fizičkim zakonima i pojavama, sa statističkom obradom rezultata merenja i pojmom merne nesigurnosti. Studenti stiču osnovu za dalji eksperimentalni rad u raznim oblastima fizike i tehnike.