Dobrodošli na kurseve Uvod u računarstvo (19E111URA) i Praktikum iz korišćenja računara (13S111PKR),
koji se u školskoj 2020/21. godini drže u jesenjem semestru.
Putem ove platforme za elektronsko učenje, studenti će moći da preuzmu materijale i polažu svoje testove za predispitne poene.

Predmetni nastavnici: prof. dr Boško Nikolić, doc. dr Dražen Drašković
Predmetni saradnici: MSc Vladimir Jocović, MSc Jovan Đukić, MSc Adrian Milaković